Työllistämisrahaa jäämässä 150 miljoonaa euroa yli – Miksi valtion raha ei kelpaa yrityksille?

Valtio voi maksaa työnantajalle jopa puolet palkkakuluista, jos yritys palkkaa työttömän. Tukeen tarkoitettua rahaa jää kuitenkin tältä vuodelta käyttämättä.

Moni yritys pitää palkkatuen hakemista työläänä. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Yritys voi laittaa valtion piikkiin puolet palkkakuluista, jos se ottaa työttömän töihin. Houkuttelevalta tuntuvasta tarjouksesta huolimatta valtion budjettiin varattua rahaa ei saada menemään.

Työ- ja elinkeinoministeriössä (TEM) arvioidaan, että tänä vuonna noin 150 miljoonaa euroa työllistämisrahaa joudutaan siirtämään ensi vuoden budjettiin.

Mutta miksi työllistämiseen tarjottua rahaa ei käytetä, vaikka työttömiä riittää ja yritykset valittavat työvoimapulaa?

– Työmarkkinat vetävät aika hyvin ja nyt ehkä palkataan ilman tukeakin, arvelee Työ- ja elinkeinoministeriön hallitusneuvos Tiina Korhonen.

Moni yritys pitää palkkatuen hakemista työläänä sen tuomaan hyötyyn verrattuna. Yrityksen on sovittava työttömän palkkaamisesta TE-toimiston kanssa. Sen jälkeen tuki maksetaan TE-toimistojen hallintovirasto KEHA:n kautta.

Tänä vuonna KEHA on passittanut 9 500 jo sovittua palkkatukirekrytointia TE-toimistoon uuteen käsittelyyn.

– Työnantajilla on mielikuvaa, että tuen hakeminen on kauhean vaikeaa ja byrokraattista. Tämä voi johtua siitä, että palkkatukeen liittyy paljon erilaisia ehtoja ja sääntöjä, Korhonen myöntää.

Kuva: Antti Parviala / Yle

Palkkatukea onkin tarkoitus yksinkertaistaa.

Palkkatuki on todennäköisesti yksi niistä aiheista, joita kolmen ministeriön kansliapäälliköt (siirryt toiseen palveluun) pohtivat, kun he valmistelevat työllisyyttä kohentavia keinoja hallituksen ensi viikon budjettiriiheen.

Vääristävää: Virtanen vastaan Nieminen

Työnantajien etujärjestö ei ole järin innostunut palkkatuesta, vaikka rahaa onkin tarjolla sen jäsenyritysten laariin.

Elinkeinoelämän keskusliiton työmarkkina-asiantuntija Vesa Rantahalvari muistuttaa, että palkkatuki on yritystuki.

– Se on yritystuki ja kaikki tuet vääristelevät markkinoita.

Koska tukea ei riitä kaikille, sen saajat valikoidaan ja siten yritykset joutuvat eriarvoiseen asemaan. Tuki heijastuu myös työmarkkinoille.

– Ei ole tervettä, että firma ottaa palkkatuen takia töihin Virtasen eikä Niemistä, Rantahalvari sanoo.

Kenen tukeminen toimii?

EK:ssa arvostellaan tukea myös sen vaikuttavuudesta. Tuen saajat eivät välttämättä työllisty sen jälkeen, kun tuki päättyy. Erityisesti kuntien, valtion ja järjestöjen tehtäviin palkkatukityöllistetyt jäävät usein vaille työtä, kun tuki loppuu 6 tai 12 kuukauden jälkeen.

– Sitä pitäisi käyttää kohteissa, joissa sillä on vaikuttavuutta eli tuesta pitäisi luopua kunnille ja valtiolle.

TEM:n Korhonen mukaan ministeriössä ei ole suunnitelmia sulkea julkinen ja kolmas sektori tuen ulkopuolelle.

Sen sijaan Korhonen uskoo, että palkkatuen käyttöä yrityksissä voidaan lisätä, kun siitä tiedotetaan entistä paremmin yrityksille ja työttömille.

Tuen käyttö on ollut viime vuosina kasvussa, mutta silti palkkatukeen ja muihin työvoimapalveluihin varattuja määrärahoja jää edelleen käyttämättä ja niitä siirretään seuraavan vuoden budjettiin.