Sorsalintujen metsästys alkaa – monen riistavesilinnun kanta vähentynyt suuresti

Vesilintujen metsästyskauden alkaessa BirdLife Suomi ja Suomen Metsästäjäliitto muistuttavat lajintunnistuksen tärkeydestä ja kehottavat välttämään taantuvien lajien metsästystä.

Lyhyet
Sorsastaja kaislikossa.
Yle / Suvi Turunen

Sorsalintujen metsästys alkaa maanantaina klo 12.00.

Monen riistavesilinnun kanta on vähentynyt suuresti 2000-luvulla, ja osa lajeista on nykyään Suomessa uhanalaisia.

Riistavesilinnuista jouhisorsa, heinätavi, tukkasotka, punasotka, tukkakoskelo ja nokikana on luokiteltu Suomessa erittäin uhanalaisiksi ja metsähanhi, haapana, haahka sekä isokoskelo vaarantuneiksi. Alli on silmälläpidettävä laji.

Punasotkan ja tukkakoskelon metsästys on kielletty maa- ja metsätalousministeriön asetuksella kolmeksi seuraavaksi vuodeksi.

Allin metsästys on kielletty sisämaassa, ja merialueilla sen metsästystä on rajoitettu saaliskiintiöin.