Tuleeko täyssähköauton omistamisesta este asunnon vaihtamiselle? Helsinkiläisperhe on etsinyt kerrostalokotia jo pari vuotta

Mahdollisuus ladata sähköautoa kerros- tai rivitaloyhtiöissä on yhä harvinaista.

sähköautot
sähköauton lataaminen
imgo stock / AOP

Yhä useampi uutta asuntoa etsivä toivoo pihalta tai autohallista löytyvän sähköauton latauspisteitä. Mahdollisuus ladata sähköautoa on kuitenkin vielä harvinaista paitsi vanhojen taloyhtiöiden myös rakenteilla olevien kohteiden autopaikoilla.

Tämän on saanut kokea helsinkiläisperhe, joka pari vuotta sitten päätti muuttaa kerrostaloon. Perheen äiti ajaa täyssähköautollaan reilut viisikymmentä kilometriä työpaikalleen joka aamu. Sähköauton akusto latautuu yön aikana omakotitalon latauslaitteesta.

Uutta kotia etsivä perhe ei halua kertoa asunnonvaihtosuunnitelmistaan nimellään. He ovat löytäneet sopivia asuntoja isojen rakennuttajien uudiskohteista eri puolilta Helsinkiä ja tehneet jopa varauksia niistä. Joka kerta ostopäätös on kuitenkin lopulta tyssännyt siihen, että myyjä ei ole osannut varmasti luvata heidän sähköautolleen omaa latauspistettä.

Perhe haluaa nimenomaan vain heidän omassa käytössään olevan latauspisteen, jotta he voivat olla varmoja, että se on aina tarvittaessa käytettävissä. Eräässä uudiskohteessa perheelle tarjottiin yhteiskäyttöpistoketta, jossa jokainen saisi vuorollaan ladata autoaan kahden tunnin ajan. Pitkiä työmatkoja täyssähköautolla ajava perheen äiti ei innostunut tästä mahdollisuudesta.

Edelläkävijät kärsivät tilanteesta

Liikenteen turvallisuusviraston Trafin tilastojen mukaan liikenteessä on tällä hetkellä vajaat kaksi tuhatta täyssähköautoa ja noin 7 500 ladattavaa hybridihenkilöautoa. Valtio haluaa edistää sähköautokannan kasvua tukemalla niiden hankintaa taloudellisesti.

Edelläkävijät ovat saaneet kuitenkin huomata, että etenkin täyssähköauton omistajana asunnonvaihto voi vaikeutua. Sekä uudiskohteissa että vanhoissa taloyhtiöissä latauspistetä on vielä vähän.

Helsinkiläinen kiinteistönvälittäjä Leena Ginman Habitasta kertoo jo muutaman kerran törmänneensä vastaaviin tilanteisiin.

– Kymmenen vuotta sitten rakennuttajat eivät osanneet varautua sähköautojen määrän kasvuun, ja nyt osa uusista kerrostaloista asuntoja etsivistä kärsii tästä tilanteesta.

Ginman uskoo, että parhaillaan suunnitteilla olevissa taloissa tämä asia otetaan huomioon aivan eri tavalla.

Myös kiinteistönvälittäjä Janne Kumpulainen Kiinteistömaailmasta tietää, että monet rakennuttajat kyllä parhaillaan pohtivat tilannetta.

– Mutta niin kauan, kuin asiakaskyselyjen vastauksissa sähköauton latauspisteitä ei koeta tarpeellisina, niitä ei myöskään uusiin taloihin kovin hanakasti rakenneta, helsinkiläisvälittäjä sanoo.

– Kunnolliset latauspisteet täyssähköautoille ovat harvassa myös vanhoissa kerrostaloissa. Mutta hyvin harva asunnonetsijä niitä tällä hetkellä myöskään kyselee.

Yleensä keskustelu latausmahdollisuudesta taloyhtiössä alkaa vasta, jos joku taloyhtiön osakkaista suunnittelee sähköauton hankkimista. Päätökset latauspisteiden järjestämisestä tehdään yhtiökokouksessa.

Taloyhtiön lupa tarvitaan, vaikka osakas hankkisi autopaikalleen latauslaitteen omalla kustannuksellaan. Sähköauton jo omistava asunnonetsijä ei tätä voi jäädä odottelemaan, vaan yrittää löytää taloyhtiön, josta latauspaikka jo löytyy.

Sähköauton latauksessa.
Tenho Tornberg / Yle

Latausmahdollisuus voi jatkossa nostaa asunnon arvoa

Tulevaisuudessa entistä useammalle asunnonostajalle kynnyskysymys ostotilanteessa saattaa olla se, saako hän sähköautolleen latauspaikan. Latauspisteiden rakentaminen voi siis nostaa asuntojen arvoa. Tähän ei taloyhtiöissä ole vielä kunnolla herätty.

Kiinteistöliiton tänä vuonna vajaalle parille tuhannelle taloyhtiölle tekemässä kyselyssä kävi ilmi, että kerros- ja rivitalotaloyhtiöiden mielestä latauspisteille ei ole vielä riittävästi kysyntää. Suurin osa yhtiöistä ei ollut edes käsitellyt latausmahdollisuutta.

Joka neljäs yhtiö kertoi, että asiasta on keskusteltu hallituksessa tai yhtiökokouksessa. Vain muutama prosentti taloyhtiöistä oli pannut hankkeen latauspisteistä liikkeelle, toteuttanut sen tai antanut osakkaalle luvan hankkia latauspiste itse.

Kyselystä selvisi, että joka neljäs kyselyyn vastanneissa taloyhtiöissä asuvista sähköautoilijoista ei ollut saanut järjestettyä autolleen latauspistettä ollenkaan.

Taloyhtiöitä askarruttaa, kuinka kalliiksi latauspisteiden rakentaminen tulisi ja, miten kustannukset rakentamisesta ja lataussähkön käyttämisestä jaetaan osakkaiden kesken.

Valtiolta tukea taloyhtiöiden latauspistehankkeisiin

Valtio yrittää edistää sähköautojen kotilatausmahdollisuuksien yleistymistä uudella avustuksella. Taloyhtiöt ja vuokrataloyhteisöt ovat voineet elokuun alusta hakea Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAlta avustusta sähköautojen latauspisteiden edellyttämiin kiinteistöjen sähköjärjestelmien muutoksiin.

Avustus on 35 prosenttia toteutuneista kustannuksista, kuitenkin enintään 90 000 euroa. ARA edellyttää, että taloyhtiö rakentaa latauspisteen vähintään viidelle autopaikalle.

Myös Euroopan Unioni haluaa vauhdittaa sähköautojen latausmahdollisuuksien kasvua.

– EU:n sääntely voi jatkossa vaatia uusia sekä laajasti peruskorjattavia taloyhtiöitä asentamaan valmiiksi putkituksen kaapelointia varten, jotta jokaiseen pysäköintiruutuun on myöhemmin mahdollista asentaa sähköauton latauspiste, Isännöintiliiton lakiasiantuntija Tommi Leppänen muistuttaa.

Vaatimus koskisi tällaisia asuinrakennuksia, jos niissä on yli kymmenen autopaikkaa.

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin muutos on jo hyväksytty Unionissa. Kansallisten säädösten tulisi olla valmiina maaliskuussa 2020.

Lue lisää sähköautoista:

Lyökö sähköauto nyt Suomessa läpi? Tulossa on koko maan kattava latausverkosto

Muna vai kana -ongelma taloyhtiöissä: miksi rakentaa latauspisteitä, kun sähköautoja on vähän? Lue, miten latauksesta päätetään