Kysely: Maakuntavaaleissa lupailee äänestää noin kaksi kolmesta

Kunnallisalan kehittämissäätiön teettämässä tutkimuksessa varmasti ilmoittaa äänestävänsä 43 prosenttia vastaajista.

maakuntavaalit
Presidentinvaalien ennakkoäänestystä Helsingissä.
Presidentinvaalien ennakkoäänestystä Helsingissä.Jarno Kuusinen / AOP

Suomalaisista kaksi kolmesta (67 %) aikoo äänestää varmasti tai melko varmasti maakuntavaaleissa, ilmenee Kunnallisalan kehittämissäätiön KAKS:n tutkimuksesta. Lisäksi luultavasti ilmoittaa äänestävänsä 12 prosenttia vastaajista.

Kaikista äänestysikäisistä varmasti ilmoittaa äänestävänsä 43 prosenttia vastaajista. Sen sijaan joka kymmenes kertoi, ettei varmasti tai melko varmasti aio äänestää.

Taulukko, jossa kerrototaan tutkimukseen vastanneiden %-osuudet äänestämisestä maakuntavaaleissa.
Kunnallisalan kehittämissäätiö

Puoluekannan mukaan innokkaimpia äänestäjiä maakuntavaaleissa ovat keskustan, kokoomuksen ja vihreiden edustajat. Heistä vähintään neljä viidestä aikoo äänestää, puolet jopa varmasti. SDP:n kannattajista kolme neljästä ja vasemmistoliiton kannattajista vähintään kaksi kolmesta aikoo vaaliuurnille. Perussuomalaiset ovat äänestysinnoltaan niukimpia, heistä hieman yli puolet (54 %) aikoo äänestää.

Sosio-ekonomisen taustan mukaan vähiten innostuneita ovat nuoret, opiskelijat, työntekijät, työttömät ja vähemmän koulutetut. Alle 30-vuotiaista vain noin joka neljäs (26 %) ilmoitti käyvänsä varmasti äänestämässä, kun vastaavasti yli 50-vuotiaista yli puolet (52–54 %). Tutkimuksen mukaan ylemmät ja alemmat toimihenkilöt, yrittäjät sekä korkeasti koulutetut arvioivat käyvänsä varmemmin äänestämässä.

Äänestämisestään täysin varmat pitävät muita useammin puoluetta tärkeämpänä kuin ehdokasta. Tosin heistäkin viidennes sanoi, että ehdokas on tärkeämpi kuin puolue.

Taulukko puolueen ja ehdokkaan merkityksestä valinnan kannalta
Kunnallisalan kehittämissäätiö

KAKS:n teettämien aiempien tutkimusten perusteella äänestysprosentti voisi jäädä maakuntavaaleissa alle 50 prosentin tason.

KAKS:n pyynnöstä tutkimuksen toteutti Kantar TNS kesäkuun alussa. Haastatteluja tehtiin 1 004. Mukana on 18–79-vuotiaita koko maasta Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Virhemarginaali on vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

Lue myös:

Nuoret uhkaavat perustaa oman puolueen, jos "ei ala näyttää paremmalta"

Maakuntapäättäjiksi halutaan mieluummin uusia kasvoja kuin kokeneita konkareita

Sipilä: Sote-uudistus siirtyy vuodella – maakuntavaalit toukokuussa, tiedonantoa ei tule

Hallituspuolueet yhtä mieltä soten siirtymisestä – vaalien yhdistäminen pohdinnassa: siniset yhdistäisivät kaikki vaalit, kokoomus vain euro- ja maakuntavaalit, keskusta haluaa vielä keskustella