Isät sivuutetaan neuvolassa – masennusoireet jäävät piiloon

Neuvolassa isät jäävät edelleen huomioimatta. Myös isien mahdolliset ongelmat ja tarpeet jäävät äitien huolien varjoon. Isätyöntekijä Ilmo Saneri Miessakit ry:stä sanoo, että jopa puolet tuoreista isistä potee masennusoireita.

neuvolat
Lääkäri kuuntelee stetoskoopilla lapsen hengitysääniä neuvolassa.
Kymsote on tuottanut 1.1.2019 alkaen kymenlaaksolaisten kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut, lastenneuvoloista erikoisssairaanhoitoon ja päihdetyöstä kuntoutukseen ja maahanmuuttajapalveluihin.Yle

Isien masennusoireet, jotka puhkeavat lapsen saannin myötä, jäävät usein huomaamatta. Tämä taas kostautuu parisuhteissa. Näin toteaa satojen miesten kanssa työskennellyt isätyöntekijä Ilmo Saneri Miessakit ry:stä.

Hänen mukaansa suurin osa miehistä kertoo, että heidät kyllä otetaan vastaan neuvolassa, mutta keskustelussa he jäävät ulkopuolelle. Syyksi Saneri epäilee sitä, että neuvolan perustehtävä on turvata äidin ja vauvan hyvinvointi.

Isät eivät halua häiritä äitejä omilla ongelmillaan.

Ilmo Saneri, Miessakit ry.

– Miehet sanovat, etteivät he halua tuoda esiin ongelmiaan odottavalle äidille. He eivät halua häiritä äidin valmistautumista synnytykseen ja äitiyteen, siksi ongelmien jakamista kartetaan.

Isät katoavat neuvolasta ensikäyntien jälkeen

Suuri osa isistä on mukana neuvolassa ensimmäistä lasta odotettaessa ja vanhemmuuden alkumetreillä. Ilmo Sanerin mukaan myöhemmin, esimerkiksi toisen lapsen kohdalla, he käyvät enää harvemmin.

Ilmo Saneri.
Ilmo Saneri.Yle

– Kokemus neuvoloista on kaikenlaisille isille samanlainen, kyse ei ole esimerkiksi isän iästä, isätyöntekijä toteaa.

Masennusoireet ovat yhtä yleisiä miehillä ja naisilla

Ilmo Saneri uskoo, että masennusoireita kokevat yhtä usein tuoreet isät kuin äiditkin.

– Veikkaisin, että masennusoireilua on yli puolella tuoreista isistä.

Sanerin vastaanotolla miehet kokevat itsensä huonoksi isäksi ja tuntevat ulkopuolisuutta. Myös äidin masennusoireet ja niiden tunnistaminen tuottavat vaikeuksia miehille.

Isien masennusta Turun yliopistossa tutkinut psykologian tohtori Sari Ahlqvist-Björkroth sanoo puolestaan, että hänen tutkimuksessaan masennusoireita koki kahdeksan prosenttia isistä raskauden aikana ja neljä kuukautta synnytyksen jälkeen.

Isoin riskitekijä isän masennusoireille on äidin masennus.

Sari Ahlqvist-Björkroth

– Masennusmittari, jota käytettiin tutkimuksessa ja käytetään neuvoloissa, ei välttämättä tunnista riittävästi isien masennusta, Ahlqvist-Björkroth huomautti Yle Radio Suomen Päivä -ohjelmassa.

Hänen mukaansa suurin riskitekijä isän masentuneisuudelle on äidin masennus.

"Neuvolat ovat kuormittuneita"

Ahlqvist-Björkroth ei halua kuormittaa neuvoloita nykyistä enempää, mutta kaipaisi koko terveydenhuollon henkilöstölle lisää tietoa ja koulutusta isien masentuneisuudesta ja sen eroista verrattuna äitien oireisiin.

Ilmo Saneri taas toivoo, että parisuhde nostettaisiin neuvolassa keskiöön.

– Lapsen etu olisi hyvinvoiva parisuhde, hyvinvoiva äiti ja isä. Tällä hetkellä parisuhde ei ole keskeisenä tavoitteena neuvolassa.