1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. metsästys

Karhukin kiinnostaa enemmän kuin sorsa – vesilinnun metsästäjiä ei näy enää kaislikoissa entiseen tahtiin

Vesilintujen metsästys alkaa maanantaina 20. elokuuta kello 12. Viikolle sijoittuva aloitusaika ja vesilintukannan pienuus verottaa metsästäjiä.

Kuva: Antti Kettumäki / Yle

– Alkava karhujahti on yksi, joka osan vesilinnustajista karsii, kertoo Suomen Metsästäjäliiton vesilintuasiantuntija Jaska Salonen.

Vielä joitakin vuosia sitten vesilinnustuksen aloittaminen yhdessä, suurella porukalla, oli huomattavasi suositumpaa.

Myös karhujahti on alkanut maanataina 20.8. Sallittu saalismäärä on 355 karhua. Kuva: Kalle Heikkinen / Yle

– Vanhaan aikaan lähdettiin sankoin joukoin kaislikoiden ääreen, ehkä niin ei enää käy, Salonen sanoo.

Karkean arvion mukaan esimerkiksi Lapissa olisi lähdössä vesilintujahtiin noin 3 000 metsästäjää. Tämä on kymmenen prosenttia maakunnan metsästäjistä, kertoo Suomen Metsästäjäliiton Lapin piirin hallituksen puheenjohtaja Veikko Piuva.

Piuvan mukaan Lapissa vesilintujen pyynti on keskittynyt yleensä Perämeren rannikolle ja eteläisempään Lappiin. Pohjoisemmassa metsätettiin aiemmin metsähanhea, joka on nyt rahoitettu.

Torniossa metsästyskauden alku vielä kiinnostaa

Soitimme viiteen Etelä- ja Keski-Lapin riistanhoitoyhdistykseen. Neljästä niissä sanotaan sorsastusinnon näyttävän laantuneen entisestä.

– Vesilintukanta on taantunut voimakkaasti viimeisten vuosien ja vuosikymmenten aikana. Aktiiviväki on lähdössä vesilintujahtiin, mutta en usko, että oikein iso porukka on lähdössä, toiminnanohjaaja Esko Törmänen Kemijärven riistanhoitoyhdistyksestä miettii.

BirdLife Suomi ja Suomen Metsästäjäliitto pyysivätkin viime viikolla tiedotteessaan välttämään taantuvien vesilintulajien metsästystä. Erittäin uhanalaisia, taantuvia tai silmälläpidettäviä riistavesilintulajeja on jo 11.

Myös Ranualla, Tervolassa ja Rovaniemellä kerrotaan vesilinnun metsästäjiä olevan nykyään vähemmän verrattuna aiempiin vuosiin. Torniosta sen sijaan kerrotaan, että merenrantakaislikot ja jokisuistikot ovat täynnä vesilinnustuksen alkaessa.

–Kyllä siellä porukkaa on, se on tämä jahtikauden aloitus. Siihen aika moni satsaa, Tornion riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Esa Kurtti kertoo.

Hirvimetsälle eniten tulijoita Lapissa

Ranualla Portimojärvi oli aiemmin suosittu linnustusjärvi. Nyt järven säännöstely on karkottanut linnut ja metsästäjät.

– Ne, jotka vesilintuja metsästävät, ovat myös ruokkineet niitä, kertoo alueen metsästysaktiivi Juha Saukko.

Tervolassa sinisorsan poikueita on näkynyt runsaasti, mutta sielläkin lähdetään nihkeästi liikkeelle. Yksi syy on myös arkeen sijoittuva kauden aloitusaika.

Kuva: Pekka Kostamo

– En usko, että maanantaina kello 12 aikaan on ruuhkaa, kun ihmiset ovat töissä, Tervolan riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Kari Kokkonen pohtii.

Metsästäjäliiton Lapin edustajan Veikko Piuvan mukaan Lapissa karhua ja vesilintuja metsästävät eri jahtiporukat. Tällä seudulla otson pyynti ei siis ole se ainoa selittävä tekijä sorsastusinnon katoamiselle.

Kiinnostavin saalis näyttäisi olevan hirvi, miettii puolestaan Kemijärven riistanhoitoyhdistyksen Esko Törmänen.