Päiväkodin lapset ottavat älylaitteella lääkärileikin röntgenkuvia ja leikkivät lelupiilosta – Koukuttavuus huolettaa kehitysneuropsykologian dosenttia

Älylaitteet ovat puskeneet itsensä päiväkotien arkeen. Teknologian pedagogisia hyötyjä tulisi kuitenkin kyseenalaistaa, sanoo varhaiskasvatuksen professori.

varhaiskasvatus
Lapsi pelaa tabletilla peliä, jossa on merihevonen.
Videoiden katsomisen ja pelaamisen lisäksi lapset opettelevat tablettien avulla esimerkiksi ympäristön havainnoimista ja vuorottelemista.Lucas Holm / Yle

Mikko Miranda ja Vili Karjalainen istuvat päiväkotiopettaja Tarja Kemppaisen sylissä. Kemppainen pitää kädessään tablettia, jonka näytöltä pojat vuorotellen etsivät kotieläimiä. Pojat ihmettelevät, kun Mikko painaa kukon kuvan sijasta tipua. Koneesta alkaa kuulua piipitystä, ja Kemppainen selittää tipun olevan pieni kukko.

Päiväkoti Menninkäisen alle kolmevuotiaiden ryhmä Kiitäjät on yksi Kajaanin päiväkotiryhmistä, joihin on pilotoitu tablettien käyttöä. Tabletit ovat olleet käytössä nyt vuoden ajan.

Tarja Kemppainen pelaamassa tabletilla kahden lapsen kanssa.
Tarja Kemppainen sylissään Mikko Miranda ja Vili Karjalainen. Kemppainen korostaa, että aikuisen seura on tärkeää myös silloin, kun lapsi pelaa tabletilla.Lucas Holm / Yle

Tarja Kemppainen on ollut mukana pilotoinnissa ensin esikouluikäisten ryhmän ja sitten Kiitäjien kanssa. Ensimmäinen asia, joka täytyi selättää digilaitteiden tuonnissa päiväkotiin, oli oma asenne.

– Opettelin itse ajattelemaan, että tämä voi olla opettavainen juttu eikä vain pelkkää pelien räiskintää.

Varhaiskasvatuksen palvelupäällikön Riikka Sipilän mukaan myös perheissä on ollut ennakkoluuloja tablettien käytöstä päiväkodeissa. Eivät kai lapset vain pelaa kaiken päivää? Vanhempien epäilykset kuitenkin haihtuvat, kun heille näytetään, millaisia asioita tableteilla pystyy tekemään.

– Peleissä on todella paljon eroja. On aivan eri asia, jos lapsi harjoittelee tabletilla kirjaimia kuin tappaa ihmisiä.

Lapset ovat usein opettavia aikuisia näppärämpiä käyttämään laitteita

Teknologia tulosta päiväkoteihin on puhuttu jo pidemmän aikaa. Varhaiskasvatuksen palvelupäällikön Riikka Sipilän mukaan jokaisesta Kajaanin päiväkodista löytyy tabletteja. Viime vuonna Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun) uutisoi (Helsingin Sanomat) Helsingin laittavan miljoonia euroja opettaakseen päiväkoti-ikäisille digitaitoja.

Myös opetushallituksen varhaiskasvatussuunnitelmassa (siirryt toiseen palveluun) puhutaan mediakasvatuksesta ja teknologiaosaamisesta. Suunnitelman mukaan lasten kanssa tutkitaan viestintää arjessa myös teknologian keinoin ja tutustutaan erilaisiin välineisiin, sovelluksiin ja peleihin.

Päiväkoti
Useat puolueet panostaisivat varhaiskasvatukseen, jotta syrjäytymistä voitaisiin ennaltaehkäistä.Eila Haikarainen / Yle

Kolme vuotta sitten Ylen uutisessa visioitiin tulevaisuuden päiväkotia, ja teknologia nähtiin tulevan osaksi opettamista. Suurimpina jarruina tälle nähtiin laitteiden vähyys ja työntekijöiden taidot.

Samat asiat jarruttavat kehitystä edelleen.

Nyt laitteita alkaa olla pikku käsille kokeiltaviksi, mutta työntekijöiden osaaminen on edelleen heidän oman kiinnostuksensa varassa.

– Töitä on paljon vielä, jotta me aikuisetkin opimme käyttämään. Onneksi voimme opetella yhdessä lasten kanssa. He uskaltavat paljon enemmän laitteita käyttää. Aikuisella on paha tapa pelätä, että tämä menee jotenkin rikki, kun kosken tätä väärin.

Tarja Kemppainen Menninkäisen päiväkodista sanoo ongelmaksi juuri sen, ettei päiväkodin työntekijöillä ole aikaa opetella laitteden käyttöä. Monet opettelevat ja suunnittelevat muutenkin toimintaa iltapuhteinaan vapaa-ajallaan.

Myös Kemppainen opetteli itse kesän aikana, mihin kaikkeen tablettia pystyi käyttämään.

Kuinka hikistä on hevikitaristin homma?

Lapsi piilottaa unilelun ja ottaa kätköpaikasta valokuvan, jonka avulla toinen etsii lelun. Valokuvasuunnistuksessa lapsi on itse mukana pelin suunnittelussa.

Menninkäisen päiväkodissa Kiiturit ovat käyttäneet tabletteja pelaamisen lisäksi esimerkiksi lasten kysymyksiin vastaamiseen ja ympäristön havainnointiin valokuvaamalla.

Varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö Riikka Sipilä sanoo, että tabletit tuovat lapsille uusia ilmaisukeinoja, kuten omien videoiden tekeminen. Valokuvien avulla lapset pystyvät ottamaan kuvia siitä, mikä heitä kiinnostaa.

Sipilä kertoo esimerkin, jossa aikuinen esitteli innoissaan kirkossa urkuja, mutta lapsi otti kuvan soittajan jaloista. Ne olivat hänestä kiehtovampi juttu.

QR-koodit auttavat lasta esimerkiksi toimimaan itsenäisemmin maailmassa, jossa paljon asioita kätkeytyy tekstin taakse. Laitteella lapsi voi avata koodin takana olevan kuvan tai videon, eikä hänen tarvitse odottaa, että aikuinen jakaa tietonsa.

Hiekkaleikit.
Valokuvien avulla lapsi psytyy kertomaan aikuisille itseään kiinnostavista asioista, vaikka ei osaisi vielä puhua.Toni Pitkänen / Yle

Sipilä näkee, että varhaiskasvatus lisää lasten tasa-arvoa. Riippumatta siitä, käyttääkö lapsi kotona laitteita, oppii lapsi varhaiskasvatuksessa digitaitoja.

Tekniikasta on iloa myös vanhemmille, sillä alle kolmevuotiaat eivät vielä osaa kertoa päivästään vanhemmille. Videot ja kuvat ovat helppo tapa näyttää, mitä heidän pikkuisensa on päivän aikana puuhannut.

Menninkäisen päiväkodissa hoidossa olevan kolmevuotiaan Lennen äiti Outi Laatikainen kertoo huomanneensa, että hänen vauhdikkaat lapsensa ovat oppineet päiväkodissa vuorottelemaan. Yleensä päiväkodeissa jokaiselle ei ole omaa tablettia, ja asioita tehdäänkin yhteistyöllä. Kun lapset tekevät yhdessä elokuvaa, täytyy heidän samalla neuvotella ja tehdä kompromisseja.

Laatikainen kertoo, että heillä lapset käyttävät laitteita muutamana päivänä viikossa. Laitteita käytetään ohjelmien katsomiseen, mutta niillä selvitetään myös asioita, jotka hämmästyttävät ja kummastuttavat pientä kulkijaa. Esimerkiksi kumpi on hikisempää hommaa: kitaralla heviä vai viululla Vivaldia soittavan?

Pitäisi pystyä enemmän argumentoimaan, tuovatko laitteet pedagogista lisäarvoa.

Nina Sajaniemi

Laitteella vanhemmat voivat ikään kuin ostaa lapselta hetken hiljaisuutta, mutta toisaalta vanhempien täytyy koko ajan seurata, mitä lapsi niillä tekee. Laatikainen on huomannut, että väsyneenä laitteiden esille ottaminen ei ole hyvä ajatus.

Ruudun ääressä oleminen on myös usein niin koukuttavaa, että ruutuajan loppumista lapset eivät purematta niele.

– Jos lapset ovat väsyneitä, tuntuu että ruudun äärellä tekeminen väsyttää vielä enemmän. Se ei yleensä sellaisiin hyvän mielen tilanteisiin päädy.

Pelit eivät kannusta lapsia käyttämään kaikkia aisteja

Varhaiskasvatuksen professori ja kehitysneuropsykologian dosentti Nina Sajaniemi Helsingin yliopistosta on huolissaan juuri laitteiden koukuttavuudesta. Hänen mukaansa monet pelit on rakennettu niin, että ne antavat välitöntä palautetta ja mielihyvää, jolloin lapsi ei opi pitkäjänteisyyttä ja omien reaktioiden hillitsemistä.

Pikku Kakkosen uusi sovellus tabletissa
Sajaniemen mukaan lasten pelejä ei valmisteta tukemaan pitkäjänteistä oppimista.Yle

Jos lapsen vuorovaikutus ja kommunikaatio ovat vahvasti laitekeskeisiä, kaikkien aistien käyttö ja merkitysten etsiminen jäävät pinnallisiksi. Tämä voi haitata kehittymistä jopa niin, että myöhemmässä vaiheessa monimutkaisten käsitteiden kehittyminen voi kärsiä.

Sajaniemen mukaan kaivattaisiin vielä pohtimista, tarvitaanko laitteita pienten lasten käyttöön.

– Laitteiden voittokulku on yksipuolisesti markkinoitua ja toisesta puolesta on ollut vähemmän puhetta. Pitäisi pystyä enemmän argumentoimaan, tuovatko laitteet pedagogista lisäarvoa.

Jos opetellaan leikkaamaan, edelleen kannattaa ottaa ne sakset käteen.

Riikka Sipilä

Myös vanhempien oma esimerkki laitteiden käyttämisestä on asia, johon Sajaniemen mukaan tulisi kiinnittää huomiota. Laitteiden käyttö lasten seurassa voi tehdä vanhemmasta sitoutumattomamman, jolloin vuorovaikutuksesta tulee lapselle vaikeaa ennakoida.

– Lapset mallintavat ympäristöään ja jos he näkevät, että vanhemmat ovat koko ajan laitteissa, lapsille rakentuu kuva, että tämä on oikea malli elämästä. Keskittyminen ja tarkkaavaisuus yhdessä vähenevät, kun laite on välissä.

Sajaniemi suositteleekin, että varhaiskasvatuksen työntekijät ja vanhemmat miettisivät aina laitteen hyötyä, ennen kuin käyttävät laitetta opetuksessa. Saavutetaanko laitteella jotain, mitä ei muilla tavoin saavutettaisi?

Sajaniemi ei kuitenkaan halua kieltää kaikkea laitteiden käyttöä lapsilta, vaikka ei ymmärräkään niitä alle kolmevuotiaiden käytössä.

Kurahousuisia lapsia ulkona.
Lapsen oppimiselle on tärkeää käyttää kaikkia aisteja.Linus Hoffman / Yle

Varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö Riikka Sipilä ei näe syytä huoleen.

– Älylaitteet ovat arjen työvälineitä. Ne eivät ole päätarkoitus, vaan niitä hyödynnetään silloin, kun saadaan jotain hyötyä. Jos opetellaan leikkaamaan, otetaan sakset käteen.

Lapset myös käyttävät laitteita omilla tavoillaan osana leikkiä. Tärkeää päiväkodeissa on, että aikuiset eivät päätä kaikkea lasten puolesta ja kerro, miten asiat pitäisi tehdä, vaan lapset saavat myös itse osallistua arjen suunnitteluun. Lapset ovat esimerkiksi käyttäneet laitteita röntgenkuvien ottamiseen lääkärileikeissään.

Menninkäisen päiväkodissa tabletit ovat koko ajan saatavilla, mutta aikuisen valvonnan alla. Tabletit ovat osa arkea ja väline muiden joukossa. Vaikka Lenne, Vili ja Mikko pelaavat tableteilla työntekijöiden kanssa, haluaa Viljami Juusola, että hänelle luetaan kirjaa. Vanha viihdyke lumoaa edelleen ja kuvassa olevaa karvaista koiran nenää voi jopa tunnustella. Voi kuinka pehmeä se on.