Asuntolainan korosta yhä pienempi verovähennys, oppikirjatukea pienituloisille amikseen ja lukioon, maksutonta eskaria viisivuotiaille kokeillaan – Koko VM:n budjettiehdotus julki

Maatalouden, työllisyyden parantamisen ja Itämeren suojelun mahdollisista lisärahoista päätetään hallituksen budjettiriihessä elokuun lopulla.

valtion talousarviot
Grafiikka
Laura Koivunen / Yle

Valtionvarainministeriö on lähettänyt ministeriöille ehdotuksensa ensi vuoden budjetiksi.

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) kertoi ehdotuksensa päälinjoista keskiviikkona. Esitys ei pitänyt sisällään suuria yllätyksiä.

Kerromme tässä jutussa yksityiskohtia esityksestä. Koko esitykseen voi tutustua täällä (siirryt toiseen palveluun).

Valtiovarainministeri ei tehnyt mitään ehdotuksia maatalouden, työllisyyden parantamisen tai esimerkiksi Itämeren suojelun lisärahoista. Petteri Orpo siirsi harkinnan kokonaan näistä menolisäyksistä hallituksen yhteiseen budjettiriiheen elokuun loppuun.

Uusia keinoja työllisyyden parantamiseksi ja vanhojen keinojen toimivuutta arvioi ennen budjettiriihtä Orpon nimeämä kolmen kansliapäällikön ryhmä.

Autoveroale jatkuu, tupakkavero nousee, asuntolainavähennykset pienenevät

Uusien autojen autoveron alennusten on määrä jatkua myös vuonna 2019. Autoveron alennusta on koko hallituskauden painotettu vähäpäästöisempien autojen suuntaan.

Vaikutus uusien autojen hinnassa on vuosittain ollut nollasta satoihin euroihin, riippuen auton päästöistä.

Tupakkaveroa puolestaan on korotettu vuosittain ja vero nousee edelleen. Tänä vuonna veron korotus nosti tupakka-askin hintaa liki kymmeneksellä.

Asuntolainojen korkovähennysoikeus pienenee edelleen.

Vuonna 2019 asuntolainojen korosta 25 prosenttia on vähennyskelpoista. Tänä vuonna koroista sai vähentää 35 prosenttia, vuonna 2014 määrä oli vielä 75 prosenttia asuntolainan koroista.

Valtiovarainministeriö haluaa tukea aiempaa enemmän työn perässä muuttamista. Työasuntovähennyksen enimmäismäärää ehdotetaan korotettavaksi 250 eurosta 450 euroon.

Vapaaehtoistyöntekijöille maksettavien verovapaiden kilometrikorvausten enimmäismäärää ehdotetaan korotettavaksi 2000 eurosta 3000 euroon vuodessa. Verovapauteen lisätään julkisyhteisöjen maksamat korvaukset.

Valtio korvaa budjetin veromuutosten tulomenetykset kunnille.

Päivähoitoon tasa-arvorahaa, viisivuotiaiden maksutonta esiopetusta kokeillaan

Valtiovarainministeriö ehdottaa niin sanottujen haasteellisten alueiden päiväkoteihin rahaa lisähenkilökunnan palkkaamiseen ja ryhmäkokojen pienentämiseen. Luvassa on kymmenen miljoonaa euroa.

Määräraha kohdennetaan kunnissa alueille, joiden tulo- ja koulutustaso on keskimääräistä huonompi tai alueella asuu erityisen paljon maahanmuuttajataustaisia perheitä. Määrärahan on tarkoitus auttaa vähentämään eriarvoisuutta.

Kokeilua viisivuotiaiden maksuttomasta varhaiskasvatuksesta jatketaan. Maksuttomuus koskisi kahdenkymmenen tunnin esiopetusta viikoittain. Valtiovarainministeriö esittää ensi vuodelle viittä miljoonaa euroa.

Opintotukeen oppimateriaalilisä, työvoiman saatavuutta turvataan

Korkeakoulujen ja tieteen rahoitukseen esitetään 3,1 miljardia euroa. Suomen Akatemialle ministeriö esittää 25 miljoonan euron määrärahavaltuuden lisäystä.

Pienituloisten perheiden opiskelijoiden opintotukeen on tulossa uusi oppimateriaalilisä. Toisen asteen opiskelijat eli ammattikoululaiset ja lukiolaiset voivat saada oppimateriaalien kuten oppikirjojen hankintaan 46,80 euron lisäopintorahan kuukaudessa.

Työvoiman saatavuutta halutaan turvata, joten valtiovarainministeriö esittää ammatillisen osaamisen pilottihankkeisiin lisää määrärahaa 16 miljoonaa euroa. Niin ikään ammatillisen koulutuksen uudistamista jatketaan 15 miljoonan euron lisätuella.

Poliisien määrä säilyy nykytasolla

Poliisien palkkaukseen valtiovarainministeriö ehdottaa 18 miljoonan euron korotusta. Lisärahan turvin poliisien määrä pystytään säilyttämään nykytasolla noin 7200 poliisissa. Luvussa ei ole mukana suojelupoliisia.

Rajavartiolaitos on saamassa 1,85 miljoonaa euroa lisärahaa Helsinki-Vantaan lentokentän rajatarkastusten sujuvuuden parantamiseksi. Euroopan unionin ulkopuolelta tuleva liikenne on kasvanut ennakoitua nopeammin. Tämä oli toinen kokonaan uusista valtiovarainministeri Petteri Orpon rahaehdotuksista.

Siviilitiedusteluun ehdotetaan kymmenen miljoonan euron lisärahaa, jos eduskunta ehtii hyväksyä uudet tiedustelulait. Suojelupoliisi on saamassa 2,5 miljoonan lisäyksen rahoihinsa.

Oulun vankilan sekä Vaalassa sijaitsevan Pelson vankilan uudisrakennusten suunnittelun aloittamiseen ehdotetaan rahoitusta.

Sairaus- ja vanhempainpäivärahoihin korotus, takuueläkekin nousee

Toinen kokonaan uusista valtiovarainministeriön lisärahaehdotuksista koski lasten influenssarokotuksia. Influenssarokotuksia tarjottaisiin ensi vuodesta alkaen puolivuotiaista kuusivuotiaille. Rahaa myönnettäisiin miljoona euroa lisää.

Eriarvoisuutta halutaan vähentää korottamalla sairaus- ja vanhempainpäivärahat, kuntoutusraha ja erityishoitoraha työmarkkinatukea vastaavalle tasolle. Päivärahat nousisivat 80,50 eurolla kuukaudessa.

Vaikeassa asemassa olevien nuorten opiskelua ja työllisyyttä halutaan tukea siten, että ammatillisen kuntoutuksen kriteerejä löysennettäisiin. Nuorelle halutaan myös maksaa kuntoutusrahaa koko kuntoutuspäätöksen ajalta.

Takuueläkkeeseen on tulossa 9 euron kuukausikorotus, jolla vähennettäisiin perustoimeentulotukimenoja. Eläkkeisiin ehdotetaan 4,6 miljardia euroa.

Monikkoperheiden asemaa helpotettaisiin siten, että näiden perheiden isille myönnettäisiin isyysrahaa pidennettynä. Yksin lapsesta huolehtivalle äidille myönnettäisiin oikeus isyysrahaa vastaaviin vanhempainpäivärahapäiviin. Monikkoperheillä tarkoitetaan perheitä, jotka saavat samalla kertaa useamman lapsen eli esimerkiksi kaksoset, kolmoset tai neloset.

Yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveyseroja kavennettaisiin ja yhdenvertaisuutta parannettaisiin. Tämä tapahtuisi siten, että vuodesta 2020 lähtien Kela toimisi sekä yliopisto- että ammattikorkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon palvelujen järjestäjänä ja Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) palvelujen tuottajana.

Ylivelkaantuneiden aseman kohentamiseen valtiovarainministeriö ehdottaa lisää rahaa 8 miljoonaa euroa. Summalla on tarkoitus parantaa talous- ja velkaneuvontaa sekä ulosotossa tehtävää velallisten neuvontaa sekä nopeuttaa velkatapausten tuomioistuinkäsittelyjä.

Lisää halpoja asuntoja, Helsinki-Tampere-välille halutaan tunnin juna

A-Kruunua esitetään pääomitettavaksi 50 miljoonalla eurolla Valtion asuntorahastosta, jotta kohtuuhintaisten asuntojen rakentaminen lisääntyisi Helsingin seudulla.

Helsingin ja Tampereen välinen ratayhteys halutaan nopeammaksi. Ehdotuksen mukaan pääradan peruskorjauksen suunnittelun yhteydessä tulee olla lähtökohtana, että Helsingin päärautatieaseman ja Tampereen rautatieaseman välinen matka voidaan liikennöidä tunnissa nykyisellä kalustolla.

Lue lisää:

Analyysi: Valtiovarainministerin menokuri piti, mutta tuloveroale kaikille on Petteri Orpon oma poliittinen puumerkki

Tampereelta Helsinkiin junalla alle tunnissa? Ministeriö julkisti rahoitusehdotuksensa

Hallituspuolueiden kiistoja, jakovaaraa, öisiä puheita, äänestysrumba ennen joulukahveja – Näin päätetään, mitä veroja maksat ja palveluja saat