Tamperelaistutkijat etsivät Parkinson-potilaiden ääniongelmiin apua yhdessä laulamisesta

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, onko yhdessä laulamisesta mahdollista kehittää puheterapian rinnalle tai tueksi uusi kuntoutusmuoto.

Tampere
Lähikuva suusta
Laulaessa käytetään samoja lihaksia kuin puhuessa, mutta tehokkaammin ja monipuolisemmin.AOP

Tampereen yliopistossa on alkanut tutkimus, jossa selvitetään, helpottaako laulaminen Parkinsonin tautia sairastavien oireita. Parkinsonin tauti muuttaa ihmisen äänen hiljaiseksi ja monotoniseksi ja artikulaation epätarkaksi. Nämä muutokset heikentävät potilaan sosiaalista elämää ja elämänlaatua.

Laulaessa käytetään samoja lihaksia kuin puhuessa, mutta tehokkaammin ja monipuolisemmin. Lisäksi laulamisessa on mahdollista hyödyntää laulun herättämää tunnelatausta ja energiaa, jotka sellaisenaan voivat vahvistaa potilaiden puhe-elinten toimintaa. Parkinson-potilaiden lihaksisto on sinällään terve, mutta häiriö liittyy lihastoiminnan säätelyyn.

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, onko yhdessä laulamisesta mahdollista kehittää puheterapian rinnalle tai tueksi uusi kuntoutusmuoto, joka olisi sekä taloudellinen että helpommin saatavilla kuin puheterapia.

Tarkoituksena on lisäksi kehittää ja ottaa testikäyttöön aktiivisuusrannekkeen tapainen sovellus, joka antaisi palautetta puheäänen voimakkuudesta ja potilaan kommunikaatioaktiivisuudesta.

– Jos tutkimus osoittaa, että laulaminen vahvistaa äänenvoimakkuutta ja lisää puheen prosodisia piirteitä eli intonaatiota, painotusta ja rytmiä tai parantaa äänenlaatua, voidaan laulamiseen liittyvää tutkimusta jatkaa ja mahdollisesti vaikuttaa Parkinsonin taudin hoitosuositukseen, kertoo logopedian yliopisto-opettaja, tutkija Nelly Penttilä Tampereen yliopiston tiedotteessa.

Kolmivuotiseen tutkimukseen osallistuu logopedian, psykologian, musiikintutkimuksen, musiikin koulutuksen, signaalikäsittelyn ja vuorovaikutteisen teknologian tutkijoita ja ammattilaisia Tampereen yliopistosta, Tampereen teknillisestä yliopistosta ja Tampereen ammattikorkeakoulusta. Ensimmäisen tutkimusjakson tuloksista kerrotaan jo keväällä 2019.