Punasotkan, tukkakoskelon ja allin metsästys kielletään

Maa- ja metsätalousministeriö perustelee kolmevuotista määräaikaista kieltoa pitkään jatkuneella lintukantojen taantumisella.

linnut
Punasotka ui rantavedessä
Punasotkakanta on taantunut Suomessa.Asko Hauta-Aho / Yle

Tukkakoskelon ja punasotkan metsästys kielletään kokonaan kolmen vuoden määräajaksi.

Vastaava kielto koskee sisämaassa metsästettävää allia. Merialueilla allin metsästystä rajoitetaan metsästäjäkohtaisella saaliskiintiöllä, joka rajoittaa metsästyksen enintään viiteen alliin vuorokaudessa.

Kosteikot katoavat, linnut kärsivät

Maa- ja metsätalousministeriön erityisasiantuntija Janne Pitkänen sanoo, että syynä metsästyskieltoon on lintukantojen taantuminen. Esimerkiksi punasotkan kanta on viime vuosina heikentynyt elinympäristöjen muuttumisen eli kosteikkojen katoamisen ja umpeenkasvamisen takia.

Punasotkan kanta on vähentynyt maassamme huimaa tahtia. Vesilintulaskentojen mukaan Suomen punasotkakanta on pudonnut jopa lähes 80 prosenttia 1990-luvun loppupuolelta.

Yhteistyötä tarvitaan

Erityisasiantuntija Janne Pitkänen korostaa, että metsästyskielto on vasta ensi askel lintukantojen taantumisen pysäyttämiseksi. Tärkeintä on palauttaa lintujen pesimäpaikoiksi sopivia kosteikkoja. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi maa- ja metsätalousministeriö lupaa toimia yhdessä ympäristöministeriön kanssa.

– Toimia on tehtävä sekä suojelualueilla että niiden ulkopuolella. Maa- ja metsätalousympäristössä voidaan palauttaa pieniä kosteikkoja ja lisätä lintujen elinympäristöjen määrää, Pitkänen sanoo.

Kosteikkojen palauttaminen auttaisi myös muiden vesilintulajien tilannetta.