AVI antoi päätöksensä tapauksesta, jossa KYSin hoitajat kantelivat päivystyksen ongelmista: sairaalan on turvattava laadukas akuuttihoito myös kuormitustilanteissa

Aluehallintoviraston selvitysten mukaan potilaille ei aiheutunut seuraamuksia ilmotetuista tilanteista.

Kuopion yliopistollinen sairaala
Vuoronumeronäyttö sairaalan odotusaulassa.
Toni Pitkänen / Yle

Itä-Suomen aluehallintovirasto vaatii Kuopion yliopistollisen sairaalan turvaavan laadukkaan ja asianmukaisen potilaiden akuuttihoidon myös kuormitustilanteissa. Aluehallintovirastoon tuli viime vuonna touko–heinäkuussa 18 KYSin sairaanhoitajan tekemää ilmoitusta mahdollisesta potilasturvallisuuden vaarantumisesta päivystyksessä. Sairaala lupasi tuolloin selvittää tilanteen perusteellisesti.

Hoitajat olivat huolissaan henkilöstön riittävyydestä kuormitustilanteissa. Näitä tilanteita ovat esimerkiksi traumahälytykset, useamman heikkokuntoisen potilaan samanaikainen hoito tai muuten ruuhkautuva tilanne.

Huolta aiheutti myös yhden hoitajan mahdollisuus varmistaa potilaan jatkuva valvonta. Aluehallintoviraston tekemissä selvityksissä ei havaittu, että sairaalan potilaille olisi aiheutunut seuraamuksia kyseisistä tilanteista johtuen. Virastoon tuli vuodenvaihteessa vielä neljä uutta ilmoitusta mahdollisesta potilasturvallisuuden vaarantumisesta.

Potilasmäärä KYSin päivystyksessä vaihtelee runsaasti ja se tuo haastetta riittävän henkilöstömäärän arvioinnille. Aluehallintoviraston viime elokuisella tarkastuskäynnillä havaittiin, että päivystyksen intensiivivalvonnassa oli ongelmia lääkehuoneen ja valvontatilan välisessä kuulo- ja näköyhteydessä. AVIn päätös ei sisällä sairaalalle mitään konkreettisia vaatimuksia mahdollisiin toimintamuutoksiin.

KYS on ilmoittanut turvaavansa työvuorojärjestelyillä sen, että päivystyksen intensiivivalvonnassa työskentelee jatkossa jokaisessa työvuorossa kaksi hoitajaa. Aluehallintovirasto painottaa, että KYSin tulee alueen keskeisenä sairaalana huolehtia riittävistä voimavaroista terveydenhuollossa tarvittavan valmiuden ylläpitämiseen ja erityistilanteiden hoitamiseen. Yliopistosairaalan on kyettävä tukemaan myös muita alueen päivystysyksiköitä.

Virasto jatkaa Kuopion yliopistollisen sairaalan potilasturvallisuustilanteen seurantaa. Tarvittaessa virasto tekee uuden tarkastuskäynnin tilanteen arvioimiseksi.