”Seksi voi tuntua turvalliselta ja rakastavalta” – Nykykoululaisille opetetaan, että seksuaalisuudesta saa nauttia

Hyvä seksuaalinen itsetunto antaa voimavaroja koko elämään.

seksuaalisuus
Nuoripari joen rannalla.
Pixabay

Seksuaalisuus on hyvin laaja käsite. Siihen sisältyvät niinkin erilaiset asiat kuin ihastumisen tunteet, lisääntyminen, seksuaalinen suuntautuminen ja seksi. (Tabletkoulu, terveystieto 7.-9.lk)

Näin kuvaillaan seksuaalisuutta peruskoulun yläluokille tarkoitetussa terveystiedon sähköisessä Tabletkoulussa. 13 – 16 -vuotiaille tarkoitetussa oppimateriaalissa korostetaan tunteiden merkitystä ja jokaisen ihmisen seksuaalisuuden erilaisuutta.

– Koko opetus pyrkii siihen, että seksuaalisuus nähdään voimavarana. Myös tunne- ja vuorovaikutustaidot ovat todella tärkeitä, sanoo liikunnan ja terveystiedon opettaja Anna Haapalainen Mikkelistä.

Haapalainen palkittiin viime vuonna vuoden parhaana terveystiedon opettajana. Hänen mukaansa myönteinen suhtautuminen seksuaalisuuteen ja seksiin on suuri muutos verrattuna siihen seksuaalikasvatukseen, jota nykykoululaisten vanhemmat aikoinaan koulussa saivat.

Nykyään oppimateriaaleissa puhutaan hyväksyvästi muun muassa itsetyydytyksestä sekä homo- ja biseksuaalisuudesta. Seksitaudeilla ja epätoivotuilla raskauksilla pelottelu on mennyttä aikaa.

Murrosikä, tunteet ja eka kerta

Seksuaalikasvatuksen tavoitteet on määritelty valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa. Se on yläluokilla osa terveystiedon opetusta. Aihetta käsitellään joka vuosi seitsemännestä yhdeksänteen luokkaan. Opetukseen sisältyy paljon keskustelua ja seksuaalisuuden eri puolien pohtimista.

Ihastuminen ja rakastuminen ovat seksuaalisuuteen liittyviä tunteita. Ihmisen seksuaalisuus on laaja asia, ja se alkaa kehittyä jo pienenä lapsena. (Tabletkoulu, terveystieto 7.-9.lk)

Seksuaalisuus-kuvituskuva.
Tabletkoulu terveystieto 7-9

Seksuaalikasvatus etenee vaiheittain oppilaiden iän mukaan. Seitsemännellä luokalla käydään läpi murrosiän mukanaan tuomia muutoksia ja sukupuolielinten rakennetta. Kahdeksannella luokalla puhutaan ensimmäisestä seksikerrasta ja ehkäisystä.

Seksi ei ole vain tekninen suoritus, vaan siihen liittyy aina myös tunteita. Nämä tunteet vaihtelevat tilanteesta ja ihmisestä riippuen. Toisessa tilanteessa seksi saattaa esimerkiksi pelottaa ja jännittää. Toisessa tilanteessa se voi tuntua turvalliselta ja rakastavalta. (Tabletkoulu, terveystieto 7.-9.lk)

Yhdeksännellä luokalla mukaan tulee tummempia sävyjä, opetuksessa käsitellään muun muassa parisuhdeväkivaltaa ja epätoivottua raskautta.

Yläkoululaisten seksuaalinen kehitys tapahtuu hyvin eri tahtiin. Siinä missä yksi aloittelee jo seurustelua ja seksielämää, toinen voi olla vielä murrosiän alkuvaiheessa. Enemmän tietoa tarvitsevat pyritään ohjaamaan asiallista ja luotettavaa tietoa tarjoaville nettisivuille. Näitä ovat esimerkiksi Väestöliitto (siirryt toiseen palveluun) ja Seta (siirryt toiseen palveluun).

Opettajan taidot voivat vaikuttaa seksuaalikasvatukseen

Seksuaalikasvatukseen on koulussa käytettävissä vain vähän aikaa. Terveystietoa on yläkoulussa noin yksi tunti viikossa, ja opintoihin kuuluu seksuaalisuuden lisäksi paljon muutakin, kuten ravinnon, liikunnan ja levon merkitys hyvinvoinnille sekä mielenterveysasiat.

– On ihan fakta, ettei sillä tuntimäärällä kenestäkään seksuaalisuuden asiantuntijaa tule. Varmasti puutteitakin jää, sanoo liikunnan ja terveystiedon opettaja Anna Haapalainen.

Kaikille aiheen opettaminen ei ole niin luontevaa. Joku ei ehkä halua käydä läpi esimerkiksi itsetyydytyksestä kertovaa kirjan osaa läpi.

terveystiedon opettaja Anna Haapalainen

Seksuaalista hyvinvointia edistävä Sexpo-säätiö otti viime viikolla kantaa koulun seksuaalikasvatuksen puutteisiin. Pahimmillaan seksuaalikasvatus voi Sexpon mukaan olla kiinni yksittäisestä opettajasta tai muusta koulun aikuisesta. Ratkaisuksi Sexpo ehdottaa, että jokaiseen kouluun saataisiin erityisen seksuaalikasvattajan kurssin käynyt opettaja tai muu aikuinen.

Terveystiedon opettajien koulutukseen kuuluu seksuaalikasvatusta. Luokkahuoneessa opetus on kuitenkin aina opettajan näköistä, eikä persoonallisuuseroilta voida välttyä. Opettaja voi myös olla tehtävään muodollisesti epäpätevä.

– Kaikille aiheen opettaminen ei ole niin luontevaa. Joku ei ehkä halua käydä läpi esimerkiksi itsetyydytyksestä kertovaa kirjan osaa läpi, koska tuntee sen tukalaksi, Haapalainen myöntää.

Tällöin ratkaisuna voi olla oppilaiden ohjaaminen oikean tiedon lähteille netissä. Monet järjestöt tarjoavat paitsi tietoa netissä, myös neuvontaa päivystävissä puhelimissa. Paras tulos seksuaalikasvatuksessa saadaan aikaan kun koti, koulu ja järjestöt toimivat yhteistyössä.

Minkälaisia kokemuksia sinulla on seksuaalikasvatuksesta omalta kouluajaltasi? Saitko tarpeelliset eväät omaan seksuaalisuuteesi vai jäikö opetustuokiosta ikävä muisto? Kerro kokemuksistasi alla.