Lahden ammattikorkeakoulussa alkaa yt-neuvottelut – vähennystarve noin 50 henkilöä

LAMK:n säästötarve on 2,5 miljoonaa euroa vuodessa.

Lahden ammattikorkeakoulu
LAMKin rakennus
Yle

Lahden ammattikorkeakoulu aloittaa koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Vähennystarpeen arvioidaan vastaavan 50 henkilöä.

Säästöjen suunnitellaan koskevan muuta henkilöstöä kuin opettajia. Ammattikorkeakoulun rehtori Turo Kilpeläinen vakuuttaa, etteivät säästöt vaikuta opetuksen laatuun.

– Ne säästöt tulevat kohdentumaan muuhun henkilöstöön, joka tarkoittaa, että opetus pystytään järjestämään niin hyvin kuin mahdollista ja normaalilla tavalla.

LAMKin mukaan toiminnan uudelleen järjestelyn kautta voidaan löytää myös muita säästöjä, jolloin henkilöstövaikutukset jäisivät pienemmiksi. Säästötarve on 2,5 miljoonaa euroa vuodessa.

– Koko ajan teemme töitä, että säästökeinoja tulisi muualtakin, jolloin henkilöstövaikutukset olisivat pienemmät, sanoo rehtori Turo Kilpeläinen.

Muita säästökeinoja voisivat Kilpeläisen mukaan olla esimerkiksi vuokrakulujen karsiminen.

Lahden ammattikorkeakoulu arvioi ensi vuoden tuloksen olevan tänä vuonna 2,4 ja ensi vuonna 2,9 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä perusrahoitus vähenee 2019–2020 noin 1,4 miljoonaa euroa. Tiedotteen mukaan rahoituksen pieneneminen johtuu kolmen edellisen vuoden tuloksen laskusta.

– Meillä on paljon osaamista, mutta nyt pitää miettiä, että mitä työtä tehdään ja millä tavalla ja sitä kautta miettiä, miten sitä tuloksellisuutta voidaan jatkossa parantaa ja sitä kautta valtion perusrahoitusta kasvattaa.

Lahden ammattikorkeakoulun budjetti on noin 41 miljoonaa euroa. Muuta kuin opetushenkilöstöä LAMK:ssa on 239 henkilöä.