Hallinto-oikeus: Kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneella turvapaikanhakijalla ei ollut oikeutta toimeentulotukeen

Oikeuden mukaan turvapaikanhakijalla oli ollut oikeus vastaanottopalveluihin ja välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon ilmoittautumalla vapaaehtoisen paluun järjestelmään.

toimeentulotuki
Turvapaikanhakijoita
Antti Kolppo / Yle

Helsingin hallinto-oikeus on ratkaissut tapauksen, jossa oli kyse kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneen turvapaikanhakijan oikeudesta toimeentulotukeen.

Viime viikolla antamassaan päätöksessään (siirryt toiseen palveluun) oikeus katsoi, että kielteisen turvapaikkapäätöksen saanut turvapaikanhakija ei ollut oikeutettu toimentulotukeen.

Turvapaikanhakija oli hakenut Kelalta toimeentulotukea kahdelle kuukaudelle tammikuussa 2017. Kela hylkäsi hakemuksen. Myöhemmin Kelan Oikaisuvaatimuskeskus hylkäsi hakijan valituksen asiassa. Tässä vaiheessa hakijan kielteinen turvapaikkapäätös oli lainvoimainen. Tämän jälkeen hakija vei Kelan päätöksen hallinto-oikeuteen.

Oikeus totesi perusteluissaan, että toimentulolakiin ei sisälly nimenomaisia säännöksiä toimeentulotukijärjestelmän soveltamisesta maassa väliaikaisesti tai ulkomaalaislain mukaan laittomasti maassa oleskeleviin ulkomaalaisiin.

Oikeuden mukaan myös tilapäisesti Suomessa oleskelevalla henkilöllä voi silti olla tietyin edellytyksin oikeus toimentulotukeen. Oikeuden saaman selvityksen mukaan hakijan toimentulohakemuksessa ei kuitenkaan ilmennyt tarvetta kiireelliseen ja välttämättömään toimeentulotukeen.

Oikeus vetosi päätöksessään korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuun vuodelta 2015. KHO:n päätöksen mukaan lähtökohtana ei kaikissa tilanteissa ole se, että toimeentulotukea tulisi aina myöntää ulkomaalaisilla samoin edellytyksin ja samassa laajuudessa kuin muutoin vastaavassa tilanteessa olevalle Suomen kansalaiselle.

Lisäksi oikeus katsoi, että turvapaikanhakijalla oli ollut oikeus vastaanottopalveluihin ja välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon ilmoittautumalla vapaaehtoisen paluun järjestelmään.

Oikeuden päätös ei ollut yksimielinen, vaan se syntyi 7–5 päättyneen äänestyksen jälkeen. Jutun esittelijä jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.

Vähemmistöön jääneet tuomarit ja esittelijä katsoivat, että niin kauan kuin turvapaikkaa hakeneen henkilön turvapaikkapäätös ei ole lainvoimainen, hänen oleskeluunsa Suomessa on edelleen olemassa laillinen peruste. Tämän vuoksi hänen ei voida myöskään edellyttää hakeutuvan vapaaehtoisen paluun järjestelmään turvatakseen toimeentulonsa.

Lue myös:

Tiesitkö? Suomi antaa toimeentulotukea ulkomaalaisille, jotka jäävät maahan ilman lupaa