Täydentävän toimeentulotuen saaminen kestää – aluehallintovirasto pyytää kunnilta selvityksiä

Toimeentulotukien käsittelyä hidastaa käsittelijöiden vähäinen määrä.

toimeentulotuki
Mies pitelee lompakkoa
Pienillä tuloilla sinnittelevät asiakkaat kärsivät toimeentulotukihakemusten hitaasta käsittelystä.AOP

Täydentävän toimeentulotuen käsittelyajat ovat venyneet liian pitkiksi useassa Etelä-Suomen kunnassa. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt toimeentulotukihakemusten kanssa hidastelevia kuntia selvittämään, mistä hakemusten venyneet käsittelyajat johtuvat.

Kuntien vastuulla olevan täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen saatavuus on heikentynyt yhteensä 12 kunnassa ja kuntayhtymässä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n huhtikuussa tekemän kyselyn perusteella toimeentulohakemusten käsittelystä eivät huhtikuussa selvinneet lain edellyttämässä seitsemässä arkipäivässä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote, Espoo, Heinola, Helsinki, Hämeenlinna, Kirkkonummi, Kotka, Kouvola, Nurmijärvi, Porvoo, Sipoo ja Siuntio

Täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää muun muassa sellaisiin asumisesta aiheutuviin menoihin, joihin ei voi saada perustoimeentulotukea. Ehkäisevän toimeentulotuen edellytys on esimerkiksi taloudellisen tilanteen äkillinen heikentyminen.

"Lappeenranta painii omassa sarjassaan"

Kaikkien hitainta täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemusten käsittely oli Lappeenrannassa, joka on suurin Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin yhdeksästä kunnasta.

Lappeenrannassa joka kolmannen hakemuksen käsittely kesti yli seitsemän arkipäivää. Hakemuksia jätettiin huhtikuussa 114 kappaletta.

– Lappeenranta painii aivan omassa sarjassaan. Kakkosijalla on Kouvola, jossa joka viidennen hakemuksen käsittelyaika ylittyi, sanoo sosiaalihuollon ylitarkastaja Sari Luukko Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

– Lappeenranta ei aikaisemmin ole ollut kärkisijoilla, sanoo Luukko.

Lappeenrannassa käsittelyn hitautta selitetään runsaalla hakemusmäärällä ja käsittelijöiden pienellä määrällä. Vastaava sosiaalityöntekijä Ritva Nikkilä Eksotesta kertoo, että hakemusten käsittelijöitä saisi olla enemmän. Varsinkin sairauspoissaolot vaikuttavat välittömästi töiden etenemiseen.

Myös uuden käsittelyjärjestelmän käyttöönotto on hidastanut hakemusten käsittelyä.

– Lisäksi meille on tullut runsaasti kiireellisiä hakemuksia, jotka ovat vaatineet lisäselvityksiä, Nikkilä kertoo.

Kiireelliset hakemukset on käsiteltävä samana tai viimeistään seuraavana päivänä niiden jättämisestä.

Jo päällekkäiset lomat aiheuttavat viivästyksiä

THL seuraa toimeentulotukihakemusten käsittelyä kaksi kertaa vuodessa. Jos kunnat eivät hoida tehtäviään lain edellyttämällä tavalla, niiltä pyydetään selvitys.

– Yleisin syy on työntekijäpula. Pienissä kunnissa siihen riittää pari päällekkäistä lomaa tai sairauslomaa, Luukko kertoo.

Selvityspyynnön saaneilla kunnilla on syyskuun 24. päivään asti aikaa antaa selvitys aluehallintovirastolle..

– Usein kunnat kertovat jo selvityksessään, millaisiin toimenpiteisiin ovat ryhtyneet tai ryhtymässä, Luukko kertoo.

Jos mitään ei tapahdu, aluehallintovirasto jatkaa valvontaa. Äärimmäisessä tapauksessa valvontaviranomainen antaa kunnalle huomautuksen.