Maailman ilmatieteen järjestön Petteri Taalas: Valtioilla ja poliitikoilla ratkaiseva rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä

Taalas haluaa hälventää tavallisten kansalaisten syyllisyydentunnetta, vaikka neuvookin vastuullisiin kulutusvalintoihin.

ilmastonmuutos
Ykkösaamu
Ykkösaamu

Aikaa tehdä ilmaston kannalta ratkaiseva muutos fossiilisenergian käytössä on 30 vuotta, sanoo TV1:n Ykkösaamussa lauantaina vieraillut Maailman ilmatieteen järjestön pääsihteeri Petteri Taalas. Silti hän haluaa helpottaa tavallisen ihmisen ilmastoahdistusta.

Jos kaikki käytämme loppuun kaikki fossiiliset polttoaineet, meneillään oleva ilmastonmuutos jatkuu noin 100 000 vuotta. Sen jälkeen palaamme takaisin jääkausivaihteluun. Hiilidioksidilla on pitkä elinikä.

– Siksi meillä on vain noin 30 vuotta aikaa tehdä muutos fossiilienergian käytössä, sanoi Petteri Taalas.

Rohkaiseviakin esimerkkejä Taalas löytää. Kansainvälisillä sopimuksilla on saatu hallintaan otsonikato ja ainakin Euroopassa happamoituminen.

On olemassa yrityksiä ja valtioita, jotka hyötyvät fossiilienergiabisneksestä. Nämä tahot osaltaan tuottavat epätietoisuutta ongelmasta.

Ongelman ratkaisu on Taalaksen mielestä ennen muita maailman johtavien valtioiden ja alueiden sekä poliitikkojen käsissä. Hän haluaa hälventää tavallisten kansalaisten syyllisyydentunnetta, vaikka neuvookin vastuullisiin kulutusvalintoihin.

Ilmastonmuutoksen torjunnan lisäksi lämpenemisen seurauksiin pitää sopeutua. Esimerkkeinä Taalas mainitssee kehitysmaiden tukemisen perustamaan parempia sää-, ilmasto- ja vesipalveluja ja ottamalla muutos huomioon kaikessa suunnittelussa.

Ilmastopakolaisia lisää

Ilmastopakolaisuudesta on jo nyt nähty merkkejä. Myös arabikevään ja Syyrian sodan on sanottu osittain johtuneen ilmastonmuutoksen vauhdittamasta rakennemuutoksesta.

Pitkän tähtäimen huolenaihe Taalaksen mukaan on se, että Afrikan ilmasto muttuu entistä huonommaksi ja samalla väestö kasvaa reippaasti. Nyt Afrikassa asuu miljardi, vuosisadan lopussa ehkä neljä miljardia ihmistä ja samalla olosuhteet heikkenevät, joten potentiaali pakolaisuudelle kasvaa. Sadat miljoonat joutuvat hakemaan uusia elinoloja.

– Ilmastolla on siten myös poliittisia vaikutuksia, Taalas muistuttaa.

Yksityinen raha ratkaisee

Fossiilisten polttoaineiden tuottoa ja käyttöä tuetaan maailmassa moninkertaisesti verrattuna ilmastorahoitukseen. Nopea taloudellinen hyöty kiinnostaa toimijoita. Mistä löytyy voima muutokseen?

Pääsihteeri Taalaksen mukaan ongelma ratkaistaan yksitellen päästöjen vähentämisellä Pariisin sopimuksen kaltaissa raameissa. Yksityissektorilla on rahoituksessa keskeinen rooli. Esimerkiksi Yhdysvalloissa yksityissektoria aurinko- ja tuulivoimaan satsaaminen jo houkuttelee. Liiike-elämä investoi energia-alalla katsoen kauas.

– On tärkeää, että luodaan oikeanlainen raami. Jossain vaiheessa joudumme keskustelemaan hiilen hinnasta ja se saattaa ohjata kehitystä oikeaan suuntaan.