Merivartiostolla ja Trafilla valvonta-operaatio Saaristomerellä

Valvontaisku kohdistui Saaristomeren ja Pohjanlahden alueella liikkuviin aluksiin, pääasiassa saaristoliikenteen matkustaja-aluksiin sekä kotimaanliikenteen hinausyhdistelmiin.

Lyhyet
Merivartioston uusi johtokeskus.
Yle / Jussi Kallioinen

Länsi-Suomen merivartiosto ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi suorittivat yhteistyössä viime viikolla tehostetun valvontaiskun merenkulun ammattiliikenteelle.

Valvontaiskussa tarkastettiin 20 ammattimerenkulussa käytettävää alusta.

Merenkuluntarkastajien kanssa valvontaa suorittivat Nauvon, Vallgrundin, Kokkolan ja Rauman merivartioasemat sekä vartiolaiva Tursas.

Aluksien meriturvallisuudessa ei havaittu merkittäviä puutteita, vaikkakin joitain huomautuksia annettiin.

Merenkulun ammattiliikenteen ennaltaehkäisevä valvonta on tärkeää sekä meriturvallisuuden että asiakkaiden kannalta.