1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Luku- ja kirjoitustaito

Miten saada lapset ja nuoret lukemaan? 2,5 miljoonan euron opettajien koulutusohjelmalla haetaan uusia keinoja

Suomalaisten lasten ja nuorten luku- ja kirjoitustaito on heikentynyt. LUKILOKI-koulutusohjelmalla halutaan antaa opettajille muun muassa enemmän valmiuksia innostaa lapsia ja nuoria lukemisen pariin.

Lukutaito on merkittävässä asemassa kaikessa oppimisessa. Kuva: AOP

Lasten ja nuorten luku- ja kirjoitustaitoa halutaan parantaa Jyväskylän yliopiston koordinoimalla LUKILOKI-koulutusohjelmalla (siirryt toiseen palveluun), jossa täydennyskoulutetaan opettajia ympäri Suomea.

Luku- ja kirjoitustaito ovat merkittävässä asemassa kaikessa oppimisessa, mutta esimerkiksi Pisa-tutkimuksessa suomalaisten oppilaiden lukutaidon tulos on pääsääntöisesti laskenut vuodesta 2006 saakka. Merkittävää on myös ero tyttöjen ja poikien välillä: ero lukutaidossa on Suomessa suurempi kuin missään muussa OECD-maassa. Puolestaan Alkuportaat-seurantatutkimuksesta käy ilmi, että lukuinto hiipuu kouluvuosien edetessä.

Nyt alkavan LUKILOKI-koulutusohjelman avulla koulutetaan opettajia innostamaan lapsia ja nuoria lukemaan erilaisilla keinoilla. Tavoitteena on antaa opettajille valmiuksia ja menetelmiä luku- ja kirjoitustaidon oppimiseen ja opetukseen sekä taitojen tukemiseen.

– Tuoreita tutkimustuloksia tuodaan esille oppimis- ja verkkotehtävissä. Konkreettisesti opettajat voivat käyttää viestintäteknologian sovelluksia, erilaisia draamaharjoituksia sekä muita toiminnallisia harjoituksia motivoimaan oppilaita, kertoo vastaava projektipäällikkö Pia-Riitta Stenberg.

Puolitoista vuotta kestävään koulutukseen arvioidaan osallistuvan noin 1 500 opettajaa eri puolilta Suomea. Verkko-opetuksen lisäksi lähiopetusta järjestetään 10 eri paikkakunnalla.

Opetushallitus on myöntänyt LUKILOKI-koulutusohjelmalle 2,5 miljoonan euron rahoituksen. Summa on selvästi suurin valtion erityisavustus, mitä Opetushallitus myönsi opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutukseen vuonna 2018 (siirryt toiseen palveluun) (Opetushallitus). Esimerkiksi luku- ja kirjoitustaidon täydennyskoulutusohjelman eri hankkeille Opetushallitus myönsi kaikkiaan (siirryt toiseen palveluun) noin 3,5 miljoonaa euroa, LUKILOKI on yksi noista kuudesta hankkeesta.

Toiminnallisten keinojen kautta pojat mukaan

Vuonna 2016 voimaan tulleen uuden opetussuunnitelman mukaisesti LUKILOKI-koulutuksessa huomioidaan jatkumo varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle: opettajien kanssa tarkastellaan, miten luku- ja kirjoitustaitoa huomioidaan eri kasvatus- ja koulutusasteilla.

Tärkeää on se, että luku- ja kirjoitustaito olisi esillä jo pienten, 0–3-vuotiaiden lasten opetuksessa.

– Koulutus perustuu laajaan tekstikäsitykseen ja monilukutaitoon, jolloin tekstimaailma nähdään hyvin laajana. Pienet lapset lukevat ja tarkastelevat jo kuvia eli sieltä lähtee jo lukuharrastuneisuus, sanoo Pia-Riitta Stenberg.

LUKILOKI-hankkeen erityisasiantuntija Tiina Siiskonen uskoo, että päiväkotien varhaiskasvatuksen ja koulujen kautta infoa aiheesta menee myös koteihin.

Poikien ja tyttöjen eroja luku- ja kirjoitustaidon suhteen pyritään myös ratkomaan koulutuksessa.

– Sitä on pohdittu kovasti. Varmasti toiminnallisten keinojen kautta saadaan poikiakin mukaan paremmin. Täytyy löytää sisältöjä, jotka innostavat poikia, Siiskonen sanoo.

Siiskonen näkee, että opettajilla on jo valmiuksia innostaa lapsia ja nuoria lukemaan. Mutta hän myös toteaa, että asioiden pohtimisella on tarvetta.

– Miten ymmärretään lasten ja nuorten maailmaa missä he elävät? Miten siihen maailmaan saadaan tuotua motivaatiota ja innostusta näihin asioihin?

Hankkeen päätyttyä joulukuussa 2019 kaikki sen aikana tuotettu materiaali tulee vapaaseen käyttöön. Stenbergin mukaan koulutusohjelma on jo nyt herättänyt kansainvälistä kiinnostusta.

Jyväskylän yliopiston lisäksi hankkeessa on mukana muun muassa Niilo Mäki Instituutti, Suomen Vanhempainliitto ja Helsingin kaupunginkirjasto.