Viikinmäen jätevedenpuhdistamon häiriö jatkuu – Typpeä valuu vesistöön edelleen, mutta pahin on ohi

Helsingin Viikissä sijaitsee Pohjoismaiden suurin jätevedenpuhdistamo. Kuva: Toni Määttä / Yle

HSY:n Viikinmäen jätevedenpuhdistamossa kaksi viikkoa jatkunut biologisen typenpoiston häiriö jatkuu yhä.

Typenpoisto on kuitenkin saavuttamassa 80 prosentin tason, joka on Viikinmäen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan mukainen vaatimus. Kokonaistypenpoisto palautuu normaaliksi päivä päivältä.

Normaalitilassa typenpoisto on yli 90 prosenttia, johon päästäneen HSY:n mukaan tämän viikon aikana.

Häiriötilanne käynnistyi maanantaina 23. heinäkuuta ja sen selvittäminen aloitettiin välittömästi. Häiriön arvioidaan johtuvan tuntemattomasta teollisuuden kemikaalipäästöstä, joka on tappanut typenpoistosta vastaavia nitrifikaatiobakteereita.

Muu biologinen puhdistusprosessi toimii normaalisti

Prosessi toipuu sitä mukaa kun bakteerit lisääntyvät. Häiriöstä johtuen typpikuorma vesistöön kasvoi huomattavasti. Jätevedenpuhdistamon muu biologinen puhdistusprosessi toimii kuitenkin normaalisti, kuten myös kemiallinen fosforinpoisto.

Muita vaikutuksia typpikuorman kasvun lisäksi ei arvioida olevan.

Varsinaisen häiriötilanteen voidaan HSY:n mukaan katsoa päättyneen. Viikinmäen jätevedenpuhdistamon toiminta-alue kattaa Helsingin, Vantaan keski- ja itäosat, Tuusulan, Keravan, Sipoon, Järvenpään, Pornaisen ja eteläosan Mäntsälää.

Lisää aiheesta: