Säkylä paikkasi lääkärivajetta palkkojen nostolla, muttei silti saanut tarpeeksi väkeä – miksei Satakunta kiinnosta lääkäreitä?

Ylen tekemän kyselyn mukaan lääkärivajetta on Säkylässä, Porissa ja Raumalla. Muissa Satakunnan kunnissa tilanne on hyvä tai kohtalainen.

julkinen terveydenhuolto
Kolme lääkäriä kävelee kadulla.
Tiina Jutila / Yle

Osaa Satakunnan kuntia vaivaa lääkäripula. Perusterveydenhuollossa vajetta on etenkin Porissa, Raumalla ja Säkylässä, selviää Ylen tekemässä kyselyssä.

Tarvittavien lääkäreiden saamiseksi kunnissa on tehty erilaisia toimenpiteitä. Muun muassa Säkylässä lääkärien palkkoja nostettiin elokuun alusta alkaen. Monella paikkakunnalla pyritään myös auttamaan muualta muuttavia lääkäreitä löytämään asuntoja.

– Pyrimme myös olemaan joustavia ja huomioimaan toiveita lyhennetystä työajasta ja tehtävistä, joihin lääkärillä saattaa olla erityistä mielenkiintoa, kertoo Säkylän sosiaali- ja terveystoimen vt. ylilääkäri ja perusturvajohtaja Susanna Holmlund.

Olen siinä käsityksessä, että Satakunnassa ylipäänsä on pulaa lääkärisijaisista, virkalääkäreistä puhumattakaan.

Susanna Holmlund

Säkylän tilanne oli viime keväänä hankala, kun lääkärisijaisia oli vaikea löytää jopa keikkafirmojen kautta. Lääkäreiden palkkoja korotettiin elokuun alussa, mutta tarvetta olisi silti vielä yhdelle kokoaikaiselle lääkärille.

– Olen siinä käsityksessä, että Satakunnassa ylipäänsä on pulaa lääkärisijaisista, virkalääkäreistä puhumattakaan.

Rekrytointi haasteellista

Kunnissa suhtaudutaan lääkärivajeeseen vakavasti. Potilasturvallisuuden takia kaikki palvelut on pystyttävä hoitamaan.

Osa kunnista turvautuu palveluiden hoitamisen turvaamiseksi ostopalveluihin. Esimerkiksi Eurajoen molemmilla terveysasemilla lääkäripalvelut tuottaa Attendo.

– Ymmärtääkseni lääkäreiden saatavuudessa ei ole ilmennyt heilläkään ongelmia. Hoitoon pääsyn seurannassa Eurajoen asemat ovat pärjänneet hyvin, sanoo Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän johtava ylilääkäri Mika Kallio.

Lääkäritilanne on hyvä myös Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän alueella eli Jämijärvellä, Honkajoella, Kankaanpäässä, Karviassa, Pomarkussa ja Siikaisissa, sekä Huittisissa.

Porissa vajetta monella terveysasemalla

Porissa suurin ongelma on Pihlavan terveysasema. Siellä pystytään syyskuun aikana hoitamaan ainoastaan kiireelliset tapaukset, koska paikalla työskentelee vain yksi terveyskeskuslääkäri.

Vajetta on Porissa melkein kaikilla terveysasemilla. Itä-Porissa ja Laviassa lääkäreitä on töissä kohtalaisesti. Perusturvan sairaalapalveluista puuttuu syyskuussa neljä osastonlääkäriä.

Syyskuussa on todellinen pula. Lokakuussa saamme lääkäripulaa vähennettyä jo aika paljon.

Anna-Liisa Koivisto

– Syyskuussa on todellinen pula. Lokakuussa saamme lääkäripulaa vähennettyä jo aika paljon, Porin perusturvakeskuksen terveys- ja sairaalapalveluiden johtaja Anna-Liisa Koivisto sanoo.

Päivystyksen hoitavat perusturvan lääkärit itse. Apuna käytetään myös liikkuvia mobiililääkäreitä.

– Jokainen sairaalan potilas tulee hoitaa, on lääkäriresurssi mikä tahansa. Potilaspaikkoja ei voi vähentää.

Raumalla pulaa myös kirurgeista

Rauman johtavan ylilääkäri Emilia Katko-Kesälän mukaan myös Raumalla on lääkäreistä pulaa perusterveydenhuollossa. Osastotoiminnassa on haasteellisia ajankohtia, mutta ne saadaan järjestettyä sisäisesti.

– Erikoissairaanhoidossa pulaa on sisätaudeissa ja kirurgiassa. Missään ei ole ylitarjontaa.

Myös Raumalla pyritään tarjoamaan potentiaalisille uusille lääkäreille työn lisäksi porkkanaa. Hyvä seniorituki, laajat tutkimusmahdollisuudet ja työaikajärjestelyt ovat käytössä.

– Etätyötä voidaan myös osin räätälöidä, Katko-Kesälä sanoo.

Lue lisää:

Lääkäripula vaivaa Porin terveysasemia – Pihlavassa hoidetaan alkusyksyllä vain kiireellistä hoitoa tarvitsevat

Jopa yli kolmen kuukauden jonot – Rovaniemeläisillä vaikeuksia päästä lääkäriin terveyskeskuksessa

Ulkomailla opiskelleiden taidot eivät riitä päivystyksessä – Etelä-Karjalan keskussairaalassa annettu lähtöpasseja keikkalääkäreille

Laaja selvitys lääkäreiden koulutuksesta nostaa esiin myös epäkohtia: Käytännön taitoja ei ehditä harjoitella ja opetusryhmät ovat liian suuria