Meri-Lapin yhteisyrityksen sopimuksen hinta laskee lähes 4 miljoonalla vuodessa

Täsmennys perustuu tarkentuneeseen laskelmaan Mehiläinen Länsi-Pohjalle siirtyvistä palveluista. Kustannustaso on sidottu vuoden 2016 kustannuksiin.

sote-uudistus
Länsi-Pohjan keskussairaalan ovissa tarrat Mehiläinen Länsi-Pohja.
Mehiläinen Länsi-Pohja Oy vastaa keskeisistä Länsi-Pohjan keskussairaalan palveluista.Yle / Antti Heikinmatti

Meri-Lapin kuntien ja Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n palvelusopimuksen hinta laskee. Vastuunjakotaulukko on tarkentunut palveluiden haltuunoton aikana, minkä ansiosta kiinteää sopimushintaa lasketaan 3,9 miljoonalla eurolla vuodessa.

Uusi kiinteä vuosihinta on 65,2 miljoonaa euroa. Sopimus on solmittu 15 vuodeksi.

Kunnat ja yhteisyritys ovat sopineet myös arvonlisäveron maksamisesta. Palvelusopimuksen mukaisesti arvonlisävero kuuluu tilaajan vastuulle sen saadessa myös laskennallisen arvonlisäveron palautuksen.

Mehiläinen Länsi-Pohja Oy on vastannut kesäkuun 18. päivästä lähtien keskeisistä Länsi-Pohjan keskussairaalan palveluista sekä perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon palveluista Kemin ja Tornion kaupunkien asukkaille.