Sorsalintujen metsästys alkaa tänään

Taantuvien riistavesilintujen, kuten Punasotkan ja tukkakoskelon metsästys on kielletty seuraavan kolmen vuoden ajaksi.

metsästys
sorsa
Sorsalintujen metsästys alkaa tänään puoliltapäivin.AOP

BirdLife Suomi ja Suomen Metsästäjäliitto suosittelevat välttämään taantuvien riistavesilintulajien metsästystä.

– Monen riistavesilinnun kanta on vähentynyt suuresti 2000-luvulla eikä vähenevä kanta kestä lisäkuolleisuutta, kertoo BirdLifen suojeluasiantuntija Tero Toivanen.

Vaarantuneita lajeja ovat muun muassa metsähanhi, haapana, haahka ja isokoskelo.

Punasotkan ja tukkakoskelon metsästys on kielletty seuraavaksi kolmeksi vuodeksi.

Järjestöt ovat julkaisseet oppaan helpottamaan vähentyneiden lajien tunnistamista.

Lähteet: STT