1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Tenojoki

Utsjoen kunta alkaa selvittää ministerille Tenon sopimuksen vaikutuksia – "Se olisi pitänyt tehdä ennen kuin sopimus hyväksyttiin"

Elinkeinoministeri on pyytänyt kuntaa vetämään selvitystä uuden Tenon sopimuksen vaikutuksista Utsjoen alueeseen. Kunta esittelee tulokset ministerille syksyllä.

Utsjoen kunnanjohtaja Vuokko Tieva-Niittyvuopio. Kuva: Anneli Lappalainen / Yle

Elinkeinoministeri Mika Lintilä vieraili Utsjoella tammikuussa. Hän sai silloin kuulla utsjokelaisten suuresta tyytymättömyydesta Tenojoen uuteen kalastussopimukseen, joka astui voimaan vuoden 2017 kesällä. Utsjoen matkailuyrittäjien mukaan alueen yrittäjien tulot pienenivät ensimmäisenä uuden Tenon sopimuksen aikana puolella. Vierailun yhteydessä kunta kutsui ministerin palaamaan Utsjoelle kesällä, jotta hän voi paikan päällä nähdä sopimuksen vaikutuksia.

Mika Lintilä vieraili Utsjoella uudelleen kesällä. Tapaamisen yhteydessä päätettiin selvittää Tenon sopimuksen vaikutuksia kuntaan, kertoo kunnanjohtaja Vuokko Tieva-Niittyvuopio.

– Kunta kutsui yhteiseen palaveriin myös matkailuelinkeinon ja yrittäjien edustajia. Palaverissa päätettiin, että on syytä koota yhteen kaikki ongelmakohdat, joille voitaisiin tehdä jotakin jo nykyisen sopimuksen voimassaollessa.

– Selvityksen pitäisi olla valmis syyskuun loppuun mennessä, jotta sitä voisi esitellä ministerille, kertoo Vuokko Tieva-Niittyvuopio.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä lupaa, että kaikki halukkaat saavat kertoa näkemyksensä selvitystyössä, jota vetää Utsjoen kunta. Kuva: Vesa Toppari / Yle

Ministeri odottaa kunnan tuovan selvityksen Helsinkiin

Elinkeinoministeri Mika Lintilä kertoo pyytäneensä kuntaa selvittämään Tenon sopimuksen vaikutuksia matkailuelinkeinoon. Lintilä kirjoittaa, että kaikki halukkaat saavat kertoa näkemyksensä Utsjoen kunnan koolle kutsumassa selvitystyössä.

– Kunnan on tarkoitus tulla myöhemmin ministeriöön kertomaan selvityksen tuloksista ja esittää mahdollisia toimia siitä, miten alueen matkailuelinkeinoa voisi kehittää. Tietoa hyödynnettäisiin myös ministeriöiden välisissä keskusteluissa mahdollisista kehittämistoimista, sillä Teno-sopimus kuuluu maa- ja metsätalousministeriön toimialaan, kirjoittaa elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Tenon sopimuksen vaikutukset ovat kuin nähtävyys, jota moni käy kummastelemassa. Maa- ja metsätalousvaliokunta vieraili Utsjoella kesäkuussa. Silloinkin käsiteltiin Tenon sopimuksen vaikutuksia.

"Valtion olisi pitänyt selvittää vaikutukset ennen uuden Teno-sopimuksen hyväksymistä"

Tenojoen uuden sopimuksen kanssa on nyt yritetty selvitä kaksi kesää. Norjan ja Suomen sopima kalastussääntö leikkasi eniten Tenon paikallisten perinnepyyntiä eli lohipadoilla ja kulkuttamalla lohta pyytävien ja turistien kalastusmahdollisuuksia. Ensimmäinen kesä meni sokissa, kertoo Tieva-Niittyvuopio. Utsjoen kunta painotti jokaisessa lausunnossaan ennen sopimuksen tekemistä, että se vaikuttaa laajasti utsjokelaisten elämään.

– Kun jälkikäteen saadaan selville asioita, mitä tämmöinen sopimus ja lainsäädäntö ovat saaneet aikaan, niin se ei ole koskaan hyvä asia. Vaikutusarviointi olisi pitänyt ehdottomasti tehdä valtion viranomaisten taholta ja toimesta ennen kuin tällaisia päätöksiä ja sopimuksia tehtiin.

Kunnanjohtaja uskoo, että selvityksestä on silti hyötyä, vaikka se tehdäänkin vasta kahden kesän jälkeen. Sopimus ei ole ikuinen, eikä sitä ole kiveen hakattu.

– Kun uudet sopimusneuvottelut alkavat lähivuosina, niin varmasti niissä voidaan ottaa huomioon vaikutuksia, sanoo Tieva-Niittyvuopio.