Maailman ainut auktorisoitu koltansaamen kääntäjä kaipaa kollegoja – saamelaiskäräjät pyrkii helpottamaan saamen kielten huonoa kääntäjätilannetta

Saamelaiskäräjät järjestää kääntäjille valmistautumisapua, jotta useampi saamenkielinen kääntäjä suorittaisi auktorisoidun kääntäjän tutkinnon hyväksytysti. Viranomaisten kysyntä saamenkielisille käännöksille on kasvamassa.

kääntäminen
Merja Fofonoff
Merja FofonoffAnneli Lappalainen / Yle Sápmi

Miltä tuntuisi olla maailman ainut omassa ammatissaan?

Koltansaamen auktorisoitu kääntäjä Merja Fofonoff kyllä toivoisi, että hänen äidinkielelleen olisi useampi virallisten asiakirjojen kääntäjä. Tähän mennessä kukaan muu ei ole suorittanut auktorisoidun kääntäjän tutkintoa.

– Olen jo useita vuosia kehottanut ihmisiä, että menkää suorittamaan koe, se antaa teille paremman mahdollisuuden saada saamenkielinen työ. Se on todistus siitä, että sinulla on kielitaito, Merja Fofonoff sanoo.

Auktorisoitujen kääntäjien rekisterissä on vain yksi koltansaamen ja yksi inarinsaamen kääntäjä, jotka voivat kääntää suomesta saameen ja toisin päin. Pohjoissaamessa kääntäjiä on hieman enemmän, mutta heidätkin voi laskea kahden käden sormilla.

Kääntäjiä ei ole tarpeeksi – tutkintokoe pelottaa kääntäjiä haastavuutensa vuoksi

Saamen kielilaki velvoittaa viranomaisia tarjoamaan asiapaperit Suomessa puhutuilla saamen kielillä ja palvelemaan saameksi. Usein palvelut joudutaan tilaamaan kääntäjiltä ja tulkeilta, jos saamenkielisiä työntekijöitä ei viranomaisista löydy.

Ongelmana on, että kääntäjiä on vähän. Saamelaiskäräjillä on kääntäjä joka saamen kielelle, mutta työtä on myös paljon.

– Erityisen haastavia ovat pitkät käännökset, raportit, ne voivat olla jopa sadan sivun mittaisia. Meidän kääntäjämme eivät voi sitoutua pitemmäksi aikaa, sillä koko ajan täytyy pyörittää lyhyempiä kuulutuksia ja sellaisia, jotka pitää saada hyvin nopealla aikataululla, Saamelaiskäräjien kieliturvasihteeri Anne Kirste Aikio kertoo.

Saamelaiskäräjien koltansaamen kääntäjä Merja Fofonoff vahvistaa Aikion huomion. Työtä on niin paljon, että priorisointeja täytyy tehdä.

– Työtaakan kanssa oppii elämään. Tekee sen mukaan, mikä on kiireisin. Kiireisin työ määrää, Fofonoff kertoo.

Jos Saamelaiskäräjät ei pysty suorittamaan käännöstä, viranomaiset tilaavat käännöksensä freelancer-kääntäjiltä tai yrityksiltä. Käännöksiä voi silti olla vaikea saada, koska kääntäjiä on niin vähän. Auktorisoituja kääntäjiä on vielä vähemmän.

Auktorisoidun kääntäjän täytyy suorittaa Opetushallituksen järjestämä kääntäjän tutkinto. Tiettyjä virallisia asiakirjoja voivat kääntää vain auktorisoidut kääntäjät, ja esimerkiksi Saamelaiskäräjien kääntäjäviroissa vaatimuksena on auktorisoidun kääntäjän tutkinto.

Tutkinto on haastava ja saattaa pelottaa kääntäjiä.

– Minä olen ymmärtänyt, että monet pelkäävät sitä. Saamelaisista kokelaista harva on suorittanut kokeen hyväksytysti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Kokeessa on jonkinlainen leima, että se on todella vaikea, Aikio sanoo.

Saamelaiskäräjät auttaa kääntäjiä valmistautumaan kokeeseen

Opetushallitus järjestää seuraavan mahdollisuuden auktorisoidun kääntäjän tutkinnon suorittamiseen marraskuun 11. päivä. Ilmoittautuminen kokeeseen on auki elokuun loppuun saakka. (siirryt toiseen palveluun) Mahdollisia suorituspaikkoja ovat Helsinki, Inari, Joensuu, Oulu, Tampere ja Turku, mikäli kyseisille paikkakunnille ilmoittautuu vähintään viisi tutkinnon suorittajaa.

Saamelaiskäräjät järjestää syksyllä valmistautumispäivän kokelaille, jos kiinnostusta on. Tällä pyritään parantamaan kokelaiden mahdollisuutta suorittaa koe hyväksytysti.

– Valmistautumispäivän aikana pääsemme kertomaan, mitä siellä (kokeessa) tapahtuu, millaiset vaatimukset ja standardi on. Tuemme ihmisiä jotka menevät kokeeseen, ettei jää siitä kiinni, ettei tiennyt miten siellä tulee toimia, kieliturvasihteeri Anne Kirste Aikio kertoo.

Kela pyrkii edistämään saamenkielistä tiedottamista – kääntäjien tarve vain kasvaa

Uusille auktorisoiduille kääntäjille on tarvetta, kun valmiiksi pienestä kääntäjäjoukosta on vielä tulevina vuosina jäämässä kääntäjiä eläkkeelle. Viranomaiset ovat myös alkaneet käyttää enemmän ja enemmän saamea toiminnoissaan.

Inarin kunnassa on neljä virallista kieltä, inarinsaame, pohjoissaame, koltansaame ja suomi. Kunta tilaa viikoittain kuulutuksia ja muita lyhyitä käännöksiä Saamelaiskäräjiltä. Lyhyet käännökset valmistuvat yleensä nopeasti.

– Tavallisesti olemme saaneet ne melko hyvin. Pohjois- ja inarinsaamenkieliset käännökset tulevat usein jo samana päivänä. Koltansaamessa on joskus ollut vähän haasteita, että käännös ei ole aina ehtinyt lehteen ja niin edelleen, Inarin kunnan henkilöstösihteeri-suunnittelija Anne-Marie Kalla kertoo.

Anne-Marie Kalla
Inarin kunnan henkilöstösihteeri-suunnittelija Anne-Marie Kalla kertoo, että Saamelaiskäräjien kääntäjät ovat pääsääntöisesti toimittaneet käännökset kunnalle nopeasti.Anne-Marie Kalla

Kansaneläkelaitos Kela on viime aikoina panostanut yhä enemmän saamenkieliseen palveluun. Yhteistyö saamelaiskäräjien kielitoimiston kanssa on toiminut hyvin, palveluasiantuntija Arja Jomppanen Pohjois-Lapin palveluryhmästä kertoo.

Joskus käännöksiä on kuitenkin vaikea saada ajoissa kääntäjäpulan vuoksi.

– Joskus on hyvin vaikeaa saada käännöksiä tai ne saattavat myöhästyä, kääntäjien eri töiden tai esimerkiksi lomien vuoksi. Kela käyttää enimmäkseen Saamelaiskäräjien kääntäjiä ja silloin tällöin myös freelance-kääntäjiä, Arja Jomppanen kertoo.

Tiedottamisen lisäksi Kelalla on velvollisuus antaa asiakkaille päätökset saameksi. Nopea tiedottaminen saameksi tulee lisäämään Kelan kääntäjien tarvetta tulevaisuudessa.

– Tulevaisuudessa tulee enemmän ja enemmän käännöksiä, sillä pyrimme edistämään Kelan saamenkielistä tiedottamista. Nykymaailmassa tiedottaminen tapahtuu entistä enemmän Internetissä ja sosiaalisen median kautta. Se merkitsee, että tarvitsemme käännöksiä yhä nopeammin, Jomppanen kertoo.

Kaikki eivät halua kääntää lakitekstejä – tutkinnosta voi olla silti hyötyä

Merja Fofonoff nauttii työstään kääntäjänä. Hänelle erityisesti lakitekstien kääntäminen on mieluista, sillä siinä on haastetta kerrakseen. Fofonoff tietää, että kielityöntekijöissä on monenlaisia kääntäjiä: jotkut pitävät runojen-, toiset taas asiakirjojen kääntämisestä. Hän silti suosittelee auktorisoidun kääntäjän tutkintoa kaikille.

– Jos sen tutkinnon on suorittanut, siitä on hyötyä vaikka missä työssä, Fofonoff sanoo.

Fofonoff kertoo kokemuksesta, että kokeeseen tulee valmistautua hyvin. Sekä kääntämisen teoriaa että itse kääntämistä tulee harjoitella, ettei tule käyttäneeksi aikaansa ja 420 euron osallistumismaksua turhaan.

Saamelaiskäräjien kieliturvasihteeri Anne Kirste Aikio on saanut jo yhteydenottoja tutkintoon liittyen. Hän suosittelee kokeeseen osallistumista lämpimästi.

– Olen kaikille nimenomaan suositellut sitä. Minulla on vahva usko siihen, että meillä on taitavia kieli-ihmisiä jotka pystyvät siihen. Mutta painottanut myös, että se vaatii valmistautumista, Anne Kirste Aikio sanoo.