Iisalmi luopumassa psykiatrian päivystyksestä, Varkaudessa asiaa vielä selvitellään – KYSin Ollonen: Päivystysasetuksen vastainen tilanne

Ylä-Savon sote edellyttää kuitenkin ennen lopullista päätöstä muun muassa selvitystä Julkulan sairaalan tilojen terveellisyydestä.

psykiatria
Kuopion yliopistollinen sairaala.
Kuopion yliopistollisen sairaalassa tarjotaan laajaa ympärivuorokautista päivystystä.Matti Myller / Yle

Iisalmen psykiatrinen lääkäripäivystys ja tahdosta riippumaton psykiatrinen osastohoito aiotaan siirtää Kuopioon, Julkulan sairaalaan.

Aiemman päätösesityksen mukaan tahdosta riippumaton hoito siirtyisi Kuopioon lokakuun alusta lähtien. Ylä-Savon sote-kuntayhtymän hallitus käsitteli asiaa kokouksessaan tiistaina.

Ennen lopullista siirtopäätöstä Ylä-Savon sote kuitenkin edellyttää hoitopolun mallintamista tahdosta riippumattoman hoidon osalta sekä selvitystä Julkulan sairaalan tilojen terveellisyydestä ja turvallisuudesta.

Kuopion psykiatrian keskuksessa ja Julkulan sairaalassa on vakavia sisäilmaongelmia, joista muun muassa Savon Sanomat (siirryt toiseen palveluun) on uutisoinut.

Vuoden 2017 tilastojen mukaan Ylä-Savon sotesta ja Varkaudesta arvioidaan tulevan yhteensä noin 200 potilasta vuodessa tahdosta riippumattomaan hoitoarvioon, mikä tarkoittaa noin neljää potilasta viikossa.

Heistä noin puolet jää tahdosta riippumattomaan hoitoon tarkkailuajan jälkeen.

Varkaudessa vielä selvitetään tilannetta

Iisalmessa aiotaan jatkaa psykiatrista osastohoitoa avo-osastotoimintana. Psykiatrisen ja riippuvuusosaston sairaansijojen määrä pysyy nykyisellään eli 26 paikassa. Vapautuvilla sairaansijoilla voidaan hoitaa jatkossa Kuopiosta ohjattavia vapaaehtoisessa hoidossa olevia potilaita.

Ylä-Savon sote tulkitsee vuoden alussa voimaan astunutta päivystysasetusta (siirryt toiseen palveluun) siten, ettei Ylä-Savossa voida ylläpitää psykiatrista lääkäripäivystystä ja tästä johtuen hoitaa tahdosta riippumattomia psykiatrisia hoitojaksoja.

Samalla perusteella myöskään Varkauden sairaalassa ei voitaisi enää järjestää psykiatrian erikoisalan päivystystä.

Varkaus ei ole vielä päättänyt, miten se toimii tilanteessa. Varkauden kaupungin sosiaali- ja terveysjohtajan Seppo Lehdon mukaan kaupunki pyrkii siihen, että psykiatrinen lääkäripäivystys ja tahdosta riippumaton psykiatrinen hoito voitaisiin järjestää edelleen Varkaudessa.

– Selvitysvaihe on vielä menossa eikä ole tietoa, milloin se saadaan valmiiksi, Lehto kertoo.

Asia on herättänyt närää Varkaudessa ja Iisalmessa. Hiljattain viisi iisalmelaista poliitikkoa julkaisi Savon Sanomissa mielipidekirjoituksen (siirryt toiseen palveluun), jossa psykiatrian päivystyksen siirtoa vastustettiin.

Korostaisin, että psykiatrisen erikoisalan päivystyksen järjestämiseen vaaditaan vahvaa osaamista.

Timo Keistinen

Kuopion yliopistollisen sairaalan psykiatrian osaamiskeskusjohtajan Paula Ollosen mukaan Pohjois-Savossa on tällä hetkellä päivystysasetuksen vastainen tilanne.

– Psykiatrinen lääkäripäivystys vaatii yhteyteensä laajan ympärivuorokautisen päivystyksen ja sitä on tarjolla Pohjois-Savossa KYSissä.

Ollosen mukaan sosiaali- ja terveysministeriön asettama, terveydenhuoltolain toteutumista seuraava selvityshenkilö on todennut, ettei Ylä-Savon sotessa ja Varkauden sairaalassa voida järjestää psykiatrian erikoisalan päivystystä. Syynä on se, että näillä paikoilla on lupa järjestää vain perusterveydenhuollon erikoisalan ympärivuorokautista päivystystä.

Lääkintöneuvos Timo Keistinen sosiaali- ja terveysministeriöstä kertoo, ettei selvityshenkilön sähköpostivastauksessa ole kyse virallisesta lausunnosta.

Hänen mukaansa tilanne on monimutkainen.

– Yleisesti ottaen erikoisalojen päivystys keskitetään sairaanhoitopiirien keskussairaaloihin. Yliopistollinen sairaanhoitopiiri voi kuitenkin päättää, että päivystystä järjestetään myös muissa yksiköissä. Varkauden kaupunki ei voi yksin päättää, että se järjestää psykiatrista päivystystä, mutta osana Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriä sillä on sananvaltaa asiaan, Keistinen muotoilee.

Keistinen korostaa, että päivystysasetuksella pyritään siihen, että psykiatrisen hoidon laatu on mahdollisimman hyvä.

– Korostaisin, että psykiatrisen erikoisalan päivystyksen järjestämiseen vaaditaan vahvaa osaamista. Kun puhutaan psykiatrisesta tahdon vastaisesta hoidosta, sen yhteydessä on järjestettävä jatkuva lääkäripäivystys. Siten turvataan hoidon laatu sekä potilaan ihmisoikeudet.

Psykiatriatalo tulossa Puijon sairaalan kylkeen

Kuopion Yliopistollisessa sairaalassa on käynnissä psykiatriatalohanke, jossa on tavoitteena rakentaa uudisrakennus Puijon sairaalan yhteyteen.

Hankkeessa on esitetty, että jatkossa psykiatrinen osastohoito voitaisiin keskittää Kuopioon ja psykiatrinen osastohoito loppuisi Varkaudesta ja Iisalmesta.

Varkaudessa ja Iisalmessa ei ole kuitenkaan ollut halua luopua psykiatrisesta osastohoidosta. KYSin psykiatrian osaamiskeskusjohtajan Paula Ollosen mukaan Varkautta ja Ylä-Savon sotea ei olla tähän pakottamassa.

– Asiasta on Psykiatriatalon hankesuunnitelmassa tehty suunnitelma ja laskelmia. On laskettu, että maakunnallinen keskittäminen olisi kustannustehokasta. Siten resursseja voitaisiin myös kohdentaa enemmän avohoitoon, jota psykiatrisessa hoidossa muutenkin halutaan suosia sairaalahoidon sijaan, Ollonen sanoo.

Laskelmien mukaan psykiatriataloon tarvitaan sairaansijoja koko Pohjois-Savon tarpeisiin yhteensä 104 kappaletta.

Kuopiossa aikuisten ja nuorten psykiatrinen sairaalahoito on keskitetty Julkulan sairaalaan, missä on tällä hetkellä 89 sairaansijaa.

Varkaudessa ja Iisalmessa puolestaan on yhteensä 45 sairaansijaa. Jos psykiatrinen osastohoito keskitettäisiin psykiatriataloon, maakunnasta vähennettäisiin 30 sairaansijaa.