Kirjanpainajakuoriainen syö metsiä hyvällä halulla lämpimän kesän voimalla

Kirjanpainajakuoriaisen epidemiaraja on ylitetty Pirkanmaalla. Metsävahinkoja aiheuttaa tosin moni muukin tekijä, kuten tuuli, hirvet, myyrät ja juurikääpä.

Punkalaidun
Kirjanpainaja
Mari Lukkari / Yle

Metsää tuhoavia kirjanpainajakuoriaisia on kuluvana kesänä tavallista enemmän.

Luonnonvarakeskuksen seurantapisteistä esimerkiksi Punkalaitumella on ylitetty epidemiaraja. Hyönteisiä on toisin sanoen niin paljon, että ne voivat käydä kiinni myös eläviin ja kasvaviin kuusiin.

Tänä kesänä on ollut niin lämmintä, että ennen talvea voi syntyä vielä toinen sukupolvi vähintäänkin eteläisellä Pirkanmaalla.

Kirjanpainajan yksi torjuntakeino on puun korjuu ja pois kuljetus kesäaikana. Kesähakkuut kuitenkin uhkaavat lintujen pesintää. Toisaalta, puita tuhoavan juurikäävän torjuntaan suositellaan talviajan hakkuita.

Nämä ovat vain osa metsätuhojen aiheuttajista. Luonnonvarakeskuksen mukaan eniten vahinkoa tekee ainakin pinta-alassa mitattuna lumi. Sen painopiste on pohjoisessa, kuten odottaa sopii. Hirvi on usein kakkostilalla. Myös tuulituhot ovat laaja-alaisia, tosin määrä vaihtelee vuosittain paljon.

Juurikäävän runtelema pinta-ala on toistaiseksi pysynyt suurempana kuin kirjanpainajatuhojen, mutta kuoriainen on kirinyt eroa umpeen.