Työntekijäjärjestö pitää Eksoten kotihoidon muutoksia hyvinä, mutta ei usko niiden yksin riittävän

Eksote aikaistaa kotihoidon työntekijöiden aamuvuoroja ja ostaa lisäkäsiä asiakkaiden auttamiseen.

kotihoito
Eksoten kotihoito
Mikko Savolainen / Yle

Lähihoitajaliitto SuPerissa pidetään Eksoten kotihoitoon tehtäviä muutoksia ainakin jonkinlaisena alkuna.

Eksote aikaistaa kotihoidon työntekijöiden aamuvuoroja syyskuun puolivälistä alkaen. Lisäksi asiakkaiden päivittäisissä toiminnoissa auttamiseen ostetaan lisäkäsiä yksityiseltä toimijalta.

Muutoksiin päädyttiin sen jälkeen, kun SuPer teki aluehallintovirastoon valvontapyynnön ja oikeusasiamiehelle kantelun kotihoidon tilanteesta.

– Työnantaja tietysti vastaa näillä järjestelyillä ja ostopalveluilla erityisesti aamun ruuhkahuippuihin. Toivottavasti niistä on apua kentälle, SuPerin Eksoten pääluottamusmies Taina Niemenmaa sanoo.

Niemenmaa kuitenkin epäilee toimenpiteiden riittävyyttä.

– Ne eivät varmaan ratkaise kotihoidon kokonaistilannetta. Toivon, että työnantaja ottaa työntekijät mukaan miettimään, että mitä kaikkea siellä voitaisiin tehdä, jotta asiakkailla ja työntekijöillä olisi hyvä olla.

Niemenmaan mukaan kentälle on toivottu erityisesti lisää käsipareja.

– En osaa sanoa, onko se avain kaikkeen. Siellä on varmaan paljon tehtävää ja mietittävää, että mistä se kotihoidon nykytilanne koostuu. Siellä voi olla monenlaisia osatekijöitä.

Lisäkäsiä ostetaan aluksi muutamalle kotihoitoalueelle

Eksote hankkii ostopalveluna työntekijöitä, jotka auttavat kotihoidon asiakkaita päivittäisissa toimissa.

Tarkoituksena on ostaa alkuun neljälle tai viidelle kotihoitoalueelle päivittäin apua. Lisäkäsiä ostetaan muutaman tunniksi ruuhka-aikoihin.

Palvelupäällikön viransijaisen Helena Heikkilän mukaan ostopalveluja käytetään alueilla, joilla on isot kuormitukset ja vaikeuksia rekrytoida henkilöstöä.

Eksote on saanut kotipalveluyrittäjältä viestiä, jonka mukaan toiminta voidaan aloittaa parissa viikossa.

– Alkuun toki alkaa pienimuotoisesti, mutta edetään kokemusten kautta, Heikkilä kertoo.

Kotihoidon aamuvuorojen aikaistamiset ovat kokeilu, joka päättyy tammikuun loppupuolella. Kotihoidossa seurataan muutoksen vaikutuksia.