Pelastusalan koulutus siirtyy kokonaan Kuopioon, ja Helsingissä pelätään, että se heikentää pelastusvalmiutta miljoonan asukkaan pääkaupunkiseudulla

Helsingin pelastuslaitos pitää tärkeänä, että koulutusta tarjottaisiin tulevaisuudessa myös Uudellamaalla ja että pelastajat erikoistuisivat jatkossakin ensihoitoon.

pelastustoimi
paloautoja tapettitehtaan edessä Tapanilassa
Helsingin pelastuslaitos yhdistyy maakuntauudistuksen myötä kolmen muun pelastuslaitoksen kanssa.Markku Pitkänen / Yle

Helsingin pelastustoimen uudelleenorganisointi huolettaa pelastusalan ammattilaisia.

Pelastustoimen uudistus (siirryt toiseen palveluun) on osa maakuntauudistusta, ja se yhdistää Helsingin, Keski-Uudenmaan, Länsi-Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitokset yhdeksi isoksi pelastuslaitokseksi vuoden 2021 alussa.

Sisäministeri on lisäksi linjannut, että pelastuslain uudistamisen myötä Helsingin Pelastuskoulu lakkautetaan vuonna 2020 ja kaikki pelastusalan koulutus keskitetään Kuopion Pelastusopistoon.

Muun muassa Helsingin kaupungin pelastuslautakunnan mukaan Helsingin pelastuskoulun lakkauttaminen ja maakuntauudistus aiheuttavat huomattavan uhkan Helsingin pelastustoimen palvelutasolle.

HUSin ylilääkäri: Miten Helsingin tekijät saadaan riittämään?

Tällä hetkellä 90 prosenttia pelastajista valmistuu Kuopiosta, loput Helsingistä.

Molemmista kouluista valmistutaan pelastajiksi – eli palomiehiksi tai palomies-sairaankuljettajiksi – ja molemmat oppilaitokset antavat täydennyskoulutusta. Täydennyskoulutuksissa on kuitenkin jonkin verran eroavaisuuksia, ja Helsingissä koulutus on räätälöity pääkaupungin toimintaympäristöön ja kalustoon.

HUSin ensihoidon ylilääkärin Markku Kuisman mukaan Helsingin Pelastuskoulun lakkauttaminen on monella tapaa ongelmallista.

– Ensimmäinen kysymys on, miten pääkaupunkiseudulla saadaan tekijät riittämään. Helsingistä ei välttämättä hakeudu riittävästi opiskelijoita Kuopioon. Toinen ongelmallinen asia on täydennyskoulutuksen siirtyminen Kuopioon. On hankalaa, jos sitä ei ole tarjolla omalla alueella, järkevien välimatkojen päässä. Käytännössä se tarkoittaisi sitä, että tulevaisuudessa täydennyskoulutukseen menee enemmän työaikaa ja sen kustannuksen kasvavat.

Kuismaa huolettaa myös alueellinen osaaminen. Hänen mukaansa Helsingissä opiskelevat tekevät työharjoittelun usein siellä, mihin ovat tulossa töihin.

– Nykyinen järjestelmä on työelämälähtöinen. Nyt työnantajan ei tarvitse investoida viikkojen tai kuukausien pituisiin perehdyttämisjaksoihin, kun opiskelijat ovat jo opiskeluaikanaan tutustuneet tulevaan työpaikkaansa, sen erityiskohteisiin ja toimintakulttuuriin. Laadukas henkilökunta takaa sen, että tulevaisuuden neljä pelastuslaitosta yhdistävä iso laitos toimii.

Helsingin pelastuslaitos: Helsingissä pelastajien pitää erikoistua ensihoitoon

Kuisman kanssa samoilla linjoilla on Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen hallintopäällikkö Henri Nordenswan.

Nordenswan sanoo, että Helsingin Pelastuskoulun opetuksessa on huomioitu pääkaupungin erityispiirteet.

– Kuten ratikat, metrot sekä Helsingin runsas maanalainen rakentaminen.

Nordenswan huomauttaa, että Helsingissä kaikki pelastuslaitoksen palomiehet myös jatkavat pelastajaksi valmistumisensa jälkeen lähihoitajaopetuksessa. Täten he saavat kelpoisuuden toimia ensihoitoyksikössä.

– Ensihoitoon erikoistuminen on strategisesti ensiarvoisen tärkeää kaupungin turvallisuuden kannalta. Mahdollisen suuronnettomuuden sattuessa kentälle saadaan mobilisoitua mahdollisimman paljon ammattitaitoista henkilökuntaa, mutta se edellyttää sitä, että henkilökunnalla on terveydenhuollon ammattitutkinto. Tällä hetkellä merkittävän suuronnettomuuden sattuessa voimme valita, laitammeko pelastajan ambulanssiin vai paloautoon.

Nordenswan sanoo, että vaikka sisäministeri on ilmoittanut, että Helsingin Pelastuskoulu lakkautetaan "itsenäisenä koulutuksen järjestäjänä", kaupunki ei ole luovuttanut.

Yhtenä vaihtoehtona on, että koulutus keskitettäisiin Kuopion Pelastusopistoon, mutta koulutusta tarjottaisiin myös Uudellamaalla Helsingin Pelastuskoulun mallin mukaisesti.

– Olennaista on, että koulutus sisältäisi ensihoidon koulutuksen. Meille koulutuksen järjestäjän nimellä ei ole väliä – tutkinnon sisällöllä on.

Päätöksenteko siirtyy Helsingistä maakunnalle

Nordenswanin mukaan neljän pelastuslaitoksen yhdistäminen yhdeksi valtavaksi pelastuslaitokseksi tarkoittaa myös sitä, että päätöksenteko tulee etääntymään Helsingistä. Se, kuten kokonaisrahoituskin, siirtyy maakunnan piiriin.

– Nyt olemme osa kaupungin organisaatiota ja neuvottelemme esimerkiksi lisäresurssitarpeista suoraan kaupungin kanssa. Tulevaisuudessa kamppailemme samoista rahoista ison sotesektorin kanssa. Vaarana on, että alueelliset näkemykset katoavat.

Nordenswan sanoo, että ensihoidon ja pelastuksen palvelut tulevat jatkumaan kuten ennenkin.

– Palveluresursseihin ei olla puuttumassa. Eniten yhdistyminen tulee näkymään toiminnan kehittämisessä. Kyse on siitä, miten saamme yhteen sovitettua toimintaedellytyksiltään erityyppisten alueiden lisäresursointitarpeet. Helsingin alue on kuitenkin hyvin erilainen verrattuna joihinkin Uudenmaan maaseutumaisiin alueisiin.

Lue lisää:

Kriisinhallintakeskus siirtyy Kuopiosta pääkaupunkiseudulle – Kuopioon keskitetään pelastuskoulutus

Kriisinhallintakeskuksen siirto Kuopiosta Helsinkiin varmistui – ministeri Mykkänen ei vienyt asiaa valtioneuvoston ratkaistavaksi

Pohjois-Savon maakuntajohtaja: Sisäministeriön ryhdyttyvä toimiin pelastusalan koulutuksen keskittämiseksi Kuopioon