Translaki, ansiosidonnaisen lyhennys, ilmastouhraukset – katso Ylen selvityksestä mikä yhdistää ja erottaa puolueita 7 kysymyksessä

Kysyimme neljältä, vuoden 2018 Ylen kannatusmittausten suosituimman puolueen puheenjohtajalta ratkaisuja seitsemään ihmisten arkeen vaikuttavaan kysymykseen. Haastattelut tehtiin tällä viikolla puolueiden kesäkokouksissa eri puolilla Suomea.

politiikka
Grafiikka
Yle Uutisgrafiikka

Lisää veroja vai vähemmän veroja? Pitääkö talouskasvusta tinkiä ympäristön suojelemiseksi?

Vain translaki yhdisti neljä puheenjohtajaa. Isoimmat mielipide-erot löytyivät perustulosta ja ansiosidonnaisen työttömyysturvan tulevaisuudesta.

kysely sosiaaliturva
Yle Uutisgrafiikka

Rinne perustulosta: Sosiaaliturvalle pitää olla syy

Touko Aalto (vihr.): Vihreiden ratkaisu sosiaaliturvan uudistamiseen on ja tulee aina olemaan perustulo. Sama raha, joka nyt käytetään vähimmäissosiaaliturvaan, voidaan perustulolla käyttää tehokkaammin, jotta saadaan poistettua köyhyys ja vähennettyä kannustinloukkuja.

Petteri Orpo (kok.): Sosiaaliturvajärjestelmän uudistamiselle ja yksinkertaistamiselle kyllä, mutta ei perustulolle ihan sellaisenaan. Tehdään osallistava sosiaaliturva, joka aina kannustaa ottamaan työtä vastaan.

Antti Rinne (sd.): Meidän lähtökohtamme on, että kun yhteisesti kerättyä rahaa annetaan sosiaaliturvan muodossa, sille täytyy olla joku syy eli peruste. Siihen kuuluu tarveharkinta, ja vastaavasti kattavat palvelut, jotka auttavat työttömyydessä takaisin työelämään.

Juha Sipilä (kesk.): Keskusta on ajanut perustuloa pitkään, kannustamme aktiiviseen ja työhön kannustavaan perustuloon. Osana sosiaaliturvan uudistusta esimerkiksi osatyökykyisen ansiot voivat muodostua perustulosta ja osatyökykyä vastaavasta palkasta.

Sosiaaliturvan uudistus on ensi vaalikauden isoja tavoitteita. Yksi keskeinen jakolinja on, pitääkö sosiaaliturvaa muuttaa vastikkeellisempaan suuntaan, vai olisiko ratkaisu jokaiselle jaettavassa perustulossa.

Orpo: Ansiosidonnaisen lyhentämistä voitava pohtia

Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa voidaan ensi hallituskaudella edelleen lyhentää?

Orpo: Minusta sitä pitää voida pohtia. Asia liittyy vahvasti sosiaaliturvan uudistamiseen osallistavaan suuntaan. On syytä arvioida, mikä on ollut työllistämisvaikutus, kun ansiosidonnaista on lyhennetty 100 päivällä.

Rinne: Sitä on lyhennetty jo liikaa. Se takaa ansioturvan ihmisille, jotka eivät löydä töitä, ja se pitää olla olemassa.

Sipilä: Minusta tämä keino on nyt käytetty. Pidän 400:aa päivää sopivana. Kun työttömyys menee alle seitsemän prosentin, tarvitaan ihan erilaisia keinoja. Työttömien joukossa on paljon työkyvyttömiä, ja siihen tämä keino ei pure.

Aalto: Ansiosidonnaisen kesto pitäisi sitoa suhdanteeseen. Kun taloudessa menee huonosti ja töitä ei ole, sitä saisi pidempään ja nousukaudella lyhyemmän aikaa. 400 päivää on sopiva niin sanotun normaaliajan kesto.

Työllisyys on parantunut, mutta työttömyyden kova ydin eli pitkäaikaistyöttömyys ei ole vastaavasti helpottunut.

Poliittinen päätös on, yritetäänkö työttömyyteen puuttua ns. kepillä eli esimerkiksi leikkaamalla työttömyysturvaa vai porkkanalla eli tarjoamalla esimerkiksi tehokkaampia työllisyyspalveluja.

Vuoden 2017 alussa Sipilän hallitus lyhensi alle 58-vuotiaiden ansiosidonnaisen työttömyyskorvauksen maksimikestoa 500 päivästä 400:aan. Jos työkokemusta on alle kolme vuotta, ansiosidonnaisen maksimikesto on 300 päivää.

Vihreää valoa tuloveronkevennyksille

Kysely verotus
Yle Uutisgrafiikka

Aalto: Verotuksen painopiste pitää siirtää työnteosta ja yrittämisestä kulutukseen ja haittoihin. Kevennykset on hyväksyttävissä vain, jos alijäämää ei tehdä lisää, ja raha otetaan ympäristöveroja korottamalla. Ne pitää kohdentaa pienituloisimpiin, jotta verotuksesta ei ole tasaveroluonteista.

Orpo: Minusta Suomessa on liian korkea työn verotus. Maltillisesti napsu kerrallaan työn verotusta kun madalletaan, saadaan kovaa veroprogressiota alaspäin, ja työnteko on kannustavaa ja innostavaa. Ne ovat ihmisten rahoja, eivät valtion tai valtiovarainministeriön rahoja. Minä ja kokoomus halutaan ottaa niistä mahdollisimman vähän.

Rinne: Talouskasvu ja julkisen talouden tasapaino näyttää siltä, että veronkevennysvaraa voi olla pieni- ja keskituloisille. Silloin raha menee heti kulutukseen ja vahvistaa talouskehitystä. Tärkeämpi asia on, että toisen asteen oppivelvollisuus toteutetaan. Syrjäytyminen on taloudellisesti ja inhimillisesti kallista.

Sipilä: Suuriin tuloveronkevennyksiin ei ole varaa eikä tarvetta, mutta pieniin kyllä. Kohdistaisin ne kaikkein pienituloisimmille. Tähän kuntaveron perusvähennys on paras keino.

Sipilän hallitusohjelman mukaan kenenkään kokonaisverotus ei hallituskaudella kiristy. Tuloverotusta madallettiin, mutta kilpailukykysopimus lisäsi palkansaajan kustannuksia, koska osa työnantajamaksuista siirtyi työntekijän maksettaviksi.

Aalto tinkisi talouskasvusta ilmastonmuutoksen torjumiseksi

kysely ympäristönsuojelu
Yle Uutisgrafiikka

Rinne: Ihmisten elintottumuksia joudutaan ohjaamaan verotuksella. Talouskasvusta ei tarvitse tinkiä, jos onnistumme ankkuroimaan Suomen energiaklusterilla maailman megatrendeihin ilmastonmuutoksen kannalta oikealla tavalla.

Sipilä: Meidän täytyy muuttaa elintapoja ja -tottumuksia kestävän kehityksen suuntaan, mutta elintaso ei välttämättä riipu siitä. Paljon pystytään tekemään teknologialla, joka tuo uutta työtä ja toimeliaisuutta.

Aalto: Me emme voi ylittää planeetan kantokyvyn rajoja. Kuukausi sitten oli jo maailman ylikulutuspäivä ja Suomi käyttää käytännössä neljän maapallon verran luonnonvaroja vuodessa, näin ei voi jatkua loputtomasti.

Orpo: Elintottumuksia pitää jokaisen muuttaa, mutta en usko että talouskasvua täytyy sen takia pienentää. Nämä eivät ole toisiaan poissulkevia. Suomella on huipputeknologiaa ja ympäristöosaamista, joilla voimme jopa luoda työpaikkoja ja talouskasvua.

Hallitus selvittää muoviveroa

Sipilä: Muovivero pitää huolellisesti selvittää tässä budjettiriihessä, muovin haitat ovat ilmeiset. Muovivero on keinoja, joita valtiovallalla on käytössä muuttaa ihmisten kulutustottumuksia.

Aalto: Muovivero on hyvä asia, mutta lisäksi pitää kieltää mikromuovit. Muovituotteista pitää päästä eroon – siinä biotaloudelle ajatus: korkeamman jalostusasteen tuotteilla voidaan korvata monia kuituja.

Orpo: Olen esittänyt muoviveron käyttöönottoa, ja selvitys on käynnissä. Meillä ei ole yksinkertaista mallia verottaa muovia ja ennen sitä on merkittävästi vähennettävä muovin käyttöä.

Rinne: Vastaan ehkä, koska tarvitaan kokonaisverouudistus, jossa ympäristöön ja ilmastonmuutokseen liittyvät asiakokonaisuudet otetaan huomioon entistä paremmin. Se on meidän vero-ohjelmassa.

Maan ja merien muovijäteongelman torjumiseksi ja verotulojen hankkimiseksi myös EU-komissio on kaavaillut muovin verottamista.

kysely yhdenvertaisuus
Yle Uutisgrafiikka

Translain uudistamisesta yksimielisyys

Orpo: Tämä on sen kaltainen ihmisoikeuskysymys, että asia pitää ottaa käsittelyyn ja ratkaista seuraavan vaalikauden aikana.

Rinne: On häpeätahra suomalaisessa yhteiskunnassa, että meillä on tällä hetkellä ihmisoikeussopimusten vastainen tilanne transsukupuolisten ihmisten asemassa.

Sipilä: Translaista on keskustalla kaksikin puoluekokouspäätöstä eli vastaus on kyllä.

Aalto: Translaki olisi pitänyt muuttaa jo ajat sitten. Tämä on iso ihmisoikeuskysymys, ja minua hävettää, että hallitus ei ole kyennyt tätä tekemään. On ihmisoikeusloukkaus, että tällä hetkellä sukupuolenkorjausleikkauksessa vaaditaan sterilisaatiopakkoa.

Muissa Pohjoismaissa sukupuolenkorjausleikkauksen yhteydessä ei vaadita sterilisaatiota. Euroopan komissio on linjannut, että vaatimuksesta tulisi luopua.

Rinne pitäisi tytöt ja pojat liikuntatunneilla erillään

Sipilä: Tämän kysymyksen antaisin ammattilaisten eli opettajien ja muiden koulutuksen ammattilaisten pohdittavaksi. Varmasti enemmän pystyttäisiin tekemään yhdessä.

Aalto: Kysymys on lapsista, ei tytöistä ja pojista. En tykkää siitä, että ihmisiä asetetaan pienestä pitäen ahtaisiin sukupuolimuotteihin ja -rooleihin. Pääasiassa ihmisiä pitää pystyä ajattelemaan ihmisinä, ei sukupuolten edustajina.

Orpo: On oikea suuntaus, että meillä on kouluissa lapsia – en näe syytä, että mikään oppitunti pitäisi olla erillään tytöille ja pojille.

Rinne: Ei ole mitään perusteita pitää tunteja erikseen, mutta ajattelen nuorten ihmisten ujoutta. Urheilutunneilla voisi olla fiksua, että suihkussa käydään eri puolilla.

Klo 18:00: Juttua ja muoviveron muuttamista koskevaa grafiikkaa on muutettu Touko Aallon osalta. Ruksi siirretty EI-laatikosta KYLLÄ-laatikkoon. Aallon mukaan muovivero pitää ottaa käyttöön mahdollisimman pian, nopean mikromuovikiellon lisäksi.