Rakkaus ei tuntenut rajoja 90 000 vuotta sittenkään: Tutkijat tunnistivat kahden ihmislajin risteymän, "hybridi-ihmisen"

Eri ihmislajit näyttävät tulleen hyvin toimeen keskenään kymmeniä vuosituhansia sitten. Ainakin päätellen luunkappaleesta, joka on peräisin kahden lajin risteymältä. Aiemmin tällaisesta "hybridi-ihmisestä" ei ole löytynyt suoria todisteita.

Vuonna 2012 Denisovan luolasta löytynyt luunkappale kuului neandertalilaisäidin ja denisovalaisisän tyttärelle. Kuva: T. Higham / University of Oxford

Altaivuorilla sijaitsevasta Denisovan luolasta löytyi viime vuosikymmenellä luunkappaleita, jotka osoittautuivat kuuluvan aiemmin tuntemattomalle ihmislajille. Löytö julkistettiin tämän vuosikymmenen alussa.

Aivan uuden ihmislajin tunnistaminen laajensi ymmärrystä ihmislajien historiasta – esimerkiksi siitä, että useampia ihmislajeja saattoi asua samaan aikaan samoilla alueilla.

Näin oli myös 90 000 vuotta sitten, kun Denisovan luolaan päätyi luu, jonka kappale löysi paljon myöhemmin tiensä oman aikamme tutkijoiden käsiin. Kahden sentin pituinen luunkappale löytyi vuonna 2012. Se on peräisin kädestä tai jalasta, ja kuului mitä ilmeisimmin 13-vuotiaalle tytölle.

Saksalaisen Max Planck -instituutin evoluutioantropologian laitoksen tutkijan Viviane Slonin ällistykseksi luussa oli lähes tarkalleen yhtä paljon neandertalinihmisen ja denisovanihmisen DNA:ta.

Tarkemmissa tutkimuksissa selvisi, että tytön isä oli denisovanihminen ja äiti neandertalinihminen. Tutkimus julkaisiin äskettin Nature-lehdessä. (siirryt toiseen palveluun)

Ihmislajit lisääntyivät keskenään

Nykyihminen, denisova ja neandertal kehittyivät yhteisestä esi-isästä noin 390 000 vuotta sitten. Denisova ja neandertal ajautuivat sukupuuttoon noin 40 000 vuotta sitten ja jäljelle jäi vain nykyihminen, Homo sapiens.

Aiemmissa tutkimuksissa on osoitettu, että eri ihmislajit lisääntyivät keskenään jääkauden aikaisessa Euroopassa ja Aasiassa. Esimerkiksi kaikilla ei-afrikkalaistaustaisilla nykyihmisillä on arvioitu olevan 1,5–4 prosenttia neandertalinihmisen geenejä.

Myös paljon huonommin tunnettu denisovanihminen on jättänyt geenijälkensä meihin.

Kyseessä on ensimmäinen löydetty jälki ensimmäisen sukupolven hybridi-ihmisestä. Uutta löytöä kuvaillaan sensaatiomaiseksi siksikin, että luunkappale löytyi luolasta, jossa tiedetään asuneen eri ihmislajeja – jotka tulivat mitä ilmeisimmin toimeen keskenään.

Luunkappaleen DNA-analyysin teki paleogeneetikko Viviane Slon. Hän sanoo, ettei ollut aluksi edes uskoa tulosta. Vasta kun tutkimus uusittiin useaan otteeseen, vakuuttuivat Slon ja hänen kollegansa lopputuloksesta.

Jatkotutkimuksissa oli mukana myös arvostettu ruotsalainen evoluutiogeneetikko Svante Pääbo. Hänen johtopäätöksensä oli, että eri ihmislajeista koostuvat ryhmät sekottuivat ilmeisen vapaamuotoisesti luolalla. Pääbo on vakuuttunut tutkimuksen todistusvoimasta:

– Saimme heidät kiinni melkein itse teosta.

Merkkejä myös varhaisemmasta kanssakäymisestä

Tarkempi geenitutkimus toi lisäselvyyttä 13-vuotiaan esivanhempien taustoista. Tutkijoiden mukaan näyttäisi, että isänpuoleisessa suvussa oli ollut, kenties satoja sukupolvia aiemmin, neandertalilainen esi-isä tai esiäiti.

Äidin taustasta selvisi, että hänen geeninsä muistuttivat Kroatian alueelta löydettyjen neandertalilaisten geenejä enemmän kuin muiden siperialaisluolasta löydettyjen neandertalilaisten geenejä.

Tämän arvellaan voivan osoittaa, että neandertalilaiset vaelsivat historian aikana useaan otteeseen Euroopan ja Siperian välillä.

Matkan varrella geenit saattoivat hyvinkin siirtyä useita kertoja ihmislajilta toiselle. Tämä taas herättää kysymyksen, miksi lajit eivät lopulta sulautuneet yhteen, vaan pysyivät geneettisesti erillisinä ryhminä?

Varsinkin kun luultavaa on, että lajit asuivat yhdessä muuallakin kuin yhdessä luolassa Altainvuoristossa.

Yksi selitys voisi liittyä maantietellisiin esteisiin ryhmien välillä, arvelee ihmisen historiaan perehtynyt saksalaistutkija Johannes Krause. Arvoitukseen ei saatane vastauksia ennen uusia fossiiililöytöjä, hän lisää.

Lisää aiheesta englanniksi: