Hallituksen tilaama virkamiesmuistio: SDP:n sotemallissa paljon kysymysmerkkejä

Virkamiesmuistion mukaan SDP:n sotelinjaukset ovat ristiriitaisia ja saattavat olla ristiriidassa myös perustuslain kanssa.

sote-uudistus
Annika Saarikko ja Antti Rinne A-studion vieraina 28. helmikuuta.
Annika Saarikko ja Antti Rinne .Yle

Valtiovarainministeriössä sekä sosiaali- ja terveysministeriössä hallituksen käyttöön valmisteltu muistio (siirryt toiseen palveluun) perkaa SDP:n mallin sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamiseksi.

Keskustaministerit tilasivat muistion

Perhe ja peruspalveluministeri Annika Saarikon (kesk.) mukaan virkamiesarvio tehtiin hänen sekä kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläisen (kesk.) pyynnöstä.

–Muutoin olisi mahdotonta kommentoida, mikä SDP:n malli on ja miten se toimisi myös perustuslain kannalta, Saarikko perustelee twitterissä muistion tilaamista.

Saarikon mukaan luottamukselliseksi merkitty muistio perustuu julkisiin lähteisiin eikä sitä ole käsitelty kokouksissa.

Virkamiesarvion mukaan SDP:n elokuussa 2016 julkistama sotemalli on hyvin yleisluontoinen eikä sen perusteella pysty juurikaan ottamaan kantaa malliin.

–Mallin lähtökohtana näytti silloin olevan jo Paras-uudistuksen alkuvaiheessa ollut aluekuntamalli, josta kuitenkin luovuttiin perustuslakiongelmien vuoksi. muistiossa todetaan.

Lähteenä Antti Rinteen lausuntoja

Muistiota varten on käyty läpi SDP:n puheenjohtajan Antti Rinteen tänä kesänä antamia haastatteluja, joissa muistion mukaan annetaan osittain ristiriitainen kuva muun muassa SDP:n mallin rahoituksesta ja aluekuntien sijasta puhutaan sote-kunnista.

Virkamiesmuistion mukaan SDP:n malli näyttäisi lähestyvän pitkälti maakuntamallia, ja sote-kuntien ylin toimielin, aluekuntavaltuusto, valittaisiin ilmeisesti vaaleilla.

–Olennaisimmat erot koskisivat sote-kunnan toimialaa ja rahoitusta, muistiossa arvioidaan.

Muistiossa todetaan, että SDP:n mallissa sote-kunnan tehtävänä olisi ilmeisesti vain julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen eikä sillä olisi muita tehtäviä.

SDP:n sote-mallin rahoitus auki

Mallin rahoituksesta tiedot ovat virkamiesarvion mukaan osittain ristiriitaisia tai puutteellisia.

-SDP:n malli on vielä toistaiseksi aika tavalla selkiintymätön ja linjaukset ovat osittain ristiriitaisia, muistiossa huomautetaan.

Varsinkin rahoituksen osalta Rinteen haastattelulausunnot antavat muistion mukaan epämääräisen kuvan SDP:n sote-mallista.

–Rinteen haastattelujen perusteella sote-kunnan verotusoikeudesta voi saada vähän erilaisia käsityksiä. Joko niin, että sote-kunta saisi tulonsa kunnallisverosta sote-toimintaan osoitettavalla osuudella tai itsenäisellä verotusoikeudella, muistiossa lausutaan.

Jos sote-kunnalla olisi itsenäinen verotusoikeus, niin Suomessa olisi kolme erillistä verotuksen tasoa: valtio, sote-kunta ja kunta. Kuntaveron jakamiseen taas liittyy perustuslakiongelmia.

Perustuslaki ei tunnista sote-kuntia

Sipilän hallituksen sote-mallia on jouduttu korjailemaan eduskunnan perustuslakivaliokunnan kannanottojen perusteella. Virkamiesarvion mukaan myös SDP:n sote-malli joutuisi vaikeuksiin eduskunnassa.

–Mallia koskevat linjaukset sisältävät kuitenkin jo nyt seikkoja, joiden perustuslainmukaisuus voidaan kyseenalaistaa, virkamiesarviossa summataan SDP:n sote-vaihtoehtoa.

Perustuslaki ei muistion mukaan tunnista kuntien rinnalla toimivia sote-kuntia. Myös aluekuntien perustaminen ja määrä jäävät muistiossa esitetyn arvion perusteella epäselväksi.

Antti Rinne: "Joillakin on hirveä hätä"

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne hämmästelee SDP:n sote-mallista tehtyä virkamiesmuistiota.

–Mielestäni tässä haiskahtaa siltä, että joillakin on hirveä hätä asian suhteen. Samalla jossain piireissä ilmeisesti jo mietitään, millaisia vaihtoehtoja hallituksen mallille olisi, Rinne sanoo Demokraatin haastattelussa. (siirryt toiseen palveluun)

Rinteen mielestä on kummallista, että virkamiehet laativat tällaisen taustamuistion jonkin puolueen mallista, mutta eivät ota millään tavalla yhteyttä kyseiseen puolueeseen.

Rinne muistuttaa, että SDP:n sote-kunta perustuu samalle aluekuntamallille, jota entiset ministerit Hannes Manninen (kesk.) ja Kimmo Sasi (kok.) ovat aiemmin esitelleet.