Tutkimus: Raskausdiabetes voi altistaa synnytysmasennukselle

Tutkijoiden mukaan sikiötä mahdollisesti vahingoittavan sairauden diagnoosi saattaa olla stressaava kokemus ja altistaa sen vuoksi äidin masennusoireille.

synnytyksen jälkeinen masennus
Raskaana oleva naisen vatsa.
Tiina Jutila / Yle

Raskausdiabetes voi altistaa synnytyksen jälkeisille masennusoireille, ilmenee vasta julkaistusta tutkimuksesta.

Raskauden jälkeistä masennusoireilua esiintyy noin 10–15 prosentilla synnyttäneistä äideistä. Nyt julkaistussa tutkimuksessa masennusoireita mitattiin kahdeksan viikkoa synnytyksen jälkeen kymmenkohtaisella masennuskyselyllä.

Tutkimuksessa raskauden jälkeistä masennusoireilua havaittiin 16 prosentilla äideistä, joilla on todettu raskausdiabetes. Muista äideistä masennusoireilua esiintyi noin yhdeksällä prosentilla.

Tuloksissa huomioitiin tilastollisin menetelmin myös monia muita tietoja, jotka vaikuttavat raskausdiabetes- ja masennusoireiluriskiin, kuten ikä, painoindeksi ja raskauden aikana koetut masennusoireet.

Taustalla voi olla sekä psykologisia että fysiologisia mekanismeja

Itä-Suomen yliopiston, Helsingin yliopiston, Kuopion yliopistollisen sairaalan ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksen aineisto koottiin Kuopion syntymäkohorttitutkimukseen (siirryt toiseen palveluun) osallistujista, joita seurataan raskausajasta alkaen. Tutkimukseen osallistui runsas tuhat synnyttänyttä äitiä, jotka eivät olleet ilmoittaneet raskautta edeltävistä mielenterveyden ongelmista.

Tutkijoiden mukaan psykologiset mekanismit voivat osaltaan selittää tutkimuksessa havaittua yhteyttä raskausdiabeteksen ja raskauden jälkeiseen masennusoireilun välillä. Sikiötä mahdollisesti vahingoittavan sairauden diagnoosi raskausaikana saattaa olla stressaava kokemus, joka voi altistaa masennusoireille.

Raskausdiabetekseen sairastuneen odottavan äidin verensokeri on usein liian korkea, ja se lisää erilaisten haittojen riskiä sikiölle.

Yhteyden taustalla voi tutkijoiden mukaan olla myös fysiologisia mekanismeja. Häiriintynyt sokeriaineenvaihdunta voi lisätä sytokiinivälitteistä matala-asteista tulehdusvastetta, joka on myös yhdistetty masennukseen. Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu sekä tyypin 2 diabeteksen altistavan masennukselle että masennuksen altistavan tyypin 2 diabetekselle.

Tutkimusartikkeli julkaistiin Journal of Affective Disorders -lehdessä.