Työsopimukset tulevaisuudessa sarjakuvan muotoon? - Legal Design avaa juridiikan koukerot tavalliselle ihmiselle

Suomi on oikeudellisen muotoilun kärkimaa. Juridiset sopimukset - kuten sovellusten käyttöehdot ja tietosuojakäytännöt - ovat pitkään olleet monikymmensivuisia tekstejä, joita vain oikeusoppineet ovat osanneet lukea. Nyt asiaan haetaan muutosta alan sisältä Legal Designin avulla.

Kotimaa
Päijät-Hämeen käräjäoikeuden kirjaston lakikirjat vanhassa istuntosalissa.
Emilia Malin / Yle

Oikeudellisen muotoilun keinoin juridisia sopimuksia ja käyttöehtoja muotoillaan helpommin ymmärrettäviksi. Monikymmensivuiset tekstit aukeavat ehkä oikeusoppineelle, mutta tavalliselle käyttäjälle ne ovat monimutkaisia ymmärtää. Dottir-asianajajatoimiston osakkaan Johanna Rantasen mukaan kaikelle Legal Designille yhteistä on käyttäjän tuominen keskiöön ja asioiden muotoilu ihmisen näkökuolmasta.

Kiinteistöliiton päälakimies Jenni Hupli peräänkuuluttaa oikeudellista muotoilua neuvontapalveluissa, joita pääsääntöisesti käyttävät taloyhtiöiden isännöitsijät ja hallitukset. Tulkinnanvarainen ja vaikeakielinen lainsäädäntö saattaa pahimmassa tapauksessa aiheuttaa tilanteen, jossa palvelun käyttäjät eivät ymmärrä, eivätkä edes halua lukea tekstejä. Myös lisääntyvä monikulttuurisuus luo tarvetta saada tieto helpommin ymmärrettäväksi. Hupli puhuu "tiedon murskaamisesta".

–Juridisen tiedon ei tarvitse olla vaikeasti ymmärrettävää ja esimerkiksi taloyhtiöiden tulee osata hallinnoida yhtiöitä oikein. Tiedon selkeyttämisen ansiosta esimerkiksi taloyhtiöiden oikeusasteita ruuhkauttavat asumiseen liittyvät riidat saadaan tyrehdetettyä jo lähtökuopissa.

Oikeudellinen muotoilu jakaa juristeja

Legal Designin rantautuessa Suomeen muutama vuosi sitten suuri osa juristeista oli vastahakoisia oikeudellista muotoilua kohtaan. Osa heistä on sitä vieläkin. Johanna Rantanen arvelee sen johtuvan ammattiylpeydestä.

–Kyse on siitä ettei olla totuttu rooliin, jossa juristi tekee tiivistä yhteistyötä muiden ammattilaisten kanssa. Juridinen tieto on nähty aiemmin vain juristien pelikenttänä johon muilla ammattilaisilla ei ole sanottavaa, Rantanen arvioi.

Asenteet ovat kuitenkin alun kankeuden jälkeen muuttuneet.

–Tänä päivänä kollegat ovat tietoisia Legal Designin tuomista hyödyistä ja aate on saanut tuulta siipiensä alle, Rantanen jatkaa.

Sopimukset sarjakuvamuotoon?

Äärimmäisin esimerkki Legal Designista löytyy eräältä etelä-afrikkalaiselta sitrustilalta. Farmi käyttää paljon ulkomaalaisia työntekijöitä, jotka eivät puhu tai osaa lukea paikallista kieltä. Työsopimukset onkin kehitetty sarjakuvamuotoon, josta selviää esimerkiksi työaika, palkkaus ja työtehtävät. Jenni Hupli näkee visualisoinnin kasvavana osana myös suomalaista sopimuskulttuuria.

–Sopimuksen elävöittäminen ikoneilla ja kaavakuvilla parantaa sopimusten ymmärrättövyyttä, Hupli sanoo.