Yliopistotutkijat: Kansalaistottelemattomuudella on joskus paikkansa

Tutkijoiden mielestä kanslaistottelemattomuudelle on oltava vankat perusteet, muutoin se johtaa anarkiaan. Sen takana toimivat moraalikäsitykset ja toiminta kohdistuu asiaan tai henkilöön, jonka ei katsota saavan riittävää oikeusturvaa.

kansalaistottelemattomuus
Vihreiden lainsäädäntösihteeri Aino Pennanen viivytti lentokoneen lähtöä, onko kansalaistottelemattomuus hyväksyttävää? Vaarantaako helle potilasturvallisuuden? #yleastudio
Vihreiden lainsäädäntösihteeri Aino Pennanen viivytti lentokoneen lähtöä, onko kansalaistottelemattomuus hyväksyttävää? Vaarantaako helle potilasturvallisuuden? #yleastudio

Illan A-studiossa keskusteltiin pakkopalautuksista ja kysyttiin, missä menevät kansalaistottelemattomuuden rajat.

Eilen lentokoneesta poistettiin pakkopalautusta vastustanut matkustaja, vihreiden lainsäädäntösihteeri Aino Pennanen.

Turvapaikkaprosesseja tutkinut väitöskirjatutkija Erna Bodsröm Helsingin yliopistosta pitää tärkeänä, ettei tiistain tapausta nähdä yksittäisenä tapauksena.

– Jo kahden vuoden ajan on puhettu siitä, ovatko Suomen turvapaikkaprosessit kunnossa.

Bodström korostaa, että lakimiehet, tavalliset kansalaiset, tutkijat ja Korkein hallinto-oikeus ovat tuoneen esiin palautuksiin ja turvapaikkaprosesseihin liittyviä ongelmia.

– On pyydetty muun muassa Migrin prosessien tarkastamista riippumattoman elimen toimesta, mutta mitään ei ole tehty. Siksi eilinen tapaus on nähtävä tässä kontekstissa, Bodsröm sanoo.

Sosiaalietiikan professori Jaana Hallamaa Helsingin yliopistolta näkee, että pakkopalautuksen estämistä yrittänyt Pennanen reagoi tilanteessa parhaaksi näkemällään tavalla ja ryhtyi siksi käyttämään kansalaistottelemattomuutta.

– Hän tiesi toimivansa tavalla, joka on lainvastainen, mutta hän ei toiminut omassa asiassaan, vaan tiesi toimellansa voivansa kiinnittää huomiota epäkohtaan.

"Kansalaistottelemattomuus ei koskaan ole toimintaa oman edun vuoksi"

Hallamaa näkee kansalaistottelemattomuuden viimeisenä vaikuttamiskeinona.

– Se ei koskaan tapahdu omaksi hyväksi ja voi toimia silloin, kun muut demokraattisen yhteiskunnan toimintatavat eivät ole johtaneet toivottuun tulokseen.

Kansalaistottelemattomuus herättää Hallamaan mukaan aina paljon keskustelua.

– Jos kaikki olisivat samaa mieltä, silloinhan lain vaihtamiseksi olisi suuret perusteet. Nyt olemme ristiriitatilanteessa, jolloin huomio keskittyy siihen, että epäkohdasta on keskusteltava.

Bodström sanoo myös uskovansa kansalaistottelemattomuuteen, silloin kun sillä pyritään korjaamaan epäkohtaa, joka ei tapahtu ihmisen oman edun takia. Hän myös muistuttaa, että jos maahanmuuttoviraston päätökset eivät ole lainmukaisia, saattaa myös pakkopalautus olla perustuslain vastainen.

– Tässä tapauksessa on tärkeätä punnita näitä asioita ja kysyä, kumpi on vakavampaa lentokoneessa seisomaan nousu vai se, että palautettava saattaa päätyä esimerkiksi kidutuksen uhriksi.

"Hengenvaaraan lähtemässä olevan ihmisen pakkopalautuksen hyväksyminen olisi moraalitonta"

Bodström uskoo, että kun nykyisessä Suomen tilanteessa tiedämme, että kaikkien turvapaikanhakijoiden oikeusturva ei toteudu, on tämänkaltainen toiminta oikeutettua, koska emme tiedä onko henkilö menossa kohti hengenvaaraa vai ei.

– Jos tietäisimme, että häntä ollaan lähettämässä hengenvaaraan, silloin olisi moraalitonta olla vastustamatta.

Myös Hallamaa kokee, että Pennanen tiesi teon tehdessään toimivansa lain vastaisesti, mutta näki sen ainoana keinona tehdä edes jotain asiassa.

– Kevyellä perusteella tällaiseen ei pidä lähteä, koska sellainen johtaa anarkiaan.

Bodsrömin mukaan on tiedossa, että eilen on Irakin Basraan palautettu yksi turvapaikanhakija, mutta varmuutta siitä, oliko kyseinen henkikö juuri tämä, ei ole.

– Basra on eteläirakilainen kaupunki, jossa on ollut hyvin levotonta viime aikoina ja siellä on ollut väkivaltaa ja tapettu ihmisiä. Jos maan tai kaupungin tilanne muuttuu, on poliisin vastuulla tarkistaa palautuspaikan tilanne, hän kertoo.

Maahanmuuttoviraston ja poliisin ylintä johtoa ei A-studion keskusteluun saatu mukaan muun muassa heidän lomiensa vuoksi.