Kaupunkisaamelaisten palvelut tutkittu – tutkimustuloksia esitellään loppuseminaarissa

Palveluiden halutaan huomioivan saamelaiskulttuurin erityispiirteet ja vastaavan arjen tarpeisiin nykyistä paremmin.

Lyhyet

Lapin yliopiston hanke SÁRA on tutkinut kolmen vuoden ajan saamenkielisten palveluiden asemaa saamelaisalueen ulkopuolella asuvien saamelaisten arjessa. Haastattelututkimuksessa on selvitetty, miten palvelut voisivat tukea kaupunkisaamelaisten hyvinvointia ja yhteyttä saamelaiskulttuuriin.

Hankkeen selvityksen mukaan saamelaisten keskittyminen tiettyihin kaupunkeihin on tuonut mukaan tarpeen järjestää saamenkielisiä palveluita, erityisesti saamenkielistä varhaiskasvatusta ja saamen kielten opetusta. Lapin yliopiston SÁRA-hankkeen tutkija Tuuli Miettunen arvioi, että kaupunkien palvelujärjestelmien on ollut pakko reagoida muutokseen.

– Tämänhetkiset saamenkieliset palvelut ovat kuitenkin vasta alkua. Kyselytutkimuksessamme tuli ilmi, että saamenkielistä varhaiskasvatusta haluaisi käyttää viisinkertainen määrä vastaajia suhteessa siihen, ketkä palvelua nyt käyttävät, sanoo Miettunen.

SÁRA-hankkeen loppuseminaari on syyskuun 13. päivä. Seminaarissa julkistetaan tärkeimmät tutkimustulokset,
keskustellaan käytännön kokemuksista ja yritetään keksiä uusia ratkaisuja palveluiden tarjoamiseen. SÁRA-hake on Lapin yliopiston koordinoima ja toteutettu yhdessä Saamelaiskäräjien ja saamelaisyhdistysten kanssa. Loppuseminaariin voi ilmoittautua 29. päivä elokuuta mennessä.