Esitys: Uudet lääkärihelikopterit Seinäjoelle ja Lappeenrantaan

Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä asettui Seinäjoen ja Lappeenrannan kannalle. Esitys on osa ensihoidon ilmailupalveluiden kehittämistä.

pelastushelikopterit
Lääkärihelikopteri
Antti Eintola / Yle

Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä esittää (siirryt toiseen palveluun) uusien lääkärihelikopteritukikohtien sijoittamista Seinäjoelle ja Lappeenrantaan.

Työryhmä vertaili erityisesti Vaasaa ja Seinäjokea sekä Lappeenrantaa ja Uttia väestön tavoittavuuden ja hälytystehtävien tavoittamisen sekä ilmailu- ja ensihoitotoiminnan kannalta.

Työryhmän arvion mukaan Seinäjoki ja Lappeenranta ovat Vaasaa ja Uttia parempia vaihtoehtoja kokonaisuutena arvioiden. Seinäjoen valintaan vaikutti laajan päivystyksen sairaala.

– Laajan päivystyksen sairaala jonkin verran vaikutti Seinäjoen hyväksi. Eli käytännössä toiminta on laajan päivystyksen sairaalan yhteydessä tarkoituksenmukaisempaa ja joissakin kohdissa helpommin järjestettävissä kuin sellaisella paikkakunnalla missä laajan päivystyksen sairaalaa ei ole, selventää sosiaali- ja terveysministeriön hallitusneuvos Ismo Tuominen.

Nyt valmistunut esitys on osa ensihoidon ilmailupalveluiden kehittämistä. Tavoitteena on, että palvelun kattavuus olisi nykyistä suurempi ja ensihoitoa saatavissa yhdenvertaisemmn koko maassa.

FinnHEMS Oy:n nykyiset helikopterikentät sijaitsevat Vantaalla, Turussa, Tampereella, Kuopiossa, Oulussa ja Rovaniemellä.

Oma tuotanto toimiva ratkaisu

Työryhmä kokosi myös vertailevaa tietoa siitä, tulisiko lentotoiminta järjestää ostopalveluna vai omana tuotantona. Työryhmän mukaan oma tuotanto olisi toiminnan organisoinnin ja kustannusten näkökulmasta nykymallia toimivampi ratkaisu.

Lääkärihelikopterien lentotoiminnan järjestämisvastuu on tarkoitus keskittää soteuudistuksen yhteydessä tulevalle Pirkanmaan maakunnalle ja siirtää yliopistollisten sairaanhoitopiirien nykyisin omistama FinnHEMS Oy tulevan Pirkanmaan maakunnan omistukseen.

Työryhmän esityksen pohjalta lopullisen päätöksen helikoptereista tekevät hallitus ja Pirkanmaan maakunta. Tukikohtien on määrä olla toiminnassa vuonna 2022.

– Yksinkertaistetusti siellä on päivystyksessä lentäjiä, ensihoitolääkäreitä ja lentoavustajia, jotka toimivat myös lääkärin apuna ensihoidossa. Siellä on päivystävä henkilökunta, helikopteri ja lisäksi maayksikkö varalla, kaikki ne henkilöt ja varusteet mitä tarvitaan tähän toimintaan, Tuominen listaa.