Tutkijat: Maaseutu on enemmän kuin kaupunkia ruokkiva periferia

Maaseutututkijatapaamisessa on esillä kestävä kehitys sekä kaupunkien ja maaseudun tulevaisuuden roolit.

Lyhyet
Heinä kerätää pellosta Traktori ja Puimuri
Simo Pitkänen / Yle

Maaseutututkijat pohtivat torstaina ja perjantaina maaseudun ja kaupunkien välistä suhdetta Mikkelissä.

Tutkijat haastavat perinteisen käsityksen maaseudusta kaupunkia ruokkivana periferiana. Nykyään Suomi nähdään erilaisten maaseutujen ja kaupunkien maana.

Kestävä kehitys on noussut maaseutututkimuksen ja kaupunkitutkimuksen yhteiseksi nimittäjäksi, ja tutkijoita kiinnostaa kaupunkien ja maaseudun vuorovaikutus, verkostot ja kumppanuus. Kestäviä ratkaisuja ei voida rakentaa ilman laaja-alaista ymmärrystä siitä, miten kaupunkien elinvoima on verkottunut ympäröivään yhteiskuntaan ja monimuotoisen maaseudun resursseihin.

Mikkelissä järjestettävä seminaari kokoaa yli sata osallistujaa luennoille ja työryhmiin. Maaseutututkijatapaamisen järjestää Maaseudun uusi aika ry yhdessä 30-vuotisjuhlavuottaan viettävän Ruralia-instituutin kanssa.