1. yle.fi
  2. Uutiset

Etätyö ja verkkoviestiminen lisäävät väärinymmärrysten riskiä: "Ei ole lainkaan yhdentekevää, onko työpaikoilla yhteisiä kahvihetkiä"

Etätyön tekeminen yleistyy jatkuvasti. Asiantuntijat kuitenkin muistuttavat, että kasvokkainen vuorovaikutus on tietyissä tilanteissa parempaa kuin verkon välityksellä keskustelu.

etätyö
Nainen käyttää kannettavaa tietokonetta parvekkeella
Yhä useampi työskentelee jossain muualla kuin varsinaisella työpaikallaan.Sanna Pirkkalainen / Yle

Etätyö houkuttelee suomalaisia. Joka kolmas palkansaaja (siirryt toiseen palveluun) työskentelee vähintään satunnaisesti muualla kuin varsinaisella työpaikallaan. (siirryt toiseen palveluun) (Työ- ja elinkeinoministeriö)

Oululaisen tilitoimisto Colleqiumin taloushallinnon asiantuntija Pia Kuha on tehnyt etätöitä Pohjois-Amerikasta käsin.

Aikaeron vuoksi hän työskenteli, kun työkaverit Suomessa nukkuivat. Kuha koki työnteon jopa tehostuvan, kun työtä sai tehdä keskeytyksettä.

– En kokenut jääväni syrjään työyhteisöstä, sillä yhteyttä pidettiin koko ajan viestipalveluiden ja sähköpostin välityksellä.

Kaikissa työtehtävissä etätyö ei ole vaihtoehto. Moni haluaa etätyömahdollisuudesta huolimatta olla fyysisesti läsnä työpaikalla.

Suuri syy siihen on tarve olla osa yhteisöä.

– Kokemus siitä, että kuuluu työporukkaan, lisää yleensä työmotivaatiota. Ei ole lainkaan yhdentekevää, vietetäänkö työpaikalla yhteisiä kahvihetkiä, psykologi Jonna Ammunet kertoo.

"Työntekijän on tärkeää kokea, että esimies välittää"

Kasvokkainen vuorovaikutus on tutkimusten mukaan (siirryt toiseen palveluun) (Public Personnel Management) paras keino rakentaa luottamusta sekä lujittaa ihmissuhteita.

Kaikkia tunteita ja viestejä ei Ammunetin mukaan pystytä viestimään verkon välityksellä.

– Esimerkiksi työntekijälle on hyvin tärkeää kokea, että esimies välittää. Tällaista tunnetta on hankala välittää muuten kuin kasvokkaisissa tapaamissa.

Hymiöt voivat auttaa tunnetilojen viestimisessä, ja työn arvostusta voidaan osoittaa viestien välityksellä. Ne eivät Ammunetin mukaan kuitenkaan korvaa fyysistä läsnäoloa.

Kokous.
Työpaikan yhteiset kahvihetket eivät ole turhia työn tehokkuuden kannalta.Anna Bizon / AOP

– Ihmisellä on sisäsyntyinen tarve olla kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa muihin. Silmiin katsominen aiheuttaa meissä reaktion ja parantaa vireystilaa.

Etätyötä tehdään etenkin suunnittelu- ja asiantuntijatehtävissä. Myös niissä kasvokkainen kohtaaminen on välillä paikallaan. Epämuodollinen yhdessäolo, kuten kahvihetket, jopa lisäävät työn tehokkuutta.

– Näin on erityisesti silloin, kun etsitään ratkaisua ongelmiin tai ideoidaan uutta, Oulun yliopiston johtamisen tutkijatohtori Tuija Lämsä vahvistaa.

Lämsän mukaan esimerkiksi kokemuksia ja osaamista jaetaan tehokkaammin fyysisesti samassa tilassa.

Teknologia syrjäyttää kasvokkaista vuorovaikutusta

Samaa mieltä oli internetpalveluyhtiö Yahoon entinen toimitusjohtaja Marissa Mayer, joka kielsi työntekijöiltä etätyöt (siirryt toiseen palveluun) (Business Insider) kokonaan jo vuonna 2013.

Mayer perusteli päätöstään sillä, että työntekijät ovat yhteistyökykyisempiä ja luovempia työskennellessään toimistolta käsin.

Myös samassa työtilassa työskentelevät viestivät kuitenkin yhä enemmän verkon välityksellä (siirryt toiseen palveluun) (Helsingin Sanomat).

Psykologi Jonna Ammunetin mukaan on huolestuttavaa, mikäli verkkoviestintä korvaa kokonaan kasvokkaisen läsnäolon.

– Kovassa työtahdissa teknologiavälitteinen viestintä syrjäyttää helposti kasvokkaisen viestinnän. Tuolloin kokemus työyhteisöön kuulumisesta voi häilyä.

"Työyhteisön ongelmat johtuvat usein väärinymmärryksistä."

Psykologi Jonna Ammunet

Erityisesti työyhteisön ilmapiiriin liittyvät ongelmat kannattaa selvittää kasvokkaisissa tapaamisissa.

– Työyhteisön, kuten muidenkin sosiaalisten ryhmien ongelmat johtuvat usein väärinymmärryksistä. Niiden riski kasvaa verkon välityksellä tapahtuvassa viestinnässä, Ammunet arvioi.

Esimerkiksi sitä, kenellä on sosiaalista valtaa työyhteisössä, on vaikeaa sanoittaa kirjallisesti.

Parhaimmillaan etätyö lisää kuitenkin työntekijän kokemusta mahdollisuudesta vaikuttaa työhönsä. Moni voi kokea tulevansa paremmin kuulluksi kirjallisessa viestinnässä.

Baronan työkykypalveluiden kuntoutussuunnittelija Susanna Saranlinnan mukaan etätyö voi olla jopa työkykyä edistävä tekijä.

– Etätyö voi osaltaan mahdollistaa jopa työelämässä kiinni pysymisen, mikäli työntekijällä on esimerkiksi liikkumisen osalta rajoitteita.

Saranlinna korostaa selkeiden pelisääntöjen luomista etätyön suhteen. Esimerkiksi hyvän johtamisen tai esimiestyön edellytys ole samassa tilassa työskentelevä esimies.

– Tärkeää on tunne siitä, että työkaveri on tavoitettavissa, ja että myös etätyötä tekevä on osa työyhteisöä.

Lue seuraavaksi