Luodossa säikähdettiin seksuaalirikostilastoja – nyt kunnassa on suunnitelma, miten estää seksuaalista hyväksikäyttöä

Pohjanmaan rannikkokunta Luoto laati suunnitelman, jolla esimerkiksi urheiluseurat ja seurakunta velvoitetaan miettimään, kuinka puuttua ajoissa lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön.

seksuaalirikokset
Lapsi keinuu leikkipuistossa seisoalleen.
Wasim Khuzam / Yle

Luotoa vuoden alussa hätkähdyttäneet seksuaalirikostilastot herättivät kunnanvaltuutetut laatimaan mallin, miten estää ajoissa seksuaalinen hyväksikäyttö ja kuinka raportoida epäilystä eteenpäin.

Kunnanhallitus hyväksyi maanantaina toimintasuunnitelman (Yle Österbotten). Sen mukaan jatkossa esimerkiksi kaikki kunnalta tukea saavat lasten sekä nuorten urheilu- ja harrastusseurat sekä seurakunnan nuorisotoimi velvoitetaan laatimaan oma suunnitelma seksuaalisen ahdistelun ehkäisyyn.

Myös kaikilta lasten kanssa tekemisissä olevilta odotetaan samaa. Jos epäily herää, on jokaisen velvollisuus tehdä ilmoitus asiasta poliisille ja lastensuojeluilmoitus, summataan suunnitelmassa.

Lisäksi koulujen ja päiväkotien henkilökunta saavat koulutusta asiassa. Lasten kanssa on myös puhuttava koskemattomuuden rajoista.

Luodon kunnallispoliitikot huolestuivat lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä, kun kävi ilmi, että seksuaalirikoksia tehdään kunnassa keskivertoa enemmän. Tilastojen mukaan 2010-luvulla lasten hyväksikäyttötapauksia paljastui Luodossa asukaslukuun suhteutettuna toiseksi eniten koko maassa.

Kaikki 27 kunnanvaltuutettua allekirjoittivat asiasta tehdyn aloitteen tänä vuonna. Aloitteen pisti alulle RKP:n valtuutettu Åsa Björkman. Kunnassa järjestetään tulevaisuudessa myös seminaari aiheesta.