Eksote puuttuu kotihoidon ongelmakohtiin – työntekijöiden aamuvuoroja aiotaan aikaistaa 15 minuutilla, ostopalvelulla hankitaan lisää työvoimaa

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri laskee, että työvuoroja aikastamalla pystytään ruuhka-aikana hoitamaan sata asiakaskäyntiä enemmän.

kotihoito
Eksoten kotihoito
Mikko Savolainen / Yle

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri aikoo tehdä kotihoitoonsa muutoksia. Epäkohdat tulivat viimeksi kesällä esiin, kun lähihoitajia edustava SuPer teki aluehallintovirastolle valvontapyynnön kotihoidon tilasta. Liitto kanteli asiasta myös oikeusasiamiehelle.

Työntekijät moittivat muun muassa kiirettä, jonka takia hoidon laatu kärsii.

Etelä-Karjalan sosiaali-ja terveyspiiri aikoo tarttua ongelmiin esimerkiksi aikaistamalla kotihoidon työntekijöiden aamuvuoroja. Aamuvuoro alkaisi 15 minuuttia nykyistä aiemmin eli kello 6.45 syyskuun 17. päivästä alkaen.

Eksoten terveys- ja vanhustenpalvelujen johtajan Tuula Karhulan mukaan pieni työvuoron aikaistaminen mahdollistaa aamun ruuhkahuippuun reilusti yli sata asiakaskäyntiä lisää. Työntekijöillä olisi parempi mahdollisuus hoitaa asiakkaiden aamutoimet ajallaan.

Aamuvuoron aikaistamisella Eksote pyrkii myös tasaamaan hoitajien työn kuormitusta.

Aamuvuorojen aikaistaminen on ainakin aluksi kokeilu, joka päättyy 20. tammikuuta 2019. Eksoten mukaan kokeilua on valmisteltu työpaikkakokouksissa henkilöstön kanssa.

Kotihoidolla on runsaasti asiakaskäyntejä juuri aamuisin. Eksote teki seurantaa aamun asiakaskäyntien toteutumisesta alkukesällä. Seurannassa ilmeni, että osaa kotihoidon asiakkaista pystyttiin avustamaan aamupalassa suunniteltua myöhemmin.

Asiakkaiden ruokailuun ja liikkumiseen ostetaan lisää apukäsiä

Aamuvuoron aikaistamisen ohella Eksote aikoo hankkia ostopalveluna työntekijöitä, jotka auttavat kotihoidon asiakkaita päivittäisissä toimissa. Asiakkaat saavat apua esimerkiksi ruokailuun, liikkumiseen ja hygienian hoitamiseen.

Lisäkäsiä käytettäisiin ruuhka-aikoina. Toiminta alkaa ensimmäisillä kotihoitoalueilla lähiaikoina.

SuPer nosti valvontapyynnössä ja kantelussa esiin useita kotihoitoa koskevia epäkohtia. Esimerkiksi asiakaskäynnit ovat olleet huomattavasti suunniteltua lyhyempiä, kun poissa olleiden työntekijöiden tilalle ei ole hankittu sijaisia.

Aluehallintovirasto on pyytänyt Eksotelta lausuntoa kotihoidosta. Eksoten hallitus käsittelee lausuntoa näillä näkymin 12. syyskuuta.