1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Pohjantähti keskinäinen vakuutusyhtiö

Finanssivalvonta teki poliisille tutkintapyynnön vakuutusyhtiö Pohjantähdestä

Finanssivalvonta nostaa esiin epäilyn muun muassa väärennyksestä ja vakuutusyhtiörikoksesta.

Ylimääräisen yhtiökokouksen osallistujia Hämeenlinnassa 30. lokakuuta 2017. Kuva: Timo Leponiemi / Yle

Finanssivalvonta on tehnyt Hämeen poliisilaitokselle tutkintapyynnön vakuutusyhtiö Pohjantähden ylimääräisestä yhtiökokouksesta. Kokous pidettiin Hämeenlinnassa viime vuoden lokakuussa.

Nyt tehdyssä tutkintapyynnössä epäillään, että ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsumiseksi, siihen osallistumiseksi ja siellä äänestämiseksi yhtiön asiakasomistajilta on hankittu valtakirjoja salassapitovelvollisuuden vastaisesti kirjautumalla vakuutusyhtiön asiakasrekisteriin.

Finanssivalvonta haluaa tietää, ovatko vakuutusyhtiön työntekijät kirjautuneet asiakasrekisteriin henkilörekisterisäännösten vastaisesti. Sitä kiinnostaa myös, onko valtakirjojen hankkimisen yhteydessä jätetty noudattamatta joiltakin osin henkilötietolain velvoitteita henkilötietojen käsittelyssä ja suojaamisessa. Näin salassapitorikoksen tai henkilörekisteririkoksen tunnusmerkistöt voisivat täyttyä.

Kyse on myös sen tutkimisesta, onko valtakirjoja käytettäessä toimittu vakuutusyhtiölaissa tarkoitettuna toisen välikätenä yhtiöjärjestyksessä olevan äänioikeuden rajoittamista koskevan määräyksen kiertämiseksi. Tällöin olisi mahdollisesti syyllistytty vakuutusyhtiörikokseen.

Tutkintapyynnössä myös epäillään, että valtakirjojen hankkimisen yhteydessä olisi syyllistytty väärennysrikoksiin.

Pohjantähteä valvoo asiamies

Finanssivalvonta asetti toukokuussa vakuutusyhtiölle asiamiehen (siirryt toiseen palveluun) (Hämeen Sanomat) valvomaan yhtiön jatkuvaa toimintaa.

Yhtiön toimitusjohtaja Pekka Määttä valittiin tehtäväänsä viime syksynä ylimääräisen yhtiökokouksen jälkeen, mutta hän jätti tehtävänsä kesäkuussa. Nyt yhtiön väliaikaisena toimitusjohtajana työskentelee lakiasiainjohtaja Krista Rantala.

Myös yhtiön hallituksen puheenjohtaja vaihtui vastikään. Tapio Vekka siirtyi hallituksen jäseneksi ja puheenjohtajaksi hallitus valitsi Kari Kaartisen.