Evan kysely: Perussuomalaisten ja vihreiden kannattajat lähes yhtä liberaaleja, mutta eri syistä

Eva selvitti puolueiden kannattajien näkemyksiä sananvapaudesta, identiteetin vapaudesta, talouden vapaudesta ja holhouksesta.

tutkimus
Vihreiden kannattajia presidentinvaalivalvojaisissa tammikuussa.
Vihreiden kannattajia presidentinvaalivalvojaisissa tammikuussa.Yle

RKP:n, kokoomuksen, vihreiden ja perussuomalaisten kannattajat ovat liberaalimpia kuin suomalaiset keskimäärin, ilmenee Elinkeinoelämän valtuuskunta Evan asennetutkimuksesta (siirryt toiseen palveluun). Tutkimuksen mukaan perussuomalaisten ja vihreiden kannattajat ovat lähes yhtä liberaaleja, mutta eri syistä.

Kyselyn mukaan vihreiden äänestäjät tukevat voimakkaasti identiteetin vapautta, jolla tutkimuksessa tarkoitetaan sukupuolivähemmistöjen, kulttuurien ja taiteen vapauksia. Perussuomalaisten kannattajien tuki identiteetin vapaudelle taas on selvästi alhaisin kaikista ryhmistä, vaikka he muuten ovat mittarin liberaaleimmassa päässä.

Tutkimuksessa tarkasteltiin eri puolueiden äänestäjien näkemyksiä sananvapaudesta, identiteetin vapaudesta, talouden vapaudesta ja holhouksesta.

Kysely vapaudesta on osa Evan vuoden 2018 arvo- ja asennetutkimusta. Tulokset perustuvat 2 073 ihmisen vastauksiin. Virhemarginaali on 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan.

Suomalaiset varsin tyytyväisiä vapauden määrään

Tutkimuksen mukaan RKP:n kannattajat ovat äänestäjistä liberaaleimpia eli muita valmiimpia lisäämään vapauksia, kun taas kristillisdemokraattien kannattajat ovat konservatiivisimpia eli arvostavat muita enemmän sääntelyä ja rajoituksia.

Kokoomuksen kannattajat ovat kyselyn perusteella yksi liberaaleimmista ryhmistä, mutta heidän liberalisminsa kohdistuu lähinnä talouden vapauteen ja holhouksen vastaisuuteen. Sanan- ja identiteetin vapauksia kokoomuksen kannattajat tukevat tutkimuksen mukaan korkeintaan keskimääräisesti.

Arvo- ja asennetutkimuksessa kysyttiin 21 eri asian tai elämänalueen kohdalla, onko niillä vastaajien mielestä vapautta liian vähän, sopivasti vai liikaa.

Kyselyn mukaan suomalaiset ovat väestötasolla varsin tyytyväisiä vapauden määrään useimmissa asioissa. Lähes puolet pitää kuitenkin vapautta yrittämisessä ja yritystoiminnassa liian vähäisenä.

Evan arvo- ja asennetutkimuksia on tehty vuodesta 1984 lähtien.