Tekoäly alkaa etsiä lasten kirjoitusvaikeuksia – Suomesta kansainväliseen kokeiluun lähtee yhtenäiskoulu Kokkolasta

Suomi on mukana kansainvälisessä pilotissa, johon osallistuu kaikkiaan 3000 koululaista eri puolilta maailmaa.

lukeminen
Opiskelijat kirjoittavat
Toni Pitkänen / Yle

Tietokoneohjelma otetaan avuksi etsimään lasten kirjoitushäiriöitä. Suomesta mukana on Kokkolan Torkinmäen koulu.

Mukaan lähtevät oppilaat käyttävät tabletteja ja elektronista kynää. Kirjoittamisen vaikeuksia analysoidaan oppilaiden taustatietojen ja ohjelman keräämän informaation avulla.

Ohjelma osaa esimerkiksi tulkita kynän asentoa ja näyttöön kohdistuvaa painetta.

Tutkimustuloksia kerätään eri puolilta maailmaa yhteensä seitsemästä maasta: muun muassa Intiasta, Kiinasta sekä Europpan ja Pohjois-Amerikan maista. Lukuvuoden mittaiseen kokeiluun osallistuu noin 3000 koululaista.

Kuvassa mies työskentelee tabletilla
Oppimin tutkimus- ja kehittämisjohtaja Luca Lo Iacono näyttää, miten uusi ohjelma toimii tabletilla.Heini Holopainen / Yle

Suomalaisen pilottikoulun, kokkolalaisen Torkinmäen yhtenäiskoulun jokaiselta luokka-asteelta lähtee aluksi mukaan kymmenen oppilasta. Kyse on tavallisista koululaisista, joilla ei ole mitään erityisiä haasteita lukemisessa tai kirjoittamisessa.

– Uusi sovellus on pelillinen ympäristö, jossa oppilaat pääsevät tekemään helppoja kirjoitus- ja kynätehtäviä. Ei ole tarkoitus tehdä mitään vaikeita tehtäviä, vaan esimerkiksi yhdistetään viivoja pallosta toiseen ja kirjoitellaan erilaisia tekstejä. Sitä kautta löydetään lukemis- ja kirjoittamisvaikeuksia, sanoo rehtori Hanna Pernu.

Suomessa lukivaikeuksia ja kirjoitusongelmia selvitellään tyypillisesti vielä kynän ja paperin sekä erityisopettajan avulla. Niin jatkossakin, toteaa rehtori Hanna Pernu.

– Kyllä se menee edelleen niin, että erityisopettaja tekee paperitestejä oppilaille aina tarpeen mukaan. Toivotaan, että tekoäly tuo meille ihan uuden ulottuvuuden näiden lukivaikeuksien testaukseen ja analysointiin.

Keinoäly avuksi

Ohjelmisto on ohjelmistoyritys Oppimin käsialaa. Yhtiön tutkimus- ja kehittämisjohtaja Luca Lo Iacono kertoo, että menetelmässä keinoäly analysoi kolmen tuhannen oppilaan suoritukset ja mahdolliset ongelmat kirjoittamisessa.

Lopuksi Oppimissa kehitellään työkaluja, joilla lasten ongelmiin voidaan puuttua. Työkalut testataan vielä tieteellisesti yhdessä terveydenhuollon edustajien kanssa.

– Ensimmäistä kertaa kirjoitusongelmia tutkitaan näin laajasti. Analyysi perustuu moniin eri muuttujiin, esimerkiksi kynän painallukseen, kallistuskulmaan ja kirjoittamisen nopeuteen. Näistä yhdessä saadaan kokonaiskuva lapsen hienomotorisista kyvyistä.

Vuoden mittaan arvioita tehdään useaan otteeseen. Sillä tavalla nähdään myös, kuinka lapsi kehittyy.

Korjattu otsikkoa 29.8. klo 8.20: Torkinmäki on yhtenäiskoulu, ei alakoulu.