Nytkö se toriparkki sitten tulee Hämeenlinnaan? Taas selvitetään

Hämeenlinnan kuntapäättäjät saavat hankkeen ja esitykset keväällä pöydälleen. Torin alle suunniteltavan pysäköintilaitoksen hankeselvitys on käynnissä ja linjauksia luvassa jo jouluksi.

Kuva: Ville Välimäki / Yle

Toriparkin hankesuunnittelua tekevä Ramboll pitää kiirettä torinalaisen pysäköintilaitoksen uusien peruslinjojen selvittelyssä. Jo 2018 joulun alla Hämeenlinnan kuntapäättäjille alkaa valua tietoa, millaista pysäköintilaitosta kaupungin keskustaan voisi sovitella. Suurin kysymys teknisesti on autopaikkamäärä ja pysäköintilaitoksen kerrosluku.

Arkkitehti Tommi Terästö pohtii, että pohjavesi keskustassa on varsin korkealla. Tämä voi aiheuttaa sen, että täysimittaista kaksikerroksista pysäköintilaitosta ei kustannustehokkaasti ehkä saataisi aikaan. Tällöin autopaikkojen määrä voisi jäädä selvästi alle aiemmin suunnitellun 600 paikan.

– Selvitys tarkastelee hanketta kustannustehokkaasti ja maaperän kannalta ja voi tuottaa paikkamäärältään aiempia esityksiä pienemmän psyäköintilaitoksen, kertoo arkkitehti Tommi Terästö Hämeenlinnan kaupungilta.

Elinvoimaa keskustaan toriparkista?

Keskustan elinvoiman kasvattamisen kannalta toriparkkia on pidetty tärkeänä kaupunkisuunnittelussa. Kesällä kantakaupunkiin eli ruutukaavakeskustaan on vireillä uusia kaavahankkeita ja sitä myötä aikanaan myös rakentamista enemmän kuin kymmeniin vuosiin.

Asukkaita ja liiketilaa torin kulmille on tulossa runsaasti. Investorit haluaisivat saada velvoitepysäköintiä pienehköjen kerrostalotonttien sisästä torin alle. Runsaasti toteutettu velvoitepysäköinti voisi olla ratkaisu myös pysäköintilaitoksen rahoitukseen, kun talo- ja kiinteistöyhtiöt ostaisivat paikkoja.

Mahdollista on, että Hämeenlinnan torin alle tulisi osin puolitoistakerroksinen parkkitalo. Aiemmin Hämeenlinnassa on tutkittu kahden tai jopa kahden ja puolen kerroksen syvyistä pysäköintilaitosta, mutta sellainen on todettu liian kalliiksi Hämeenlinnan kokoiselle kaupungille.

Linja-autoaseman torille rakennustyömaita

Ykköskorttelin eli kauppakeskus Linnan alueen kaavoitus on nyt alkanut Hämeenlinnassa. Linja-autoaseman torin kaavoitus alkaa puolestaan olla kypsä. Lisäksi ydinkeskustan eteläpuolinen Engelinranta alkaa myös vetää investoreja ja rakennusyrityksiä.

Uutta kaavoitusta vaatisi torin aluekin, jos sille pysäköintilaitos tulisi. Voimassa oleva kaava on nykytilaan liian yleisluontoinen. Muun muassa sisäänajoluiskat selvitetään taas tätäkin varten, kertoo arkkitehti Tommi Terästö.

– Syksyn aikana tutkitaan varsinainen pysäköintilaitos mahdollisimman kustannustehokkaasti. Koko hankesuunnitelma valmistuu maaliskuun 2019 loppuun mennessä, kertoo arkkitehti Terästö.

Rakentaminen torille olisi helppoa. Maaperä on hiekkaa ja moreenia, työmaan montun kaivaminen kivutonta. Jos pohjaveden pinnan alle mennään, se nostaa kuitenkin rakennuskustannuksia. Torin alle mahdollisesti tulevan laitoksen ilme ja julkisivut ovat tärkeitä, sillä Hämeenlinnan tori on maisemallisesti ja rakennuskulttuurisesti arvokas ja vaativa ympäristö.

Hämeenlinnan toriparkki on ollut vuosikymmenten kiistanaihe kaupungissa. Jo 1970-luvulla pysäköintiä ajateltiin torin alle. 1990-luvun alussa hanke oli jo toteutumaisillaan, mutta suurlama taittoi investointihalut, eikä yksityistä rahaa hankkeeseen tuolloin olisi irronnut.

Hämeenlinnan toriparkin hankesuunnitelman toteuttaa Ramboll Finland Oy. Hämeenlinnan kaupunki maksaa yhtiölle työstä runsaat 100 000 euroa alveineen.