1. yle.fi
  2. Uutiset

Yli tuhat kuopiolaista on ilmoittautunut vastustamaan miljardiluokan havusellutehtaan perustamista kaupunkiin – Finnpulp: "Ihmetyttää"

Tehdasta suunnittelevan Finnpulpin näkökulmasta huoli ympäristöhaitoista nousee myöhässä.

Kallavesi
Havainnekuva Finnpulpin sellutehtaasta.
Havainnekuva Finnpulpin sellutehtaasta.Pöyry

Yli tuhat kuopiolaista on antanut nimensä adressiin, jolla halutaan estää maailman suurimman havusellutehtaan perustaminen kaupunkiin.

Tehdasta vastustava kansanliike alkoi viime viikolla kerätä nimiä aloitteeseen (siirryt toiseen palveluun) Finnpulpin tehdashankkeen pysäyttämiseksi. Kuntalaisaloitteen oli allekirjoittanut maanantai-iltapäivään mennessä noin 1 200 kuopiolaista.

Jos aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia kunnan äänioikeutetuista eli Kuopion tapauksessa noin 2 000 asukasta, kaupungin on otettava asia käsiteltäväksi kuuden kuukauden kuluessa asian vireilletulosta.

Finnpulpin projektijohtaja Timo Piilonen oudoksuu etenkin vastustuksen ajankohtaa. Tehdashankkeen ympäristövaikutusten arviointia tehtiin jo vuosia sitten ja lähiviikoilta Finnpulp odottaa Vaasan hallinto-oikeudesta päätöstä ympäristöluvasta tehdyistä valituksista.

– Ehkä eniten ihmetyttää se, että tällainen liike on syntynyt nyt eikä silloin kun ympäristövaikutusten arviointia tehtiin ja tätä keskustelua käytiin yleisön kanssa. Että siinä mielessä se tuntuu jälkijättöiseltä, Piilonen sanoo.

"Paisutellaan ja vedetään johtopäätöksiä"

Finnpulpin lähialueen asukkaat ovat alusta asti olleet huolestuneita hankkeesta. Nyt Kuopiosta on alkanut löytyä yhä enemmän muitakin epäilijöitä, joiden äänitorveksi on muodostunut Pro Kallavesi -Facebook-ryhmä aktiiveineen.

Aloitteen mukaan tehdas muuttaisi Kallaveden ekologista tilaa "radikaalisti huonompaan". Tehtaan päästöistä huolestuttivat muun muassa AOX-yhdisteet, fosfori- ja raskasmetallipäästöt. Pro Kallavesi -aktiivi Mikko Kokkonen sanoi Ylelle viime viikolla, että jos Kuopiosta tehdään sellutehdaskaupunki, "Kallavesi menetetään".

Piilosen mukaan Pro Kallavesi -liikkeellä on tehtaan ympäristövaikutuksista väärää tietoa.

– En lähde tässä erittelemään [mitä väärää tietoa Pro Kallavesi -liikkeellä on]. Mutta tyypillisesti näissä liikkeissä otetaan jokin yksittäinen asia, paisutellaan sitä ja vedetään siitä johtopäätöksiä eikä ymmärretä kokonaisuutta.

Maatalous on Pohjois-Savon järvien suurin kuormittaja

Kallaveden laatu luokitellaan tällä hetkellä kokonaisuudessaan hyväksi, mutta vaihtelu järven eri alueilla on suurta. Pohjois-Kallavesi on rehevöityneempi kuin Etelä-Kallavesi. Finnpulpin tehdas sijoittuisi Sorsasaloon, järvialtaiden väliin.

Kuopion kaupunki on selvittänyt 2000-luvulla useaan otteeseen järven lahtien vointia. Finnpulpin tehdashankkeen paikasta muutaman kilometrin päässä sijaitseva Kettulanlahti on ollut huonokuntoinen. Esimerkiksi vuoden 2004 lahtien tilaselvityksen mukaan se ei olisi tuolloin kestänyt enää lisäkuormitusta.

Haitta-aineet ovat viime vuosina tulleet lähinnä maataloudesta eivätkä tehtaiden kaltaisista pistemäisistä kuormittajista. ELY-keskuksen muutama vuosi sitten tekemän selvityksen mukaan lähes kaikissa tilaltaan heikentyneissä Pohjois-Savon järvissä merkittävä kuormittaja oli maatalous. Tämän vuoksi vedenlaatu on Kallavedellä parempi kuin esimerkiksi Iisalmen reitillä, jonka varrella on paljon maataloutta.

Finnpulpin projektijohtaja Timo Piilonen sanoo yrityksen myöntäneen avoimesti, että tehdas lisää Kallaveden kuormitusta. Mutta pilaako tehdas Kallaveden?

– Ei. Se on meidän mielestämme jo ympäristövaikutuksen arvioinnissa osoitettu. Ja pitää muistaa, että viranomainen kiristi huomattavasti ympäristöluvan ehtoja YVA-selvityksen jälkeen. Eli sitä kautta riskit ovat vielä oleellisesti pienemmät kuin mitä YVA-selvityksessä esitettiin.

Hankkeen aikataulu on ennallaan

Finnpulp voisi aloittaa tuotannon Sorsasalossa aikaisintaan keväällä 2021. Parhaillaan käynnissä on tehtaan tekninen suunnittelu ja muun muassa tarjouskilpailu laitteista. Seuraava tärkeä etappi hankkeen etenemisessä on hallinto-oikeuden päätös ympäristöluvasta tehdyistä valituksista.

– Ympäristöluvan on oltava lainvoimainen ennen kuin voidaan tehdä päätöstä projektista, Piilonen sanoo.

Lue seuraavaksi