Iisalmi harkitsee kannettavia tietokoneita lukion aloittaville

Esityksen mukaan kannettavat tietokoneet hankittaisiin Iisalmen lukiossa opintonsa aloittaville nuorille vuodesta 2019 alkaen.

Iisalmi
viisi opiskelijaa työskentelee tietokoneella. Viikin normaalikoulun lukiolaisilla läppärit ovat ahkerassa käytössä melkein joka tunnilla.
Helsingissä, Viikin normaalikoulun lukiolaisilla läppärit ovat ahkerassa käytössä melkein joka tunnilla.Mikko Koski / Yle

Iisalmen lukiossa koulunsa aloittaville aiotaan hankkia kannettavat tietokoneet, mikäli siihen on rahaa kaupunginhallituksen talousarvion puitteissa.

Jos Iisalmen lyseoon hakeutuu opiskelemaan vuosittain 120 uutta opiskelijaa, laitteet tulisivat maksamaan ensi vuonna neljältä kuukaudelta 8 200 euroa, vuonna 2020 kustannus olisi 49 000 euroa ja siitä eteenpäin 73 000 euroa vuodessa. Kannettavan opiskelijakoneen leasing-hinta on tällä hetkellä 17 euroa kuukaudessa.

Ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opiskelijoiden keskuudessa kesäkuussa tehty kysely osoitti, että 76 prosentilla opiskelijoista on tällä hetkellä oma, juuri lukio-opintoja varten hankittu tietokone.

Vastaajista 15 prosenttia kertoi, että uuden laitteen hankinta oli perheelle suuri taloudellinen rasite. Kymmenen prosenttia vastaajista kertoi joutuneensa tyytymään mielestään huonoon, vanhaan omaan tai lainassa olevaan laitteeseen, koska perheellä ei ollut varaa ostaa uutta laitetta. Kyselyyn vastasi 117 opiskelijaa.

Vasemmiston valtuustoryhmä jätti aloitteen kannettavien tietokoneiden hankinnasta viime keväänä. Aloitteen mukaan lukion tarjoamat koneet vähentäisivät nuorten eriarvoisuutta ja lisäisivät Iisalmen lukion houkuttelevuutta.

Iisalmen lyseossa on edellytetty syksystä 2014 lähtien, että opiskelijoilla on opintoja varten käytössään kannettava tietokone. Iisalmen lyseossa on noin 340 opiskelijaa.

Keskiviikkona kokoontuvalle sivistys- ja hyvinvointilautakunnalle esitetään, että kaupungin talousarvioon varataan vuodesta 2019 alkaen määräraha tietokoneita varten, jos kaupunginhallituksen antama talousarvioraami sen sallii.

Lukion kustannukset 2 500 euroa

Opetushallituksen tänä vuonna julkaiseman, toisen asteen koulutuksen kustannuksia koskevan selvityksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan lukio-opintoihin liittyvät välttämättömät kustannukset ovat keskimäärin 2 500 euroa.

Selvityksen mukaan oppimateriaalikustannukset ovat vaikuttaneet siihen, että jotkut nuoret ovat keskeyttäneet koulutuksen. Ne ovat kuitenkin vain harvoin keskeyttämisen ainoa syy.

Lukiolaisista 29 prosenttia arvioi, että heillä tai heidän perheellään on taloudellisia vaikeuksia. Kuudella prosentilla Opetushallituksen kyselyyn vastanneista taloudelliset vaikeudet ovat merkittäviä.

Lisätty 21.8.2018 kello 8:10 tieto laitteiden leasing-hinnasta sekä Iisalmen lukiossa tehdyn kyselyn tulokset