Vaasan viemärivaurio oli vain ajan kysymys – kuva maan alta on karua katsottavaa: "Putki on tullut tiensä päähän"

Vaasan Vedessä on laskettu, että vesi- ja viemäriverkoston saneeraamiseen tarvittaisiin vuosittain vähintään 3,5 miljoonaa euroa.

viemäriverkot
850 millimetrin viemäriputken seinämät ovat pahasti syöpyneet
Asiantuntijalle tämä kuva kertoo, että viemäriputken seinämät ovat pahasti syöpyneet.Vaasan Vesi

Vaasassa kahden uimarannan veden pilaantumisen aiheuttanut viemäriputkivaurio on osoittautunut pelättyä pahemmaksi. Tukkeuma Museokadun alla on nyt avattu eikä jätevettä pääse enää valumaan hulevesien sekaan ja sitä kautta mereen.

Kahden metrin matkalta sortuneen putken korjaaminen aloitetaan lokakuussa. Vaurioitunutta putkea on kuvattu kahteen otteeseen ja Vaasan Veden verkostopäällikön Jari Jantusen mukaan kuvat kertovat karun totuuden:

– Putki on tullut tiensä päähän.

Sortumakohta on Museokadun alla Raastuvankadun päässä. Jantusen mukaan 70-luvulla asennetun putken kunto on sitä luokkaa, että pelkkä vauriokohdan saneeraaminen ei ole järkevää vaan todennäköisesti putkea saneerataan tässä yhteydessä pidemmältä matkalta. Kustannusarvio on noin 80 000 euroa.

Muihinkin toimenpiteisiin ryhdytään pikaisesti uusien vuotojen välttämiseksi. Vaasan Vesi käy Vaasan kaupungin kuntatekniikan kanssa läpi hule- ja jätevesiviemäriverkoston kriittisimmät kohteet tämän syksyn aikana.

– Sen lisäksi ensi vuoden alkupuolella on tarkoitus saneerata 1,5 miljoonalla eurolla Raastuvankadun viemärilinjaa Korsholmanpuistikolta asti ja Ratakadun linjaa Konepajankadulta asti, selvittää Jantunen.

viemäri avattu museokadulla vaasassa
Vaurio paikallistettiin Museokadun alle. Nyt sortuma on avattu ja jätevettä ei pääse enää hulevesien sekaan.Elina Kaakinen / Yle

Saneeraustarve on suuri

Jari Jantusen mukaan Vaasan kaupungin alueelta maan alta löytyy huolestuttavan paljon huonokuntoista viemäriputkea. Museokadun kaltaisiin vaurioita voi tulla vastakin, ellei rahaa putkien saneeraamiseen löydy nykyistä enemmän.

Vaasan Vedessä on laskettu, että viemäri- ja vesijohtoverkoston saneeraamiseen tarvittaisiin vuosittain vähintään 3,5 miljoonaa euroa. Sekin rahamäärä tarkoittaisi vain sitä, että korjausvelka ei tämänhetkisestä kasvaisi.

– Tätä olemme yrittäneet rummuttaa päättäjiin päin, että tällainen rahoitus pitäisi saada järjestymään.

Nykyisillä määrärahoilla korjausvelkaa lisääntyy. Vuosittain putkia päästään saneeraaman 1,5 - 2 miljoonalla eurolla.

Vaasan kantakaupungin alueella on vielä jonkin verran myös sekaviemäröintiä, jossa jätevedet ja hulevedet kulkevat samassa linjassa. Sekaviemäreistä päästään lopullisesti eroon vähitellen.

– Joka vuosi kuntatekniikan kanssa pyritään sekaviemäreistä joku pala laittamaan kuntoon.

Jantusen mukaan Vaasan Vedessä on hyvä kuva viemäriverkoston kunnosta. Jatkuvasti kehittyvä kameratekniikka on suureksi avuksi tilanteessa, jossa putket alkavat olla kriittisessä kunnossa.

– Ei meille näidenkään putkien kunto yllätyksenä tullut. Raastuvankatu on ollut saneerausohjelmassa monen vuoden ajan, mutta määrärahat ovat olleet niin pieniä, että ohjelmaa ei ole päästy toteuttamaan, harmittelee Jantunen.

ELY-keskukselta moitteet

Vaasan Vesi on tehnyt jätevesipäästöstä selvityksen ELY-keskukselle. Selvityksen mukaan jätevesivuodon määräksi Onkilahteen arvioidaan 20 000 kuutiota. Määrä vastaa Påttin jätevedenpuhdistamolle tulevaa yhden vuorokauden jätevesikuormaa.

Vastauksessaan ELY-keskus toteaa, että vuoto on ollut varsin suuri ja pitkäaikainen. Arvion mukaan vuodon vaikutukset Onkilahden ja Vaasan lähisaariston vedenlaatuun ovat huomattavia.

ELY-keskus kehottaakin Vaasan Vettä parantamaan pumppaamojen hälytystoimintoja ja edellyttää, että suunnitelma viemäriverkoston yhdistettyjen jätevesi-hulevesikaivojen korjaamisesta toimitetaan ELY-keskukselle vuoden 2018 loppuun mennessä.

Päästön vaikutusalueen selvittämiseksi ELY-keskus edellyttää myös sedimenttinäytteiden ottoa Onkilahdesta sekä Hietasaaren ja Vaskiluodon väliltä.