1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. turvapaikanhaku

KHO: Hallinto-oikeuden työntekijä esteellinen käsittelemään turvapaikka-asioita – syynä aiempi työ Maahanmuuttovirastossa

KHO:n päätös otetaan huomioon tulevissa rekrytoinneissa, kerrotaan Helsingin hallinto-oikeudesta.

Kuva: Yle

Voiko turvapaikkahakemuksista päätöksiä tekevä henkilö käsitellä myös päätöksistä tehtyjä valituksia?

Kysymykseen saatiin kaksi vastausta keskiviikkona. Korkein hallinto-oikeus (KHO) teki kaksi vuosikirjapäätöstä (siirryt toiseen palveluun), joista toisessa hallinto-oikeuden työntekijä todettiin esteellikseksi (siirryt toiseen palveluun) toimimaan esittelijänä turvapaikka-asiassa. 

Esteellisyyden syy oli henkilön tausta Maahanmuuttovirastossa. Henkilö oli ollut Maahanmuuttoviraston ylitarkastaja, eli tekemässä päätöksiä turvapaikanhakijoiden turvapaikkahakemuksiin. Hän oli jäänyt virkavapaalle ja siirtynyt määräaikaisiin tehtäviin Helsingin hallinto-oikeuteen, jossa hän oli toiminut kansainvälistä suojelua koskevien asioiden esittelijänä.

Esteellisyyden kannalta ratkaisevaa oli KHO:n mukaan se, että henkilö oli käsitellyt kansainvälistä suojelua koskevia asioita sekä Maahanmuuttovirastossa, että hallinto-oikeudessa. 

KHO:n mukaan käsittelyssä ei tullut ilmi mitään, minkä perusteella olisi ollut syytä epäillä esittelijän toimineen puolueellisella tavalla. KHO kuitenkin totesi, että valittaja saattoi "perustellusti kokea, ettei esittelijä hallinto-oikeudessa työskennellessäänkään kyennyt arvioimaan maatietoa Maahanmuuttoviraston maalinjauksista vapaana".

Toisessa päätöksessä (siirryt toiseen palveluun) esteellisyyttä ei havaittu, vaikka myös tämän tapauksen henkilö oli virkavapaalla Maahanmuuttovirastolta. 

Tapauksien erona on se, että jälkimmäisessä esittelijä ei ollut työskennellyt Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikössä, vaan maahanmuuttoyksikössä, jossa hän on esitellyt ja ratkaissut ensisijaisesti työperusteisia oleskelulupa-asioita. 

Helsingin hallinto-oikeus: Katsomme rekrytoitavien taustat yhä perusteellisemmin

Esteelliseksi todettu henkilö työskenteli Helsingin hallinto-oikeudessa, jossa käsitellään noin puolet kansainvälistä suojelua koskevista valituksista. 

KHO:n päätös otetaan huomioon tulevissa rekrytoinneissa, sanoo Helsingin hallinto-oikeuden ylituomari Liisa Heikkilä.

– Tämä aiheuttaa sen, että yhä tarkemmin katsotaan rekrytoitavien taustoja, Heikkilä sanoo.

Heikkilän mukaan hallinto-oikeudessa on myös varmistettu, ettei vastaavalla tavalla esteellisiä henkilöitä enää ole käsittelemässä turvapaikka-asioita. 

Esteelliseksi todettu henkilö ei enää työskentele Helsingin hallinto-oikeudessa. Se ei tosin johdu KHO:n päätöksestä vaan virkatyösuhteen normaalista päättymisestä. Heikkilän mukaan henkilö oli saanut töitä muualta. 

Hallinto-oikeus palkannut noin 80 määräaikaista työntekijää  – syynä "pakottava tilanne"

Maahanmuuttoviraston väkeä on päätynyt hallinto-oikeuksiin vuoden 2015 suuren turvapaikanhakijamäärän vuoksi. Ensin Maahanmuuttovirasto tarvitsi lisätyövoimaa käsittelemään hakemuksia, sen jälkeen hallinto-oikeudet ruuhkautuivat päätöksistä tehtyjen valitusten vuoksi. 

Äkillisen työvoiman tarpeen vuoksi Helsingin hallinto-oikeus on viime vuosina palkannut noin 80 ihmistä määräaikaisiin virkatyösuhteisiin. Heikkilän mukaan määräaikaisista vain muutama on ollut aiemmin töissä Maahanmuuttovirastossa. Työvoimaa on rekrytoitu esimerkiksi eri puolilta valtionhallintoa, yliopistolta ja Pakolaisneuvonnasta. 

Ylituomari Heikkilä ei pidä tilannetta hyvänä. 

– Pääsääntö on, että näyttää ulkopuolelta katsoen puolueettomammalta, jos esittelijät ja tuomarit ovat vakituisissa viroissa. Mutta viime vuodet on ollut tämä pakottava tilanne. 

Heikkilä painottaa, että sama henkilö ei voi missään olosuhteissa käsitellä ensin turvapaikkapäätöstä Maahanmuuttovirastossa, ja sen jälkeen päätöksestä tehtyä valitusta hallinto-oikeudessa.

– Se linjaus on ehdoton ja hyvin tärkeä.