Tekonivelleikkausten määrää Mikkelissä yritetään kasvattaa

Essote avaa tekonivelvastaanotot neljälle paikkakunnalle.

leikkaushoito

Tekonivelleikkausten määrää Mikkelin keskussairaalassa yritetään lisätä leikkaustoiminnan jatkumisen turvaamiseksi.

Essote-kuntayhtymä avaa nyt tekonivelvastaanotot Pieksämäelle, Mäntyharjuun, Juvalle ja Kangasniemelle. Erikoislääkäri ja tekonivelhoitaja alkavat käydä kuukausittain pitämässä vastaanottoa paikkakunnilla.

Vastaanotolla arvioidaan hoidon tarve ja suunnitellaan mahdollinen leikkausaika Mikkelin keskussairaalassa.

Taustalla on leikkaustoimintaa koskeva keskittämisasetus, joka edellyttää tiettyä leikkausten minimimäärää. Jos asetuksen vaatimukset eivät täyty, riskinä on, että tekonivelleikkaukset siirretään Mikkelistä muualle.