Kokoomus korvaisi turpeen käyttöä – Yle keräsi neljä kohtaa puolueen luonnoksesta ympäristöohjelmaksi

Kokoomus esitteli ympäristöohjelmaluonnostaan eduskuntaryhmän kokouksessa Oulussa.

Kansallinen Kokoomus
Kokoomuslaisia tiedotustilaisuudessa.
Kansanedustaja Mari-Leena Talvitie, sisäministeri Kai Mykkänen, kansanedustaja Saara-Sofia Siren, valtiovarainministeri ja puheenjohtaja Petteri Orpo sekä kansanedustaja Sari Multala tiedotustilaisuudessa kokoomuksen eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Oulussa keskiviikkona.Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

Kokoomus julkaisi keskustelunavauspaperin, jonka on tarkoitus toimia pohjana puolueen tulevalle ympäristöohjelmalle.

Puolue esittää paperissa muun muassa, että fossiilisesta energian ja turpeen käyttöä pitäisi vähentää voimakkaasti 2030-luvulla. Sen lisäksi puolue kiinnittää huomiota muun muassa ympäristökasvatukseen.

Yle keräsi neljä keskeistä kohtaa paperista.

1) Suomalainen lanta pelloille

Kokoomuksen mukaan Suomen vesistöjen pahin uhka on rehevöityminen, mikä johtuu fosfori- ja typpikuormista, joista 80 prosenttia syntyy maataloudessa.

Yksi keino puuttua ongelmaan olisi puolueen mukaan ulkomaisen epäorgaanisen fosforin korvaaminen kotimaisella lannalla, joka sisältää fosforia. Tällä hetkellä lanta ei päädy tasaisesti Suomen eri kolkkiin, vaikka sen käyttö eri puolella maata voisi korvata ulkomaisen fosforin käytön.

Kokoomuksen mukaan Suomeen pitäisi luoda kiertoravinnemarkkinat. Samalla kipsin ja kalkituksen käyttöä pelloilla olisi edistettävä.

2) Lähes päästötön yhteiskunta 2050

Kokoomus esittää useita keinoja, joilla Suomi voisi olla ”lähes päästötön” vuoteen 2050 mennessä. Yksi näistä keinoista liittyy fossiilisen energian ja turpeen korvaamiseen.

Tähän kokoomuksen mukaan pitää päästä vähentämällä polttamalla tuotetun energian osuutta kokonaistuotannosta. Esimerkiksi lämmöntuotanto ja liikenne voisivat jatkossa nojata enemmän sähköön.

Fossiili- ja turve-energian korvaaminen pitäisi tukeutua muuhun kuin bioenergian lisäämiseen. Kokoomuksen mukaan tulevalla hallituskaudella energiatukipäätökset pitäisi kohdentaa muihin kuin polttoon perustuviin teknologioihin.

Samalla päästökauppaa pitäisi muokata, jotta se tukisi päästöttömyyttä.

3) Soita ennallistettava

Kokoomus kiinnittää huomiota, että metsäojitukset kuormittavat vesistöjä ravinnepäästöillä. Päästöjä aiheutuu vielä pitkään ojituksen jälkeen.

Puolueen mukaan hukkaojikot on ennallistettava soiksi vuoteen 2025 mennessä. Hukkaojikoilla viitataan kuivatettuihin soihin, jotka eivät sovellu metsiksi.

4) Ympäristökasvatus kouluihin

Kokoomuksen mukaan lapsia on kasvatettava pitämään huolta ympäristöstä. Tämä pitäisi tapahtua paitsi kotona mutta myös koulussa ja nuorisojärjestöjen toiminnassa.

Puolueen tavoiteena on, ettei yksikään ekaluokkalainen heitä roskia luontoon tulevaisuudessa. Yhteiskunnan on myös tarjottava lisää värikkäitä roska-astioita, jota roskat löytävät oikeaan paikkaan.